Potrzebuję pomocy w napisaniu mowy

r.

Potrzebuję Pomocy w napisaniu mowy mojej Córki z okazji Bat Micwy.


Chana Weisberg


Pytanie:
Moja córka stanie się bat micwa w nadchodzącym roku. Zaczęłyśmy się wgłębiać w odcinek czytany w tygodniu jej Bat Micwy w poszukiwaniu przesłania na temat którego mogła by się wypowiedzieć. Chodzi o odcinek Caw (Leviticus 6:1 – 8:36) i mamy trudności w znalezieniu związku z naszym życiem codziennym oraz w zrozumieniu samego tekstu. Czy mogłabyś nam pomóc?


Odpowiedź:
Ten odcinek akurat jest bardzo odpowiednim odcinkiem na bar lub bat micwę. Mowa w nim o wprowadzeniu Aharona i jego dzieci w kapłaństwo oraz o budowie domu Bożego. Zostali oni obdarzeni specjalną świątobliwością oraz mocą służenia Bogu w Świątyni w imieniu całego narodu żydowskiego. Ceremonia inauguracyjna składała się z ubrania kapłanów w specjalne ubranie kapłańskie oraz z namaszczenia, specjalnie przygotowaną przez Mojżesza do tego celu oliwą, zgodnie z przpisem otrzymanym od Boga
Właśnie to przedstawia sobą bar lub bat micwa a mianowicie branie na siebie odpowiedzialności, przez młodą dorosłą osobę bycia oddanym naszej Torze i naszemu narodowi.


Wbrew powszechnemu zdaniu, że bar lub bat micwa stanowi zakończenie etapu nauki przepisanych na tę okazję lekcji, to tak naprawdę symbolizuje to nowy początek w życiu młodego mężczyzny lub młodej kobiety - wprowadzenia na nowy szczebel poświęcenia naszemu narodowi. Podobnie jak kapłani w swoim czasie zostają oni wyposażeni w nowe poczucie świętości, które pozwoli im za pomocą dodatkowych sił, wykonać ich zadanie w stosunku do narodu żydowskiego.
Z tego punktu widzenia zarówno bar jak i bat micwa są do siebie podobne, ale jeżeli chodzi o związek ze wspomnianym powyżej odcinkiem Tory, to jest on nawet bardziej odpowiedni na bat micwę. Mężczyzna działa raczej na zewnątrz natomiast zadaniem kobiety jest wprowadzenie do swojego domu świętości, która się będzie rozprzestrzeniać na zewnątrz.(Zobacz wspaniały artykuł na ten temat: Jestem kobietą). Także kapłani służyli w Świątyni uświęcając to miejsce z Syjonu światło szło na cały świat.
Z powyższego wynika, że bar lub bat micwa jest czymś więcej niż frywolną zabawą. Jest to raczej szczera okazja do zabawy symbolizująca branie na siebie odpowiedzialności i poświęcenia się młodej osoby do życia w duchowej świętości. Trzeba to wziąć pod uwagę podczas planowania atmosfery tego wydarzenia.