Żydowskie Prawo i Tradycja

21 Marzec, 2016 r.

Megillah-czytanie

PIERWSZE ODCZYTY MEGILLAH RESTHER

Według Tradycji i Prawa Żydowskiego dzień  11 Adar, jest dniem rozpoczęcia wcześniejszego przedpurimowego czytania Księgi „Megillah Esther”. W czasach talmudycznych była to specjalne od prawa religijnego dla Żydów mieszkających w małych miasteczkach, oddalonych wsiach, aby zdążyli usłyszeć odczyt Megillah Esther w poniedziałek lub czwartek przed Purim - to były dni, kiedy ludność przyjeżdżała do miast w celach administracyjnych (np. do sądów). W zależności od aktualnego układu kalendarza żydowskiego, rozpoczęcie czytania Megillah mogło być już dnia 11 Adar lub dnia 15 Adar, jednak nie wcześniej lub później tych dat (Talmud, początek Traktatu Megillah).


udostępnij