Purim w pigułce

r.
Święto Purim celebruje zbawienie narodu żydowskiego od spisku Hamana, który miał na celu „zniszczyć, zabić i unicestwić wszystkich Żydów, młodych i starych, niemowląt i kobiet w ciągu jednego dnia”. Wydarzenia Purim trwały kilka lat, a kulminacją były obchody zwycięstwa 14-15 Adar 356 roku p.n.e.  Poniżej harmonogram najważniejszych wydarzeń a szczegółowa historia znajduje się w Księdze Estery i Historii Purim  * Achaszweirosz wstępuje na tron ​​Persji - 369 p.n.e.  * 180-dniowa uczta Achaszweirosha; Królowa Waszti stracona - 366 p.n.e. * Żydówka Esther zostaje Królową - miesiąc Tewet, 362 p.n.e. * Haman (minister Króla) knuje plan, rzuca losy, aby wybrać datę zagłady Żydów - miesiąc Nissan, 357 p.n.e. * Dekret królewski nakazujący zabijanie wszystkich Żydów - miesiąc Nissan 13, 357p.n.e. * Mordechaj wzywa Żydów do pokuty i modlitw; 3-dniowy post zainicjowany przez Królową Ester -  14-16 miesiąca Nissan, 357 p.n.e.  * Ester idzie do Achaszweirosza; organizuje przyjęcie pierwsze mocno zakrapiane  na które zaprasza Achaszweirosza i Hamana - 13 Nissan, 357 p.n.e, * Druge zakrapiane winem przyjęcie Królowej Ester; Upadek Hamana i stracenie przez powieszenie - 17 Nissan, 357 p.n.e. * Drugi królewski dekret wydany przez Achaszweirosza, upoważniający Żydów do   samoobrony  - 23 Siwan, 357 p.n.e. * Wówczas w całym imperium wytoczono bitwy przeciwko tym, którzy chcieli zabić Żydów; Zabito dziesięciu synów Hamana, Żydzi odnoszą zwycięstwo  - 13 Adar, 356 p.n.e. * Wszędzie odbywają się radosne świętowania Purim, z wyjątkiem miasta Szuszan, gdzie w dalszym ciągu toczy się bitwa (drugi dzień) - 14 Adar, 356 p.n.e. * Święto Purim w mieście Szuszan - Adar 15, 356 p.n.e. * Megillah (Księga) - zapis dziejów - została napisana przez Ester i Mordechaja;  * Święto Purim ustanowiono dla wszystkich pokoleń - 355 rok p.n.e.