w Polsce umacnia się powracająca tradycja kształcenia rabinów

r.

W Polsce umacnia się powracająca tradycja kształcenia rabinów
Nowy rok szkolny w warszawskiej jesziwie
Warszawa, 24 listopada 2008 r. -- Grupa przyszłych rabinów rozpoczęła naukę w warszawskiej jesziwie – szkole dla rabinów prowadzonej przez Chabad Lubawicz - religijną wspólnotę chasydów. To druga taka grupa w warszawskiej jesziwie w powojennej historii Polski. Pierwsza zakończyła nauki w tej szkole i otrzymała tzw. smichy [hebr. upoważnienie], uprawniające do wykonywania zawodu rabina, w czerwcu 2008 roku.


Studenci przyjechali do Polski z USA, Izraela i Rosji. Jest ich siedmiu. Codziennie od 9 do 19 będą studiować Torę, Talmud i Kabałę. Okres 10-miesięcznej nauki zostanie uwieczniony dyplomem ukończenia studiów rabinackich (smicha). Po zakończeniu nauki rabini wykształceni w Warszawie będą mogli pełnić swoje funkcje w społecznościach żydowskich w dowolnym kraju na świecie.
Wykładowcami w warszawskiej jesziwie, a jednocześnie duchowymi przewodnikami dla studentów są rabini Nechemya Segal oraz Chanach Rosenfeld, którzy wcześniej wykładali w jesziwach w Stanach Zjednoczonych, Izraelu i Niemczech.
„Jestem bardzo szczęśliwy, iż warszawska jesziwa po raz kolejny może gościć przyszłych rabinów. Cieszy nas odradzająca się w Polsce tradycja szkół talmudycznych”– powiedział rabin Szalom Ber Stambler, dyrektor warszawskiej jesziwy i opiekun polskiej placówki Chabadu.
„Wielu naszych przodków dostało uprawnienia rabinackie właśnie w przedwojennej Polsce. Dlatego, jesteśmy dumni, że po niemal 70 latach nasze pokolenie może ponownie studiować Torę w tym pięknym kraju” - powiedział Uriel Redy, jeden ze studentów warszawskiej jesziwy.
Dzień w jesziwie rozpoczyna się poranną modlitwą zwaną Schacharit. Potem jest jeszcze modlitwa popołudniowa (Mincha) o godzinie 15.30 oraz wieczorna (Maariv) o godzinie 19.00. Jedynym dniem wolnym od zajęć jest sobota, czyli szabat. Podczas nauki w warszawskiej jesziwie Chabadu, przyszli rabini będą też poznawać Polskę. Odwiedzą m.in. Kraków, Katowice, Łódź, Gdańsk, Legnicę oraz inne miasta. Celem podróży będzie zarówno odwiedzanie ważnych miejsc związanych z bardzo bogatą historią i tradycją judaistyczną na ziemiach polskich, jak i poznanie oraz zrozumienie współczesnej Polski i jej mieszkańców.
Chabad Lubawicz to religijna wspólnota żydowska, działająca w wielu krajach świata. W Polsce jest obecna od trzech lat. Oprócz krzewienia judaistycznej duchowości, Chabad poświęca dużo energii także na działalność edukacyjną i charytatywną. W Polsce jej celem jest przekazywanie Polakom oraz mieszkającym tu Żydom wiedzy na temat judaizmu oraz kultury i tradycji żydowskiej.