Waga muzyki

r.

B"H
5 kislew 5729
Brooklyn, NY
Pan....
Detroit, MI 48236
Szolom Ubrocho:
Na początku chciałbym podziękować za list z 22 listopada.  Z
przyjemnością dowiedziałem się, że przyjął Pan stanowisko
przewodniczącego Koncertu Chasydzkiego, z czego skorzysta Obóz Gan
Izrael oraz organizacja Chabad Lubawicz w Pańskiej społeczności.
Szczególnie podnoszący na duchu jest entuzjazm, który Pan wyraził w
związku z tym wydarzeniem.  Z pewnością znaczy to, że przekaże Pan ten
entuzjazm wszystkim uczestnikom i że doświadczą go wszyscy na długo po
dniu samego koncertu.
W zwyczaju mamy szukanie głębi i znaczenia we wszystkim i chasydzki
koncept neginy (pieśni) jest bogaty w ten dwa elementy.  Wiadomo
dobrze z doświadczenia, że muzyka w ogóle ma duży wpływ na uczucia,
dużo bardziej niż inne formy ludzkiej twórczości jak sztuka
przemawiania czy malarstwo.  Nawet werbalna artykulacja jako sposób
przekazywania wokalnej muzyki jest na innym poziomie..
Dlatego więc chasydzka negina jest tak ważna w życiu chasydzkim,
ponieważ celem chasydyzmu jest przeniknięcie w codzienne życie Żyda do
takiego stopnia, że wszystko to co robi przepełnione zostaje
wewnętrznym uczuciem, lub nawet duchowym uczuciem.  W ten sposób każda
czynność zdobywa inny wymiar i inne znacznie i nawet jest zewnętrzne
aspekty zostają pobudzone.
Przesyłam moje pełne modlitw życzenia Panu i wszystkim Pana
współpracownikom, byście odnieśli wielkie haclocho [sukces] w związku
z nadchodzącym wydarzeniem, szczególnie dlatego, ze poświęcone jest
one niezwykle ważkiej sprawie, z której skorzysta Obóz Gan Izrael oraz
Chabad Lubawicz w swojej misji wzmocnienia przywiązania Żydów -
mężczyzn, kobiet i dzieci - do naszej wiecznej Tory i wiecznego ludu
Izraela.
Z błogosławieństwem