Cheszwan 17

r.

Trzeba pilnować czasu. Trzeba pilnie „zaakceptować jarzmo Tory". Każda chwila, każdy dzień, który mija, to nie tylko dzień, ale troska o życie. Dni mijają; jak mówi Talmud (Jeruszalmi Berachot 1: 1), "Przychodzi dzień i dzień odchodzi, tydzień przychodz itd., ... miesiąc itd., ... rok itd., ..." Mój ojciec cytował Alter Rebbe: letni dzień i zimowa noc to rok.