Elul 28

r.
Błogosławieństwo B-ga przynosi bogactwo "(Misznei, 10:22).  Jest to tak ogólnie, ale szczególnie - dla każdego, kto poświęca swój czas na zajęcie się potrzebami wspólnoty w sprawach miłosierdzia i umacniania judaizmu, jak to się mówi:" B-g nie pozostaje w "dłużny". Za każdą dobrą rzecz, jaką człowiek czyni, jest wynagrodzony przez B-ga, w dzieciach, zdrowiu i środkach do życia, w obfitości.