Monthly Archives: październik 2014

Adriaan Reland

Jest taka stara księga „Palaestina ex Monumentis Veteribus Illustrata” Autor Adriaan Reland– geograf, kartograf, podróżnik, lingwista, władał kilkoma językami europejskimi oraz językiem arabskim, greckim, hebrajskim.  „Palaestina ex Monumentis VeteribusIllustrata”   jest napisana w języku łacińskim. W 1695 roku Adriaan Reland otrzymał zadanie zbadania […]