Monthly Archives: Październik 2014

Adriaan Reland

Jest taka stara księga “Palaestina ex Monumentis Veteribus Illustrata” Autor Adriaan Reland– geograf, kartograf, podróżnik, lingwista, władał kilkoma językami europejskimi oraz językiem arabskim, greckim, hebrajskim.  “Palaestina ex Monumentis VeteribusIllustrata”   jest napisana w języku łacińskim. W 1695 roku Adriaan Reland otrzymał zadanie zbadania […]

Lech Lecha

Parsza Lech Lecha – Bereszit – בראשית (Księga Rodzaju) 12:1 – 17:27 Lech-Lecha [lub Lekh-Lekha lub Lech-L’cha] –  w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza “wyjdź sobie” ) — są to piąte I szóste słowa w trzeciej w kolejności parszy w […]

Noach

Parsza Noach – Bereszit – בראשית (Księga Rodzaju) 6:9 – 11:32 Noach, Noiach, Nauach, Nauah, lub Noah (jest to imię Hebrajskie ). Parsza jest drugim cotygodniowym odcinkiem czytania Tory w cyklu rocznym. Parsza  „Noach”  składa się z 6907 Hebrajskich liter, […]