Monthly Archives: listopad 2023

Pidion Szwuim – Wielka Micwa

Pidion szwuim (פִּדְיוֹן שְׁבוּיִים) – wykup z niewoli jest obowiązkiem społeczności żydowskiej, nakaz Tory rozciągający się na uwolnienie naszych braci Żydów, którzy zostali schwytani podczas wojny, który wpadł w ręce rabusiów lub którzy są bezprawnie przetrzymywani w niewoli przez obce […]

Precyzyjne życie

Na podstawie nauk Lubawiczer Rebbe (Dzięki uprzejmości MeaningfulLife.com) I poszedł Mojżesz, i wypowiedział całemu Izraelowi te słowa. I rzekł do nich: „Sto dwadzieścia lat mam dzisiaj. . .” (Dwarim/Pwt Prawa 31:1–2) „Dzisiaj wypełniły się moje dni i lata; w tym […]

Żydowska modlitwa

Czym jest modlitwa żydowska? Może się to zdarzyć o każdej porze dnia. Z opuszczoną głową, szepczemy krótką modlitwę do B-ga. W chwilach cierpienia i bólu, a nawet gdy przychodzą chwilowe kłopoty, zwracamy się do naszego Stwórcy i prosimy Go o […]

Kislew – początek zimy

Według Talmudu miesiąc Kislew oznacza początek sezonu zimowego w Ziemi Świętej i jest trzecim miesiącem „pory deszczowej”. Kislew I nie było jeszcze żadnej rośliny polnej na ziemi ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła; nie spuścił B-g deszczu na ziemię […]

Szilo(h)

Szilo(h) to starożytne miasto położone 40 kilometrów na północ od Jerozolimy. Przez pokolenia było to duchowe centrum Izraela. Pierwsza Święta Świątynia została zbudowana w Jerozolimie przez króla Salomona, około trzech tysięcy lat temu. Do tego czasu „dom” B-ga – Miszkan […]

Rabin Chaim Joseph David Azulai

Rabin Chaim Joseph David Azulai Chida (około 5484-5567/1724-1807) Jedną z wybitnych postaci w galerii wybitnych postaci XVIII wieku był Rabin Chaim Joseph David Azulai – autor, podróżnik i ojciec współczesnej bibliografii hebrajskiej. Znany jako Chidah, był bardzo szanowany za swoją […]

24 Cheszwan

Odejście z tego świata Rabina Abrahama Azulai (1643r.) Rabin Abraham był znanym kabalistą mieszkającym w Hebronie, Jerozolimie i Gazie. Jest autorem Chesed L’Awraham i był pradziadkiem Rabina Chaima Josefa Davida Azulai (Chida). Podpis R. Abrahama miał wygląd statku, na pamiątkę […]

Tszuwa

Tszuwa (też „Teszuwa”). Świat myśli – mówi mistrz chasydzki Rabin Schneur Zalman z Liadi w jednym ze swoich dyskursów – że tszuwa jest dla grzeszników. Ale tak naprawdę, także doskonały prawy człowiek powinien dokonać teszuwy – to znaczy powrócić do […]