Monthly Archives: styczeń 2018

Rabin Schneur Zalman z Ladów – Założyciel Chabadu

  ALTER REBBE   Rabin Schneur Zalman z Liadi – mistyk, działacz społeczny, filozof, autorytet halachiczny, kompozytor, talmudysta – to wszystko o nim. Ale był przede wszystkim przewódcą duchowym, który stworzył praktyczną ścieżkę, która pozwala każdemu zbliżyć się do Boskości. Znany jako […]

Kolel Tora-30 stycznia 2018

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, przy aktywnym udziale słuchaczy. W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in.:co jest ważniejsze Miszna czy Gemara…. (?) Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, […]

Kolel Tora-29.01.2018

„… I wyciągnął Mojżesz rękę swoją na morze, i wróciło się morze za nastaniem poranku do łożyska swojego….”. (Księga Tory Szmot, 14:27) W niniejszej sesji omawiana jest(m.in. ) jedna z najbardziej dramatycznych i słynnych scen biblijnych – cudowne przejście narodu […]

VI Rebbe – Josef Jicchak Schneersohn

Josef Jicchak Schneersohn – Rebbe Rajac (we wspólnocie nazywany w języku jidisz też – Frierdikker – Poprzedni Rabi) – 1880-1950 Szósty Przywódca ruchu chasydów Chabad. Żarliwe dążył i namawiał do przestrzegania micw w okresie formowania się i umocnienia władzy radzieckiej oraz […]

Kolel Tora-25.01.2018

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy W nagraniu omawiany jest traktat Talmudu Bava Mecyja – ciąg dalszy, m.in.: szanuj rodziców swoich, szanuj mistrzów swoich…    

Wykład z Synagodze Łódzkiej – 22.01.2018 – Szmot

Wykład Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera, Chabad Lubawicz Polska, w którym Rabin omawia kolejny rozdział Drugiej Księgi Tory – SZMOT – Księgi Wyjścia – EXODUS.W szczególności Rabin wyjaśnia szczegóły Wielkiego Wyjścia etc.

Kolel Tora-23.01.2018

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in.:jaka zguba jest ważniejsza ?… czyj majątek jest ważniejszy ?…  Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, […]

Modlitwa Szma – sedno judaizmu

SZMA – SŁUCHAJ! Przebywamy w kosmicznym mirażu. Dostrzegamy bezlik stworzeń, wszystkie pozornie samowystarczalne i niezależne istoty. Ale Żydzi wierzą, że tak naprawdę istnieje tylko jedna Prawdziwa Istota. Jeden B-g, który jest esencją wszystkiego. Jeden B-g manifestuje się w nieskończonej ilości […]

SZMA

Słuchaj, Izraelu! Wiekuisty jest naszym Bogiem, Wiekuisty jest jedyny! A będziesz miłował Wiekuistego, Boga twojego całym sercem twoim, i całą duszą twoją, i całą mocą twoją. I niechaj będą słowa te, które przekazuję ci dzisiaj na sercu twoim! I wpajaj […]

Z opowieści chasydzkich – opowiedział Rabin Josef Jicchak Schneersohn: „O podróżniku”.

Wśród rzeszy zwolenników Rabina Izraela Baala Szem Towa , założyciela ruchu chasydzkiego, był też jeden Żyd, który pracował na roli w małej wiosce rolniczej w pobliżu Międzyrzecza. Baal Szem Tow miał szczególną empatię dla tych prostych wiejskich Żydów-rolników, których bardzo […]

Ciniut – skromność

Pokutuje opinia (nie wiadomo właściwie, skąd się wzięła?!), że jedynym powodem skromnego stroju żydowskiej kobiety jest unikanie pokus. Być może tak jest w innych religiach, dla judaizmu nie jest to prawdą. Żydowski sposób skromnego ubierania się nie dotyczy tylko tego, […]

Koel Tora – 11.01.2018

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczyW nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. o załadunku i rozładunku – o pomocy zwierzętom – kontynuacja analizy tematów poprzednich sesji z dalszym rozwinięciem – kolejny […]

Wykład z Synagodze Łódzkiej – 08.01.2018

Wykład Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera, Chabad Lubawicz Polska, w którym Rabin omawia trzy pierwsze rozdziały Drugiej Księgi Tory – SZMOT: Szmot, Waera, Bo.W szczególności Rabin wyjaśnia cel Plag Egipskich, które B-g wysłał na Egipt. Dlaczego akurat 10 Plag? Dlaczego właśnie […]

Kolel Tora – 04.01.2018

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. o załadunku i rozładunku – o pomocy zwierzętom – kontynuacja analizy tematów poprzednich sesji z dalszym rozwinięciem . Kolel lub kollel (hebrajski: […]

Jochewed – Matka Mosze Rabejnu

Tora mówi nam, że gdy Jakub i jego rodzina przybyli do Egiptu, liczyli „siedemdziesiąt dusz”. Ale szczegółowa lista podana przez Torę (w Księdze Rodzaju 46: 8-27) zawiera tylko 69 imion. Nasi mędrcy wyjaśniają, że gdy rodzina Jakuba opuściła Ziemię Świętą, […]

Kolel Tora – 02.01.2018

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kollel zawiera shiurim (wykłady) i naukę sedarim(sesje). Prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska.W nagraniu omawiany traktat […]