Monthly Archives: listopad 2015

O reinkarnacji

W dniach 19-20.11.2015 w Pałacu Opatów (Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku) oraz na Wydziale Filologicznym UG odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana Dybuk. Na pograniczu dwóch światów.  Wywodzące się z żydowskiej mistyki i żydowskich wierzeń ludowych pojęcie dybuka jako złośliwej lub nieszczęśliwej duszy, która wiąże się […]

Wajiszlach – wykłady Rabina Szaloma Ber Stamblera

https://www.chabad.org.pl/judaizm-i-zycie/szabat/parsze-tory/529-waijszlach

Dlaczego Jakow ożenił się z siostrami

Rabin Szalom Ber Stambler komentuje ważany wątek Parszy Wajece – https://chabad.org.pl/wajece/  

Chanuka – Bądź graczem

Nie bądź kibicem – bądź GRACZEM                                                                                          […]

Kislew

Miesiąc Kislew jest trzecim miesiącem roku według liczenia rabinackiego, które zaczyna się od 1-ego Tiszrei (w Rosz HaSzana). Natomiast według obliczeń Tory, Kislew jest dziewiątym miesiącem roku, gdyż liczenie miesięcy zaczyna się od miesiąca Nissan. Nazwa dziewiątego miesiąca księżycowego używana […]

Żydówka Beatrice – Pramatka feministek

Jedną z najbardziej niezwykłych postaci w historii żydowskiej jest Dona Gracia Mendez Nasi. Ona odegrała znaczącą rolę ww dziejach społeczności żydowskiej, a jej wpływ na współczesne życie – nie tylko Żydów – nie sposób przecenić. Donna Gracia urodziła się w […]

Dusza i Ciało

Komentarz Rabina Szaloma Ber Stamblera do Parszy Toldot więcej czytaj tu: https://www.chabad.org.pl/judaizm-i-zycie/szabat/parsze-tory/525-toldot-parsza  

Dlaczego Abraham uparł się by zapłacić za ziemię, którą Efron chciał mu podarować…?

Komentarz Rabina Szaloma Ber Stamblera do Parszay Chajej Sarah

Eliezer, Mojżesz i Król Salomon

Prawda jest najważniejsza – komentarz Rabina Szaloma Ber Stamblera do Parszy Chajej Sara  

Róża wśród cierni

Pierwsze kojarzone małżeństwo w Torze – Ichaak i Riwka – komentarz Rabina Szaloma Ber Stamblera

Pramatka Sarah – życie i śmierć

Komentarz Rabina Szaloma Ber Stamblera do Parszy Chaje Sara – Bereszit, 23:1 – 25:18  

Sarah – Matka Ichaka

Komentarz Rabina Szaloma Ber Stamblera do Parszy Chajej Sara – Bereszit – בראשית (Księga Rodzaju) 23:1 – 25:18