Monthly Archives: listopad 2020

Świece Szabatowe

Świece szabatowe  –  Rozświetl swój świat Jedną małą świeczką można rozświetlić cały dom. Może nawet cały świat. Moc świeczki. Światło zawsze było żydowską tajną bronią numer jeden. Odrobina światła może przegnać gęstą ciemność. Dlatego mędrcy mówią, gdy rzeczy się zaciemniają […]

Oszustwo

… do parszy Tory Toldot: Oszustwo W jednej z najbardziej dramatycznych historii w Torze czytamy o epickim oszustwie Jakowa. Oszukał swojego ojca Jicchaka, podając się za swojego starszego brata Esawa, kradnąc w ten sposób błogosławieństwo przeznaczone dla Esawa, jako syna […]

4 Kislew

Zachariasz przepowiedział – Era Mesjasza (3410 / -352) Delegacja z Babilonii zwróciła się do Proroka Zachariasza, z zapytaniem: czy post z dziewiątego dnia Aw jest nadal będzie obowiązywał, gdy Druga Świątynia zostanie odbudowana. W odpowiedzi Zachariasz przekazał posłanie Stwórcy, że […]

Jak polepszyć jakość swojego życia?

Na takie dociekliwe pytanie żadna odpowiedź nie będzie w pełni satysfakcjonująca! Jednak mówiąc całkiem poważnie, to trzeba zastanowić się nad tym, kto zadaje takie pytanie. Często bywa, że jest to osoba, która już „odhaczyła” swoją czterdziestkę. W takiej sytuacji mamy […]

1 Kislew

Rosz Chodecz miesiąca Kislew 5738. Tego dnia Lubawiczer Rebbe wrócił do domu po przeżytym zawale serca (rok 1977). Po raz pierwszy od czasu poważnego rozległego zawału serca, który się zdarzył pięć tygodni wcześniej, w przeddzień Święta Szmini Aceret, Rebbe wyszedł […]

Toldot

Parsza Toldot – Bereszit – בראשית (Księga Rodzaju)  25:19 – 28:9 Todot lub Tol’doth —w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „rodowód”, “pokolenie” lub też „ptomek” – jest to drugie słowo i zarazem pierwszy wyraz dystynktywny w tej parszy.  Parsza Toldot jest […]

Cheszwan 28

Pojęcie B-skiej Opatrzności jest następujące: nie wszystkie konkretne działania różnych poszczególnych osób są prowadzone przez Opatrzność, i nie jest tak, że wyłącznie Opatrzność sama w sobie jest siłą życiową, podtrzymującą egzystencję każdego – nawet bardziej, konkretne działania jakiejkolwiek osoby w […]

Cheszwan 26

Realnym sposobem poznania własnego charakteru jest rzetelne rozpoznanie własnych wad oraz własnych cech pozytywnych. A gdy się pozna swoje wady trzeba je przepracować, naprawić, a nie użalać się nad sobą.  

Cheszwan 17

Czasu trzeba strzec. Należy pilnie „przyjąć jarzmo Tory”. Każdy mijający czas to nie tylko dzień, ale także życiowe przemijanie. Dni mijają; jak mówi Talmud (Jeruszalmi Berachot 1: 1), „Dzień wchodzi i odchodzi dzień, wchodzi tydzień itd.,… miesiąc itd.,… rok itd.…” […]

Wajera

Parsza Wajera – Bereszit – בראשית (Księga Rodzaju) 18:1 – 22 Wajera (w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego: „I ukazał się mu…” – są to pierwsze słowa tej parszy). „Wajera” jest czwartą parszą w rocznym cyklu czytania Tory. Ta parsza składa […]

17 Cheszwan

Wielki Potop – początek (2105 r. p.n.e.)   Ulewne deszcze zaczęły padać dnia 17 Cheshvan roku 1656 od stworzenia świata (2105 r. p.n.e.), zalewając ziemię, woda wznosiła się ponad szczyty najwyższych gór. Tylko Noach – jedyny Sprawiedliwy i jego rodzina […]

Judaizm a aborcja

Aborcja – przerwanie ciąży – generalnie jest zabronione przez żydowskie prawo – halachę, chyba że jest to jedyny sposób na uratowanie życia matki nienarodzonego dziecka. Kwestia aborcji jest prawdopodobnie jednym z najbardziej drażliwych i trudnych tematów życiowych, ale też w […]

Cheszwan 14

Człowiek powinien szukać duchowości w życiu z całą siłą i stanowczością, tak jak szuka pomyślności materialnej w swoim życiu …