Monthly Archives: luty 2015

Adar (I) 9

Gdy idziemy ulicą i w myślach powtarzamy słowa Miszny i Tanji, albo siedzimy w swoim sklepie z Chumasz’em lub Tehillim’em – jest to bardziej cenne dziś niż wtedy, gdyby ulice były oświetlone światłem Tory. Nie wolno nam chodzić po ulicy […]

Adar (I) 7

Sprawą nadrzędną jest, by każdy Żyd wiedział, że jest wysłannikiem Wszechmogącego, gdziekolwiek by się nie znalazł – spoczywa na nim misją spełnienia, urzeczywistnienia woli B-ga w tworzeniu wszechświata, a mianowicie, aby rozjaśniać świat światłem Tory i avodą (pracą). Służy temu przestrzeganie, wykonywanie […]

ZACHOR

 ZACHOR – OZNACZA PAMIĘTAJ! Podczas kolejnego Szabatu przed Świętem Purim (jednego z czrerech), gdy świętujemy udaremnienie spisku Hammana Amalekita przeciwko narodowi żydowskiemu, czytanie kolejnej tygodniowej Parszy jest uzupełnione czytaniem rozdziału „Zachor” (rozdz. 25: 17-19 Księga Dwarim). Jest to nakaz, abyśmy pamiętali zło Amalekitów. […]

Adar (I) 5

Nie ma nawet cienia wątpliwości, że tam, gdzie tylko nasza stopa powstaje, jesteśmy po to, aby oczyścić i rozjaśnić świat słowami Tory i tefilla (modlitwy). My, cały Izrael, są wysłannikami B-ga, każdy z nas – tak Opatrzność zarządziła. Nikt z nas […]

Adar (I) 4

Wstępne przygotowania do sięgnięcia głębokich pojęć intelektualnych, zwłaszcza tematów Boskości, stanowią (a) dość duży wysiłek dla ciała, by mogło pozbyć się swego zachwytu dla spraw  doczesnych, oraz (b) duży wysiłek dla duszy, by mogła docenić przyjemność dążeń intelektualnych w ogóle, również w […]

Adar (I) 3

Alter Rebe powiedział: „Micwa ahawat Israel („Miłość do bliźniego”) dotyczy każdego z ludu Izraela, nawet jeżeli nie są znajomymi. O ileż bardziej też dotyczy ona każdego członka – mężczyznę bądź kobietę – społeczności żydowskiej w której mieszka, tego, kto należy […]

Adar (I) 2

Rabeinu Hagadol (nasz Wielki Nauczyciel) Alter Rebbe określił program dla chasydów rozwoju (avoda) umysłu i poszukiwania prawdy dla krytycznej analizy przez każdego należącego do ruchu, aby być pewnym ścisłej zgodności z prawdą – przez staranie (avoda). Ta avoda nie oznacza, […]

Adar (I) 1, Rosz Chodesz 2

Napisane: ” Człowiek wychodzi do pracy (avoda) aż do wieczora.” (Techilim 104:23 ,  ten rozdziiał błogosławieństwa odmawia się w dniu Rosz Chodesz). Każda dusza, która zeszła do tego materialnego świata ma swoje własne zadanie. Właśnie o tym mowa w zdaniu: […]

Adar

Gdy miesiąc Adar wkracza, pomnażamy radość! Według naszych mędrców – miesiąc Adar jest miesiącem „dodanej” radości. Adar (אדר) jest dwunastym miesiącem  w żydowskim kalendarzu, począwszy od miesiąca Nissan. Adar liczy 29 dni, w roku przestępnym 30 dni. W latach przestępnych […]

Szwat 30

30 Szwat – Rosz Codesz 1 Wielu chsydów rozpatruje dzień, w którym przyłączyli się do Lubawicz’ów jako swój dzień „urodzin”. Mój nauczyciel, R. Szmuel Betzalel, przyłączył się do Lubawicz’ów po raz pierwszy we czwartek wieczorem, w tygodniu parszy Miszpatim 5608 […]

Wykład do parszy „Miszpatim”

Wykład Rabina Szaloma Ber Stamlera wokół tematu parszy Tory „Miszpatim” w oparciu o nauki Rebbego Chabad Lubawicz:

Rosz Chodesz

Dlaczego Rosz Chodesz czasem trwa jeden dzień a czasem dwa dni? Kalendarz żydowski jest oparty o cykl księżyca.  Ponieważ miesiąc księżycowy wynosi około 29 dni i dwanaście godzin, możemy „przełączać” miesiące w sposób następujący: jeden miesiąc – dwadzieścia dziewięć dni […]

Szwat 29

Pewnego razu Alter Rebe powiedział: „Komentarze Rasziego do Chumasz’a niczym  „wino Tory”. Otwierają serce i odsłaniają człowiekowi istotę miłości i istotę bojaźni (B-żej).Komentarze Rasziego do Talmudu otwierają umysł i odsłaniają sedno mądrości.

Znaki

Czy nasze niepowodzenia życiowe są ‘znakami’ z Nieba? Bywa, że się nie wiedzie… Zaplanowaliśmy coś, wszystko „wyliczyliśmy”, przemyśleliśmy, a tu nic – nie wyszło tak, jak się zaplanowało… Czy to oznacza, że Pan B-g „nie zatwierdził” naszych planów?! Takie pytanie […]

SEUDA SZPOLERA ZAIDE

Doroczna uroczystość – Seuda (uczta) jest organizowana i obchodzona przez całą Rodzinę  (Miszpacha) – potmków Cadyka Rebe Szpolera Zaide na całym Świecie. Niezwykle rodzinna pełna duchowości uroczystość odbywa się każdego roku dziewiętnastego dnia miesiąca Szwat zgodnie z wolą Rebego Zaide, […]

Arie Lejb ze Szpoły

Arie Lejb ze Szpoły znany też jako Lejbe ze Szpoły, Szpoler Zejde (jid., Dziadek ze Szpoły), Zejde ha-Kadosz (jid., Święty Dziadek) (1725-1812) – cadyk, sandak i uzdrowiciel (por. Baal Szem). Należał do trzeciego pokolenia cadyków. Był uczniem Pinchasa ben Abrahama […]

Rebbecin Szterna Sarah

Żona piątego Rebbe, Rabina Szolom DowBer Schneerson i matka szóstego Rebe, Rabina Josef Icchak, Rebbecin Szterna Sarah (1860-1942) przetrwała przez wstrząsy pierwszej połowy 20 wieku. Uciekała przed nadciągającym frontem I Wojny Światowej z wioski Lubawicz do Rostowa, gdzie jej mąż […]

Jitro – 10 przykazań

  Parsza Jitro – Księga Szmot  (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały  18:1 – 20:23 „I wyprowadził Mojżesz lud naprzeciw Boga z obozu; a uszykowali się u stóp góry….” (Szmot, 19:17) Komentarze do Parszy Rabina Szaloma Stamblera: