Monthly Archives: Czerwiec 2015

Święto Wyzwolenia.

12-13 Tamuz – Święto Wyzwolenia wspólnoty Chabad Lubawicz Rabbi Josef Icchak Schneersohn, Rebbe Rajac – duchowy przywódca, nauczyciel – Wielki Cadyk. Dnia 12 Tamuz 5687 roku (1927r.) zapadła decyzja o zwolnieniu z kary wygnania do miasta Kastroma w głębi Rosji Szóstego […]

Pinchas

Parsza Pinchas – Księga Ba’midbar ( Księga Liczb) 25:10 – 30:1 Pinchas lub Pin’has – jest to imię, syna Kohena – szósty wyraz i pierwszy charakterystyczny w tej Parszy, która stanowi 41-szy rozdział czytania Tory w cyklu rocznym oraz ósmy w […]

Balak

Parsza Balak – Księga Bamidbar (Księga Liczb) 22:2 – 25:9 Balak – w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „dewastator”. Jest to 40-te cotygodniowe czytanie Tory w cyklu rocznym i siódme w Księdze Liczb (Bemidbar). Tekst Parszy Balak zawiera 5’357 hebrajskich […]

Chukat

Parsza Chukat – Bemidbar (Księga Liczb) 19:1 – 22:1 Chukat –חֻקַּת  — w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza “dekret, rozporządzenie, prawo obywatwlskie” — jest to 39-ta cotygodniowa Parsza w rocznym cyklu czytania Tory i 6-ta w Księdze Liczb (Bamidbar). Parsza […]

Tammuz

Tammuz jest czwartym miesiącem w kalendarzu żydowskim, począwszy od miesiąca Nissan. Liczy 29 dni. miesiąc Tammuz – czwarty miesiąc w kalendarzu żydowskim, licząc od miesiąca Nissan. Liczy 29 dni. Ważne daty i święta miesiąca Tamuz: * Dnia 3 Tammuz – […]

Korach

Parsza Korach – Księga Bamidbar (Księga Liczb – Numeri) 16:1 – 18:32 Korach lub też Korah – קֹרַח —w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „łysienie, lód, grad lub mróz” – drugie słowo i pierwszy charakterystyczny wyraz w treści tej Parszy. Jest to […]

Jak polepszyć jakość swojego życia?

Na takie dociekliwe pytanie żadna odpowiedź nie będzie w pełni satysfakcjonująca! Jednak mówiąc całkiem poważnie, to trzeba zastanowić się nad tym, kto zadaje takie pytanie. Często bywa, że jest to osoba, która już „odhaczyła” swoją czterdziestkę. W takiej sytuacji mamy […]

Siwan 9

Świat potrzebuje oczyszczenia atmosfery. Oczyszczenie przychodzi tylko poprzez słowa Tory. Słowa Tory oferują ochronę dla wszystkich razem i dla każdego z osobna. Podział Miszny na sześć Rozdziałów – „Sześć Porządków Miszny” jest po to, by pamiętać “w każdej sytuacji życiowej”. […]

Siwan 8, Issru Chag HaSzawuot

Fizyczny wszechświat jest ‘splotem’. Jest to miejsce spotkań, gdzie Bóg spotyka się (jak to było) z człowiekiem, dokonuje się selekcja wszystkich stworzeń; ale jest to również “ginat egoz” – “ogród orzechów”, słowo “egoz” ma numeryczną równowartość “cheit” (“grzech”). Bóg daje człowiekowi […]

Siwan 7, 2gi Szawuot

Procedura dla członka kongregacji podczas błogosławieństwa kohanima : Gdy Kochanim (Kapłan) mówi yevarech’cha, twarzą do przodu; Gdy Kohanim mówi Haszem, głowa odwrócona w prawo (co jest po lewej stronie od kohena, gdy wymawia błogosławieństwo). Gdy Kohanim wypowida v’yishm’recha, twarzą do […]

Siwan 6, 1szy Szawuot

Baal Szem Tow zmarł w środę, pierwszego dnia Szawuot, 5520 (1760), został pochowany w Mezibuz. Alter Rebe skomentował (w środę 20 Kislev 5559 (1798) w Petersburgu): “W czwartym dniu Luminarz zostały zabrany.”

Siwan 5, 49 Omer

W przeddzień Szawuot 5557 (1797) Alter Rebe nauczał:Uświęć ich dziś i jutro, a oczyszczą swoje szat. “Uświęć ich dziś i jutro”, odbywa się z Góry, ale „oczyszczenie swych szat” – trzeba zrobić samemu. To była cała nauka.Cemach Cedek opracował: “Uświęć […]

Siwan 4, 48 Omer

Okres Szawuot jest właściwym okresem, by doskonalić naukę Tory i awoda (służenie B-gu) naznaczone bojaźnią / szacunkiem / przed B-giem, również by dążyć do teszuwa (nawrócenia),  studiowania Tory, bez ingerencji Szatana – tak jak w czasie brzmienia Szofaru w Rosz […]

Siwan 3, 47 Omer

Strzyżenie podczas Trzech Dni Przygotowań przed Wigilią Szawuot, nie podobało mojemu ojcu. Chociaż rozmyślenia nad podejściem Tosafot, w swoim komentarzu zaczyna „Tora itd …” (Szabat 89a) zrozumie, że Święto Szawuot jest okresem danym z Góry. W tym dniu  B-g wprawia […]

Cicit

W Midraszu jest napisane o tym, jak Mojżesz zwrócił się do Haszem z pytaniem: po co Żydom była dana Tora, przecież żyjemy w materialnym świecie. Otoczeni rozmaitymi udogodnieniami, osiągnięciami cywilizacyjnymi, jak również pogrążeni w codzienne problemy życiowe, z łatwością możemy […]

Szlach

Parsza Szlach – Księga Bamidbar (Księga Liczb) 13:1 – 15:41 Szlach, Szelach, Sz’lah, Szlach Lecha lub Szh’lah L’kha ( w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza “wyślij”, “wyślij do ciebie” lub ” wyślij do siebie “. Ta parsza stanowi 37-me cotygodniowe czytanie […]

Siwan 2, 46 Omer

W roku 5589 (1829) Szabat z Parszą Bamidbar przepadał na dzień  5 Sivan. Przed zapaleniem świec szabatowych Cemach Cedek przyniósł maamar; S’u et rosz  avotam”. Interpretował sens słowa S’u , zgodnie z komentarzem Ibn Ezra, jako „na wysokości”, podobnie jak w […]