Monthly Archives: lipiec 2019

Kolel Tora – 30.07.2019

Omawiany jest rozdział Bava Mecja  10A – ciąg dalszy tematu. Jaka jest naprawdę opinia mędrców?…. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z […]

27 Tammuz

Francja – kolejne wygnanie (1322) Po powrocie do Francji w 1315 r. (po wygnaniu w 1306 r. zarządzonym przez Filipa IV), Żydzi ponownie zostali wygnani z Francji, tym razem na skutek zarządzenia Króla Karola IV, który w ten sposób złamał […]

Kolel Tora – 29.07.2019

Omawiany jest rozdział Bava Mecja 10A – ciąg dalszy tematu Jeżeli pozuskujesz dla kogoś innego – oszukujesz pozostałych… W jaki sposób nabywa się zwierzę …? Różne poglądy mędrców. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu […]

Tammuz 26

Studiując Torę skupiamy się na tym, co chcemy zrozumieć i zgłębić. Modląc się skupiamy się na słowach modlitwy, na czymś, co przekracza rzeczowe pojmowanie. Studiujac Torę, Żyd czuje się jak uczeń ze swoim Mistrzem; modląc się – jak dziecko ze […]

26 Tammuz

Porażka „frankistów” (1759) Sekta frankistów została utworzona przez Jacoba Franka, który twierdził, że jest reinkarnacją fałszywego Mesjasza Szabbetai Zvi. W połowie XVII wieku podejmował próby stworzenia nowej religii, która obejmowałaby zarówno judaizm, jak i chrześcijaństwo; doprowadził do powstania tzw „sekty […]

Tammuz 25

Tammuz 25 Istnieją dwie charakterystyczne  ekspresję w Chasydyźmie: A . Żyd rozpoznaje i czuje nadprzyrodzoną  B-skość. Do tego nie są mu potrzebne żadne dowody. B . Żyd nie chce, a także nie może odłączyć się od B-skości. Prawdę mówiąc to […]

24 Tammuz

Synagoga Jerozolimska w ogniu (1099) Gdy krzyżowcy zajęli Jerozolimę podczas pierwszej krucjaty, Żydzi jerozolimscy schronili się w Synagodze. Wtedy krzyżowcy podpalili Synagogę, paląc żywcem wszystkich, którzy schronili się tam w Synagodze: mężczyzn, kobiety i dzieci. Żydom zakazano przebywania i zamieszkiwania […]

Tammuz 24

Tamuz 24 Wybrane z aforyzmów Cemach Cedek: Dla dobra pnimi („wewnętrznej” osobowości), prośba o błogosławieństwo na awoda streszcza się do „Nie zwracajcie uwagi na puste słowa”. Trzeba „utrudnić awodę (służbę B-żą) ludziom”. 

Tammuz 23

Mój ojciec mawiał: Chasydzki aforyzm sprawia, że w głowie się rozjaśnia, a serce się oczyszcza; cnotliwa chasydzka praktyka wypełnia dom światłem; chasydzka melodia wzmacnia nadzieję i zaufanie, przynosi radość i pozostawia dom i rodzinę w stanie „światła”.

Kolel Tora – 25.07.2019

…Przez same patrzenie się nie nabywa… Omawiany jest rozdział Bava Mecja 9B – 10A – ciąg dalszy tematu Kto nabywa…?! W jaki sposób nabywa się zwierzę …? Różne poglądy mędrców. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów […]

Tammuz 22

Mój ojciec mówił: Chasydzki aforyzm rozjaśnia umysł i oczyszcza serce; Cnotliwe czyny chasydzkie wypełniają dom światłem; Chasydzka melodia wzmacnia nadzieję i wiarę, przynosi radość tak, że dom i rodzinę w nim mieszkającą napełnia „światło”.

O postach w tradycji żydowskiej

O różnych rodzajach postów w judaizmie – w tradycji żydowskiej opowiada Rabin Szalom Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska: http://

Kolel Tora – 24.07.2019

Omawiany jest rozdział Bava Mecja 9B – ciąg dalszy tematu Kto nabywa…?! W jaki sposób nabywa się zwierzę …? Różne poglądy mędrców. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. […]

Tammuz 21

Nie odmawiamy „szehehianu” w czasie tych Trzech Tygodni i to nawet w Szabbat. Jak napisane: Oni Mi zrobią przybytek święty i zamieszkam pośród nich”.  Pośród nich to znaczy w każdym z  ludu Izraela. W sercu każdego Żyda jest przybytek dla […]

Kolel Tora – 22.07.2019

Kto nabywa…?! W jaki sposób nabywa się zwierzę …? Różne poglądy – ciąg dalszy tematu Omawiany jest rozdział Bava Mecja 9B. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie […]

Tammuz 20

Istnieją trzy rodzaje hitbonenut kontemplacji, medytacji – hitbonenut: * Medytacja w celu nauki: po gruntownym zrozumieniu samego konceptu, staramy się medytacją zgłębić jeszcze bardziej dany  temat aż do dotarcia do jego intelektualnej podstawy. * Medytacja przed modlitwą: ta skierowana jest […]

Tammuz 19

Tammuz 19 Zwyczajem mojego ojca było: podczas podróży, kiedy zatrzymywał się w jednym miejscu na kilka miesięcy, odmawiać tfilat haderech, modlitwę podróżujących, codziennie podczas modlitwy nie wymawiając imienia B-żego na końcu.

Tammuz 18

Tammuz 18 Alter Rebe powiedział o R. Mosze Wilenker: „Mosze posiada mochin de gadlut (wielkość intelektualną) i w trakcie dziesięciu lat ciężkiej harówki nabrał silnej i obszernej intelektualności sięgającej bardzo daleko” (mochin rechawim). Przez trzy lata przygotowywał  się R. Mosze […]

17 Tammuz – Mojżesz schodzi z Góry

Mojżesz roztrzaskuje Tablice Kamienne (1313 r. p.n.e.) Talmud (Taanit 28b) wymienia pięć tragicznych wydarzeń w dziejach biblijnych historii żydowskiej, które miały miejsce dnia 17 miesiąca Tamuz. Ku pamięci tych tragicznych wydarzeń został ustanowiony Post 17 Tammuz. Pierwsze z tych wydarzeń […]

17 Tammuz – Początek trzech tygodni żałoby

W 17 dniu żydowskiego miesiąca Tamuz, Żydzi na całym świecie poszczą  i lamentują w pamięć o licznych katastrofach, jakie dotknęły nasz naród w ten  złowieszczy dzień. Celem, dla którego żydowski kalendarz zawiera takie dni postu, według Rabina Eliyahu Kitov’a – […]

Tammuz 16

Tammuz 16 Ahawat Israel (miłość do bliźniego Żyda) Baal Szem Towa była niewyobrażalna. Magid powiedział: Obyśmy potrafili całować Księgę Tory z taką samą czułością z jaką mój nauczyciel całował dzieci, które brał do chederu do pomocy.

Świątynne Wzgórze – Har HaBajit

Za czasów króla Salomona Wzgórze Świątynne mierzyło 500 x 500 łokci. Na jej teren można było dostać się przez 5 wejść: Od strony południowej – podwójne wrota Chułdy Od strony zachodniej – wrota Kifonus Od strony północnej – wrota Tadi […]

16 Tammuz

Wykonanie Złotego Cielca ; Zabicie Hur’a . W roku 2448 od stworzenia świata (1313 p.n.e.), dnia 16 Tammuz, był to 40 dzień po Darowaniu Tory na górze Synaj, gdy Mojżesz wciąż znajdował się na górze Synaj a lud Izraela niecierpliwie […]

Kolel Tora – 17.07.2019

Ten, kto ciągnie – nabywa… W jaki sposób nabywa się zwierzę …? Różne poglądy – ciąg dalszy tematu. Omawiany jest rozdział Bava Mecja 9B. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej […]

Tammuz 14

Tammuz 14 Cemach Cedek wskazał,  w jednym ze swoich traktatów : „We wtorek Parsza Balak 5562 (1802), że nasz, błogosławionej pamięci nauczyciel powiedział zwracając się do swoich synów z następującym problemem: Aby zrozumieć problem astronomów dlaczego ludzie nie spadają z […]

14 Tammuz

14 Tammuz – ponura kartka z historii narodu żydowskiego: Żydzi z Szafuzy (Szwajcaria) spaleni na stosie (1401) Woźnica (postilion) gubernatora zabił czteroletniego syna radnego. Antysemicka władza miasta zarzuty bezpodstawnie postawiła Żydowi o nazwisku Michael Vinelmann, byłemu mieszkańcy Bazylei, twierdząc, że […]

Kolel Tora – 16.07.2019

W jaki sposób nabywa się zwierzę …? Różne poglądy. Omawiany jest rozdział Bava Mecja 9A. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z […]

13 Tammuz

Rabin Szalom Dow Ber Stambler o ważnym wydarzeniu w historii Chabad Lubawicz – 13 Tammuz jest dniem, w którym Rabin Josef Jicchak został uwolniony z wygnania do radzieckiego gułagu. chabad.org.pl/vi-rebbe/ http://

Tammuz 13

Tamuz 13,  Święto Wyzwolenia   „W tym dniu Rebbe (R. Josef Icchak) został faktycznie zwolniony. Był uwięziony o 2:15 w nocy w środę, Siwan 15, 5687 (15 czerwca, 1927). Został wysłany na wygnanie – do miasta Kostrama. Został zwolniony o […]

Tammuz 12

Tammuz 12, Święto Wyzwolenia „Urodziny Rebbego Josefa Jicchaka, w roku 5640 (1880). W tym dniu roku 5687 (1927), otrzymał on [Rabin Josef Jicchak] dobrą wiadomość, że został zwolniony z wygnania, na które został skazany po aresztowaniu za jego wysiłki na […]

Tammuz 11

Tammuz 11 W Tanii wydanej w Zołkwi w roku mewaser tow („Zwiastun Dobrego”, co numerycznie odpowiada 5559, lub 1799), po raz pierwszy wydrukowano Igeret Hatszuwa. Nie ma w niej podziału na rozdziały i istnieją w niej odchylenia od dzisiejszego tekstu.

Tammuz 10

W początkowym okresie swojego przywództwa Alter Rebe nauczał, że: „Kroki ludzkie kierowane są przez B-ga”. Gdy Żyd przychodzi gdziekolwiek to jest w tym jakaś wewnętrzna (wzniosła) intencja i cel – spełnienia przykazania B-skiego /micwy, czy to dotyczy relacji pomiędzy człowiekiem […]

Tammuz 9

Największym gwarantowanym zapewnieniem (B-skiej pomocy) dla wszystkich żydowskich rodziców potrzebujących specjalnej pomocy i wyzwolenia (płynącej z Niebios) dla ich dzieci jest wsparcie ich dla tych, którzy studiują Torę.

Tammuz 8

Dowiadujemy się, że miłość Pana B-ga do Abrahama była spowodowana głównie „…on nakaże (jecawe) swoim dzieciom oraz domownikom….” (Bereszit, 18:19) W tym wypadku „jecawe” trzeba rozumieć jako ” doprowadzić do związku z B-giem. Cały wysiłek Abrahama w awoda (służba B-ża) […]

8 Tammuz – Żydzi wygnani z Genui

Żydzi wygnani z Genui (1567) Stając się rzeczywistym wasalem Hiszpanii, Republika Genui wypędziła Żydów na rozkaz hiszpańskich władców.

8 Tammuz – hiszpańska inkwizycja

Hiszpańska inkwizycja zniesiona (1834) 15 lipca 1834 r. – 8 Tammuz 5594 Urząd Hiszpańskiej Inkwizycji został zlikwidowany dekretem Królowej-Matki Marii Krystyny po prawie 3,5 stulecia krwawej działalności. Jednakże prawo do publicznego uprawiania rytuałów religijnych, tradycji, w tym prawo do oznaczania miejsc […]

Tammuz 7

Mój ojciec powiedział: W chasydyźmie „początek jest zakotwiczony w końcu, a koniec jest zakotwiczony w początku”. To jest stan igulim  – „kręgi”, bez początka ani końca. Mimo to porządek i systematyka  są konieczne.  Baal Szem Tow był bardzo systematyczny i […]

Kolel Tora – 09.07.2019

Kto właściwie nabywa zwierzę czy nabywa zwierzę, czy…?….. Omawiany jest rozdział Bava Mecja 9A. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim […]

Tammuz 6

(Efekt) każdego wykonywania poszczególnej micwy określamy jako dalej poprzez (wykonywanie) tych innych micw – są one makif – ogólne zawierające całą przyrodę. Taką na przyład wszechogarniającą (makif) jest micwa cdaki.  Wynika to z faktu, że wszystkie micwy nazywamy „cdaką” i […]

5 Tammuz

• Wizja Ezechiela „Rydwanu” (429 p.n.e.) W dniu 5 Tammuz roku 3332 od stworzenia świata Prorok Ezechiel, jako jedyny prorok, który prorokował poza Ziemią Świętą, ujrzał wizję Boskiego „Rydwanu” reprezentującego spiritualną infrastrukturę stworzenia….. Więcej o prorokach: https://chabad.org.pl/prorocy-proroctwa/

Tammuz 5

Jeden z bardzo zdolnych i bardzo bliskich chasydów Alter Rebbe miał osobiste spotkanie z nim (yechidus), w trakcie którego (Alter) Rebbe pytał o jego sytuację. Chasyd narzekał z goryczą, że jego sytuacja finansowa uległa całkowitemu pogorszeniu. (Alter) Rebbe odpowiedział: Musisz […]

VI Rebbe – zwolnienie z więzienia – 3 Tammuz

Rabin Josef Jicchak – zwolniony z więzienia dnia 3 Tammuz (1927) Szósty Lubawiczer Rebbe, Rabin Josef Icchak Schneersohn (1880-1950), który został aresztowany 15 stycznia 1927 r. przez agentów GPU (tajna policja sowiecka) i Jewrsekcję („sekcja żydowska” partii komunistycznej) za swoją […]

Tammuz 2

Alter Rebbe napisał w swoim Siddur: „Warto powiedzieć przed modlitwą: „Niniejszym podejmuję się spełnienia micwy – Kochaj bliźniego jak siebie samego”. Oznacza to, że przykazanie ahavat Jisrael jest bramą wejściową, przez którą człowiek może przejść, aby stanąć przed B-giem by […]

3 Tammuz – Gimel Tamuz

03 Tamuz – Gimel Tammuz  – to data Jorcajt – rocznicy odejścia z tego świata Rebbe, Błogosławionej Pamięci Rabina Menachema Mendla Schneersona. W rocznicę śmierci Cadyka całe światło, które rozprzestrzenił na tym świecie – jego nauki, dobre uczynki i wszystko, […]

2 Tammuz

2 Tammuz – dzień odejścia z tego świata Rabina Nachmana z Horodenki. Rabin Nachman z Horodenki był przyjacielem i bliskim współpracownikiem Baala Szem Towa. Jego syn, Rabbi Simcha, ożenił się z wnuczką Baal Szem Towa, Feigą. Ich syn, znany Rabin […]

1 Tammuz – narodziny i śmierć Josefa

1 Tammuz – Dzień urodzin i dzień śmierci Josefa. Josef, syn naszego Praojca Jakowa, urodzony w Charan (Mezopotamia) w dniu 1 Tamuz roku 2199 od stworzenia świata (1562 p.n.e.). Był pierwszym dzieckim ukochanej żony Jakuba, Rachel – długooczekiwanym dzieckiem, narodził […]

Kolel Tora – 03.07.2019

„Mosera” – rozważanie mędrców Omawiany jest rozdział Bava Mecja 8B, m.in. jak nabyć zwierzę. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim […]

29 Siwan – Szpiedzy

„I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi:„Wyszli sobie mężów, aby wypatrzyli ziemię Kanaan….”. Historia opisana w Parszy Tory „Szlach” zdarzyła się dnia 29 Siwan roku 1312 p.n.e. Mojżesz wysłał 12 szpiegów by zwiedzili Ziemię Świętą. Była to operacja przygotowawcza do wejścia i podbicia […]

Kolel Tora – 02.07.2019

„Mosera” to jest przekazanie… Omawiany jest rozdział Bava Mecja 8B, m.in. jak nabyć zwierzę. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim […]

Kolel Tora – 01.07.2019

Omawiany jest rozdział Bava Mecja 8B, m.in. jak nabyć zwierzę. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje). […]

Komentarz Rabina do Parszy Szlach

Komentarz do Parszy Szlach przedstawia Rabin Szalom Dow Stambler: http:// Szlach, Szelach, Sz’lah, Szlach Lecha lub Szh’lah L’kha ( w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „wyślij”, “wyślij do ciebie” lub ” wyślij do siebie „. Ta parsza stanowi 37-me cotygodniowe czytanie […]

Kolel Tora – 27.06.2019

„Jeden nabywa, drugi nie nabywa…” Rozważania mędrców o zgubach i znaleziskach. Omawiany jest rozdział Talmudu Bava Mecija 8B. Ciąg dalszy tematu Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie […]

Kolel Tora – 25.06.2019

Rami bar Hama a Rava – dwóch mędrców – dwie opinie – ciąg dalszy tematu. Rozważania mędrców o zgubach i znaleziskach Omawiany jest rozdział Talmudu Bava Mecija 8B. Ciąg dalszy tematu Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, […]