Monthly Archives: Wrzesień 2016

Elul 6

Cemach Cedek opowiadał: Baal Szem Tow bardzo lubił światło; mawiał: „ Or (z hebr.- Światło) jest numerycznym odpowiednikiem słowa „Raz” ( z hebr. – Tajemnica).  Ten, kto pozna „tajemnicę”, zawartą w każdej rzeczy, może też wnieść światło. “  

Elul 23

Gdy Rabin Mosze, syn Alter Rebe, był w wieku pomiędzy 8 a 11 lat, studiował w Gittin 67a (Talmud Babiloński – od tłum.) o kształtowaniu cnót mędrców. Pewnego razu Rabin Szymon bar Jochai powiedział do niego: “Ucz się mój midot.” […]

Wykład Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera – Chai Elul – Ki Tawo – Rosz Haszanah

“…Każde ubranie da się zmienić, ale nie duszę… “

Spotkanie z Rabinem Szalomem Dow Ber Stamblerem

Dnia 7 września, 2016 roku – w Synagodze przy ul. Pomorskiej 18, Łódź

Elul 3

Ten kto wierzy w swoją Opatrzność wie, że „Każdy krok człowieka jest wyznaczony przez Boga”(Tehilim 37:23), że jego dusza musi być oczyszczona i „naprawiona” tu i teraz. Przez całe wieki, a nawet od samego momentu stworzenia świata, To co oczyszcza, […]