Monthly Archives: wrzesień 2016

Elul 6

Cemach Cedek opowiadał: Baal Szem Tow bardzo lubił światło; mawiał: „ Or (z hebr.- Światło) jest numerycznym odpowiednikiem słowa „Raz” ( z hebr. – Tajemnica).  Ten, kto pozna „tajemnicę”, zawartą w każdej rzeczy, może też wnieść światło. „  

Wykład Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera – Chai Elul – Ki Tawo – Rosz Haszanah

„…Każde ubranie da się zmienić, ale nie duszę… „

Spotkanie z Rabinem Szalomem Dow Ber Stamblerem

Dnia 7 września, 2016 roku – w Synagodze przy ul. Pomorskiej 18, Łódź

Elul 3

Ten kto wierzy w swoją Opatrzność wie, że „Każdy krok człowieka jest wyznaczony przez Boga”(Tehilim 37:23), że jego dusza musi być oczyszczona i „naprawiona” tu i teraz. Przez całe wieki, a nawet od samego momentu stworzenia świata, To co oczyszcza, […]