Monthly Archives: czerwiec 2019

25 Siwan – Dziesięciu Męczenników

Trzech zabitych z „dziesięciu męczenników” (II wiek n.e.) Wśród milionów Żydów okrutnie zamordowanych przez Rzymian było „Dziesięciu Męczenników” – wszyscy wielcy mędrcy i przywódcy Izraela. Trzech z nich – Rabin Szymon ben Gamliel, Rabin Jiszmael ben Elizeusz i Rabin Chanina […]

23 Siwan – Dekret Hamana

Dekret Hamana odwołany (357 r.p.n.e.) Pomimo osądzenia i skazania na karę śmierci Hamana przez powieszenie (został stracony dnia 17 Nissana w 357 roku p.n.e.) jego okrutny dekret: „zgładzić, zabić i unicestwić wszystkich Żydów, od młodych do starych, niemowląt i kobiet, […]

23 Siwan – blokada Jerozolimy

Jeroboam zablokował wejście do Jerozolimy. Po śmierci Króla Salomona w 797 r.p.n.e. dziesięć z dwunastu pokoleń Izraela, dowodzonych przez Jeroboama ben Nebata z plemienia Efraima, zbuntowało się przeciwko synowi i dziedzicowi Króla Salomona, Roboamowi. Ziemia Święta została podzielona na dwa […]

22 Siwan – Kwarantanna Miriam

Kwarantanna Miriam (1312 r.p.n.e.) Miriam, starsza siostra Mojżesza i Aarona, cierpiała z powodu trądu (caraat) – była to kara za negatywnie wypowiedzi (plotkowanie – „leszon ha-ra) na temat Mojżesza. Została poddana kwarantannie poza obozem przez siedem dni celem oczyszczenia. Była […]

20 Siwan

Dzień 20 Siwan to rocznica tragicznej śmierci Żydów z Blois. Zdarzyło się to ponad 800 lat temu, w miasteczku Blois. Blois jest miasteczkiem we Francji, nad rzeką Loarą, było przez wiele wieków siedzibą królewską niedaleko Orleanu. To nie jest duże […]

18 Siwan

Przywrócenie wolności Żydom w Hiszpanii. Po prawie półwieczu 475 latach został odwołany w Hiszpanii dekret o całkowitym zakazie praktyk .  W 1492 za namową  inkwizycji, para królewska wydała dekret o zakazie praktyk religijnych i wygnaniu z Hiszpanii wyznawców judaizmu.  Dopiero […]

Nazir i przysięga nazirejska.

Nazir i przysięga nazirejska. W parszy Naso (rozdział 6: 2-8) Tora mówi o Nazirach  Są to Żydzi (mężczyźni i kobiety), którzy z jakiegoś powodu przysięgają na pewien czas nie pić wina, nie ciąć włosów i nie dotykać zmarłych, by się […]

17 faktów o chasydach

17 faktów, które warto wiedzieć o chasydzkich Żydach 1. Ruch chasydzki to ruch społeczności żydowskiej pełen miłości, radości i pokory. Chasydzi należą do ruchu założonego przez Rabina Izraela Baala Szem Towa, który nauczał miłości, radości i pokory – zarówno w […]

17 Siwan – Arka Noego

Arka Noego spoczęła na górze Ararat dnia 17 Siwan Siedem miesięcy od momentu początku Wielkiego Potopu, po 17 dniach ulewy, gdy woda pokryła cały ląd, ziemia zaczęła się zapadać.  Arka, w której schronił się Noah wraz z rodziną oraz przedstawicielami […]

Kolel Tora – 19.06.2019

Rami bar Hama a Rava – dwóch mędrców – dwie opinie. Rozważania mędrców o zgubach i znaleziskach Omawiany jest rozdział Talmudu Bava Mecija 8A. Ciąg dalszy tematu Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania […]

Kolel Tora – 18.06.2019

Czyj jest przedmiot znaleziony?…. Rozważania mędrców. Omawiany jest rozdział Talmudu Bava Mecija 8A. Ciąg dalszy tematu Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się […]

Kolel Tora – 17.06.2019

„Nie możesz pozyskać dla kolegi problemu…..” Mowa o znaleziskach…. Omawiany jest rozdział Talmudu Bava Mecija 8A. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się […]

15 Siwan

15 Siwan – jest to data urodzin i śmierci Judy (1565 i 1446 r. p.n.e.) Juda (Jehuda), czwarty syn Jaakowa i Lei, urodził się w Charanie w dniu 15 miesiąca Siwan, w roku 2196 od stworzenia świata (1565 r. p.n.e.). […]

6 Siwan – Darowanie Tory

Darowanie Tory (1313 r.p.n.e.) Dnia 6 Siwan roku 2448 od stworzenia świata (1313 p.n.e.), siedem tygodni po Wyjściu w Egiptu, B-g objawił się na górze Synaj. Cały lud Izraela (600 000 głów rodzin wraz rodzinami), a także dusze wszystkich przyszłych […]

Rozmowa na temat Szawuot

Rozmowa na temat Święta Szawuot. Prowadzi Rabin Szalom Ber Stambler   ://    

4 Siwan

Dnia 4 Siwan – Mojżesz zapisuje pierwszą część Tory. Dnia 4 miesiąca Siwan roku 2448 od stworzenia świata (1313 p.n.e.) – na dwa dni przed Objawieniem na górze Synaj – Mojżesz spisał pierwsze 68 rozdziałów Tory począwszy od Księgi Rodzaju […]

Kolel Tora-06.06.2019

„Machlokes oznacza podział pół-na-pół” O wekslach ciąg dalszy – obie strony „trzymają” weksel… Jaki jest status i znaczenie weksla? Rozdział – Bawa Mecja 7B. Rozstrzygnięcie sporów – propozycje rozwiązań. Mowa o wekslach oraz stronach – pożyczkobiorca – pożyczkodawca. Kolel lub […]

2 Siwan – Wzgórza Golan Zdobyte

Izrael odzyskuje Wzgórza Golan (1967) Do czasu wojny sześciodniowej armia syryjska była na pozycjach z potężnymi umocnieniami na Wzgórzach Golan, z których wielokrotnie ostrzeliwała izraelskie okoliczne osady znajdujące się poniżej. Piątego dnia wojny armia izraelska przedarła się przez front syryjski. […]

1 Siwan – u podnoża Góry Synaj

Izrael na Synaju (1313 r. p.n.e.) W dniu 1 Siwan roku 2448 od stworzenia świata (1313 r.p.n.e.), sześć tygodni po wyjściu z Egiptu, Izraelici stanęli pod górą Synaj na pustyni Synaj i rozbili obóz u stóp góry „jako jeden człowiek, […]

29 Ijar – wyzwolenie Hebronu

29 Ijar rok 1967 Dzień po wyzwoleniu przez izraelską armię Wschodniej Jerozolimy (co się zdażyło dnia 28 Ijar 5727 roku) w trakcie wojny sześciodniowej, żołnierze sił zbrojnych Izraela wyzwolili także kolejne z czterech najświętszych miast  Erec Israel – święte miasto […]

Ijar 29, 44 Omer

Wzlot duszy przeżywa się trzykrotnie w ciągu dnia podczas trzech davening (modlitw). Jest to szczególnie prawdziwe w duszach cadyków, którzy „idą na całość.” Pewne jest, że w każdej chwili i w każdym miejscu świętym, oferują oni inwokacje i modlitwę za tych, którzy są […]

49 etapów doskonalenia

Oto kilka (sparafrazowanych) stwierdzeń, które możesz przeciwstawić:  Twierdzenie A: „Żydzi w Egipcie byli na 49 poziomie nieczystości”. (Jeden krok od samego dołu, 50 poziom nieczystości.) [1] Twierdzenie B: „Żydzi byli na 49 poziomie świętości, kiedy otrzymali Torę”. (Jeden krok od […]

28 Ijar – Dzień Jerozolimy

28 Ijar – tego dnia Jerozolima została wyzwolona. Stare Miasto w Jerozolimie i Wzgórze Świątynne zostały wyzwolone w trakcie wojny sześciodniowej z 1967 roku (patrz „Kartki z historii” – 26 Ijar). Dzień ten jest obchodzony w Izraelu jako „Dzień Jerozolimy”. […]

Ijar 28, 43 Omer

Pewnej nocy, we śnie Cemach Cedek widział Alter Rebe (jego dziadka), w okresie trzydziestu dni żałoby po śmierci Alter Rebe, później recytował dla niego maamar, Al szlosza dwarim. Po wygłoszeniu maamar Alter Rebe powiedział: „Jeśli mężczyzna  wydziela nasienie jako pierwszy, ona […]

Ijar 27, 42 Omer

Mój ojciec opowiadał, że usłyszał od swojego ojca, cytując swojego ojca (Cemach Cedek), który słyszał, że Alter Rebe nazywa siebie synem Maggida (jego Rebbe) i wnukiem Baala Szem Tow’a.