Monthly Archives: kwiecień 2016

Komentarz do Parszy „Mecora”

Skrócony opis Parszy Mecora tu: https://www.chabad.org.pl/judaizm-i-zycie/szabat/parsze-tory/847-parsza-mecora  

HaChodesz

Krótko przed zachodem słońca dnia 29 Adar, Haszem nakazał Mojżeszowi – ustanowienie księżycowego kalendarza.  Jest to pierwsza micwa, jaką Haszem przekazał Narodowi Żydowskiemu.    Dlaczego ostatni Szabat miesiąca Adar jest wyjątkowy?

Komentarze Rabina Szalom Dow Ber Stamblera doParszy Tory „Tazria”

Parsza o oczyszczenoiu. Opis treści Parszy „Tazria” tu: https://www.chabad.org.pl/judaizm-i-zycie/szabat/parsze-tory/654-tazria-mecora

HaChodesz – przed Pesach

Parsza HaChodesz – Księga Szmot (Rosz Chodesz miesiąca Nissan) rzd 12:1-20 – część księżyca. Jest to ostatnia część z czterech dodatkowych czytanych na przełomie miesięcy Adar / Nissan. Ta część zaczyna się nakazem utworzenia kalendarza księżycowego (jest to pierwsze przykazanie […]

Mecora

Parsza Mecora – Księga Wajikra (Księga Kapłańska), 14:1-15:33 Mecora – מְּצֹרָע – w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „trędowaty”, jest to dziewiąty wyraz i pierwszy charakterystyczny w tej paraszy. Mecora jest 28-ym rozdziałem tygodniowego czytania Tory w cyklu rocznym i zarazem piątym […]

Szabat Szemini – Szabat Para

Komentarze Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera: