Monthly Archives: kwiecień 2015

Nissan 30, Rosz Chodesz 1, 15 Omer

Po farbrengen powinno odbywać się w synagodze: farbrengen z s’uda szliszit. W Szabat Mewarchim i święta (jak Rosz Chodesz i w dni świąteczne anasz). Farbrengen  melawy Malka  powinno odbyć się w prywatnych domach anasz.

Nissan 29, 14 Omer

Wstęp do „Likutei Tory na trzech Parshiot” jest maamar który zaczyna, „Aby zrozumieć tę sprawę Boskości duszy, jest napisane, nie będziesz jeść …”. Ten maamar pierwotnie wygłosił Alter Rebe do Cemach Cedek. Zaś Cemach Cedek powtórzył maamar w obecności Alter […]

Nissan 28, 13 Omer

Chasydzi pytali Alter Rebe: “Jaka avoda jest nadrzędna  – miłość do B-ga czy miłość do Izraela?” On odpowiedział: „Obie – miłość do B-ga i miłość do Izraela są po równo zakorzenione w każdym Żydzie – neshama, ruach i nefesh  są […]

„Maharasz” – 2 Ijar dzień urodzin Rabina Samuela

Czwarty Rebe Chabad-Lubawicz Rabin Szmuel Schneersohn (1834-1882), znany jako „Maharasz” (akronim od hebrajskiego określenia „Nasz Mistrz Rabbi Szmuel”) urodził się w miejscowości Lubawicz (Białoruś) dnia 2 Ijar roku 5594 od stw. Św.  (1834). Rabin Szmuel urodził się dnia 2 Ijar roku […]

Tazrija

Parsza Tazrija – Księga Wajikra (Księga Kapłańska), 12:1 – 13:59 Tazrija –  תַזְרִיעַ –  w tłumaczeniu z hebrajskiego oznacza „wydała (płód) / urodziła „, jest to 13 słowo i pierwszy charakterystyczny wyraz, w tej Parszy. „Tazrija” jest czwartym rozdziałem czytania w […]

Dwa ostatnie dni Pesach

 Siódmy i ósmy dni Pesach obchodzone są jako dni świąteczne – Jom Tow, , na zakończenie tygodniowych obchodów świąt, które rozpoczynają się z pierwszym Seder’em. ( W Izraelu, obchodzony jest tylko siódmy dzień).  Po hebrajsku, ostatnie dwa dni Pesach to […]