Monthly Archives: grudzień 2014

Wajechi

Parsza Wajechi  – Bereszit – בראשית (Księga Rodzaju)  47:28–50:26 Wajechi – w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „i żył”,  jest to pierwszy wyraz w tej parszy.  Parsza Wajechi jest 12-ą i ostatnią Księgi Bereszit w cotygodniowym czytaniu Tory w cyklu […]

Miesiąc Tewet

Tewet jest dziesiątym miesiącem w kalendarzu żydowskim, licząc od miesiąca Nissan. Jego nazwa, o której jest mowa w Księdze Estery, pochodzi z Babilonii, a  korzeń samego wyrazu – od hebrajskiego słowa “tow” –  “dobry”. Na ten miesiąc przypadają  ostatnie dni Chanuki. […]

Chanukowe źródło, tradycje, zwyczaje

Cud Chanukowy – żródło. Około 2100 lat temu Erec Israel znalazł się pod rządami syryjsko-greckiego cesarza Antiocha, który wydał serię dekretów mających na celu wymuszenie na Żydach wprowadzenia greckich tradycji, rytuałów – hellenistycznej ideologii. Przy tym też z wydał zakaz […]

Mikec

Parsza Mikec  – Bereszit – בראשית (Księga Rodzaju)  41:1–44:17 Mikec lub Mikeic –ֵּ w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „i stało się”,  jest to pierwszy wyraz w tej parszy.  Parsza Mikec jest 10-ą w cotygodniowym czytaniu Tory  cyklu rocznego. Tekst parszy  […]