Monthly Archives: wrzesień 2018

O święcie Sukot

Na temat Święta Sukot. Micwy Sukot. Dlaczego siedzimy w suce? Dlaczego tak ważne jest by jeść w suce? I inne micwy, symbole, rytuały Sukot. Mówi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. http://

Bejt HaSzoewa – „Wlewanie wody” w Święto Sukkot

Simchat Bejt Haszoewa – (Wlewanie wody) w Święto Sukot. I powiedział Stwórca „Lejcie przede Mną wodę w Święto, a Ja pobłogosławię wasze pola deszczem” Za czasów Świątyni w Jerozolimie, jednym ze szczególnych rytuałów Święta Sukkot było uroczyste polewanie ołtarza ofiarnego […]

Kolel Tora – 21.09.2018

Kradzież nie kradzież…. Fałszywa przysięga. W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. najemca-wynajmujący, przysięga – ciąg dalszy tematu. Ciąg dalszy tematu powierzenia rzeczy. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej […]

Kamca i Bar Kamca

To jest tragiczna historia upadku narodu. To jest historia niegdyś dumnego i szlachetnego ludu, zamienionego w naród tułaczy, żebraków i niewolników. Ludzi kiedyś wywyższanych i szanowanych, którzy stali się obiektem drwin i nienawiści. To jest historia narodu żydowskiego. Jak to […]

Wykład poświęcony okresowi 10 Dni Skruchy – 2018 rok 5779

Dlaczego nie lubimy mówić „PRZEPRASZAM” i „WYBACZAM”? Mowa o okresie 10 dni: Rosz Ha’Szana – Jom Kippur; o pojęciu „teszuwa” – co o tym okresie mówi Gemara, poglądy mędrców, m.in Rabi Akiwa i in. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza […]

Kolel Tora – 17.09.2018

Ten, kto używa powierzonego przedmiotu też odpowiada za powierzony przedmiot…. W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. najemca-wynajmujący, przysięga – ciąg dalszy tematu. Ciąg dalszy tematu powierzenia rzeczy. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w […]

8 Tiszrei

Konsekracja Świątyni – 826 r. p.n.e. 14-dniowe uroczystości związane z konsekracją Świątyni w Jerozolimie, zbudowanej przez króla Salomona, rozpoczęły się dnia 8 Tiszrei w roku 2935 od stworzenia świata (826 p.n.e.).  Pierwsza Świątynia była głównym centrum żydowskiego życia. Tu się […]

Jom Kippur – Dzień Pojednania

Jom Kippur – wielka szansa. Czterdzieści dni po otrzymaniu Tory na Górze Synaj, kiedy Haszem zawarł Wielkie Przymierze z ludem Izraela, ogłaszając go narodem wybranym, lud ten popełnił wielki grzech wobec swojego B-ga, w strachu przed niewiadomym, że został opuszczony […]

Kolel Tora – 14.09.2018

Wykroczenie a przestępstwo – lekkie i ciężkie….. W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. najemca-wynajmujący, przysięga – ciąg dalszy tematu. Ciąg dalszy tematu powierzenia rzeczy. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, […]

5 Tiszrej – data śmierci Rabbi Akiwy

Dnia 5 Tiszrej 134 roku n.e. zginął śmiercią męczeńską  Rabbi Akiwa.  Wielki mędrzec talmudyczny. Rabbi Akiwa został pojmany przez Rzymian i dnia 5 miesiąca Tiszrei roku 3894 od stworzenia świata (134 CE) odbyła się publiczna egzekucja w mieście Cesaria.  O […]

Kolel Tora – 13.09.2018

O odpowiedzialności, o kradzieży, uczciwości – ciąg dalszy. W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. najemca-wynajmujący, przysięga – ciąg dalszy tematu. Ciąg dalszy tematu powierzenia rzeczy. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania […]

Kole Tora – 07.09.2018

Sesja przed Rosz Ha’Szana 5779 O odpowiedzialności, o kradzieży, uczciwości – ciąg dalszy W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. najemca-wynajmujący, przysięga – ciąg dalszy tematu. Ciąg dalszy tematu powierzenia rzeczy. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się […]

Kolel Tora – 06.09.2018

„Pasterz, który zobowiązał się wypasać stado, ma dbać o to stado….” Mowa o odpowiedzialności, o kradzieży – ciąg dalszy W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. najemca-wynajmujący, przysięga – ciąg dalszy tematu. Ciąg dalszy tematu powierzenia rzeczy. Kolel lub […]

Kolel Tora – 05.09.2018

„Kradzież zawsze pozostaje kradzieżą…” – ciąg dalszy o odpowiedzialności. Mowa o odpowiedzialności – ciąg dalszy W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. najemca-wynajmujący, przysięga – ciąg dalszy tematu. Ciąg dalszy tematu powierzenia rzeczy. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza […]

Elul 24

Były czasy, gdy każda zasłyszna zwięzła, treściwa wypowiedź była uważana za „Torę” (nauczanie, poradnictwo), zaś co się dostrzegało było uważane za jej instrukcję do działań i zachowań.

Kolel Tora – 03.09.2018

Mowa o odpowiedzialności – ciąg dalszy. W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. najemca-wynajmujący, przysięga – ciąg dalszy tematu. Ciąg dalszy tematu powierzenia rzeczy. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, […]

Masei

Masei – Bamidbar (Księga Liczb) – rozdziały 33:1 – 36:13 Masei, Mas’ei – w tłumaczeniu z jęz. hebr. :“wyprawa, przemarsz”  – 43 rozdział w cyklu rocznym czytania Tory I ostatnia w Księdze Bamidbar. Tekst paszy Masei składa się z ponad […]

Matot

Parsza Matot – Bamidbar (Księga Liczb) – 30:2-32:42 Matot – w tłumaczeniu z języka hebrajskiego – plemiona, rody – jest to 42-ga parsza w rocznym cyklu czytania Tory, 9-ta w Księdze Bemidbar. Tekst parszy Matot zawiera 1,484 hebrajskich słów, 112 […]