Monthly Archives: listopad 2019

Cheszwan 29

Nie możemy odpowiednio opisać wielkiej zasługi tych, którzy pełnią świętą służbę przed Stwórcą, m.in. czytając Techilim w obecności minjanu, oraz wielkiej przyjemności, jaką to służenie sprawia na Wysokościach, jak omówiono w świętych tekstach i bardzo niewielkiej części w „Kuntres Takanat […]

27 Cheszwan

 Dnia 27 Cheszwan  roku 2104 r. p.n.e. : „A miesiąca drugiego, dwudziestego siódmego dnia miesiąca wyschła ziemia…” (Bereszit, 8:14). Po pełnych 365 dniach Wielkiego Potopu, który unicestwił całe życie na ziemi, z wyjątkiem tych, których Wszechmogący ocalił a Arce: osiem […]

23 Cheszwan-Święto Hasmonean

Święto Hasmonean (137 p.n.e.) W czasach talmudycznych Cheszwan 23 był upamiętniony jako dzień, w którym kamienie ołtarza, które zostały zbezczeszczone przez Greków, zostały usunięte ze Świątyni. Powstanie Machabeuszów, znane również jako również powstanie hasmonejskie – powstanie żydowskiego ludu – narodowowyzwoleńcze […]

Kolel Tora – 19.11.2019

http:// Omawiany jest rozdział bawa mecija 11B. Mowa m.in. warunkach nabycia – inne spojrzenie Opinie mędrców. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się […]

15 Cheszwan

15 Cheszwan – Rocznica śmierci Mattitjahu    W 2 wieku p.n.e. na  Ziemi Świętej rządzili Seleucydzi (syryjsko-greckie rządy), którzy (przy współpracy z żydowskimi hellenistami), wprowadzali pogańskich bożków do Świątyni również  (z dużym naciskiem) nakłaniali ludność Izraela do hellenizacji.  Mattitjahu, syn […]

13 Cheszwan

Spalenie Talmudu (1553). Działo się to w Wenecji. Z rozkazu papieża Talmud został spalony w dniach 13 i 14 Mar-Cheszwan 1553 (Minchah Belulah, Powtórzonego Prawa 33: 2). Podany powód był taki, że Talmud zawierał heretyckie stwierdzenia dotyczące wiary chrześcijańskiej. W […]

11 Cheszwan – rocznica śmierci Methuselah

Rocznica śmierci Metuzelah (2105 r.p.n.e.).   Z czasów biblijnych: Metuzelah był najdłużej żyjącym człowiekim wszech czasów, zmarł w wieku 969 lat w dniu 11 Cheszwan w roku 1656 od stworzenia świata (2105 r. p.n.e.), dokładnie na siedem dni przed początkiem […]

11 Cheszwan – Rachel – data śmierci

Rachel – Żydowska Matka   Rachel – nasza Pramatka zmarła w dniu 11 Cheszwan roku 2208 od stworzenia świata (1553 p.n.e.), w trakcie porodu drugiego swojego dziecka – syna Beniamina. Rachel urodziła się w Aram (Mezopotamia) około 1585 p.n.e. Jej […]

Chała

Pieczenie chały jest jedną z micw skierowanych przede wszystkim do kobiet. HAFRASZAT CHALLAH, czyli oddzielenie kawałka ciasta przeznaczonego do upieczenia chałki jest pięknym przykładem „kobiecej” micwy. Tora mówi nam (Bamidbar 15:20): „…Jako pierwocinę z ciasta waszego wydzielajcie cząstkę na daninę…”. […]

10 Cheszwan – narodziny Gad’a

Gad, syn Jakowa i Zilpy, siódmy z Dwunastu Plemion, urodził się 10 miesiąca MarCheszwan. Dożył 125 lat.  Dwanaście plemion izraelskiego narodu. Jakow miał dwunastu synów: Reuwen, Simon, Lewi, Judah, Dan, Naftali, Gad, Aszer, Issachar, Zebulum, Josef, Benjamin. Potomstwo każdego z […]

Cheszwan 8

Słowo „micwa” („przykazanie”) pochodzi od słowa „cawta” – „połączenie”. Ten, kto wypełnia przykazanie, łączy się z Esencją Najwyższego, która jest początkiem nakazującym wypełnienie tego przykazania. Oto, co powiedziano: „Nagrodą za przykazanie jest samo przykazanie” *. Połączenie z Nakazującym przykazanie jest […]

7 Cheszwan

Ostatni Żyd wraca do domu. W okresie epoki Drugiej Świątyni (około 230 p.n.e.) dzień 7 miesiąca Cheszan zwykle był dniem kiedy Żydzi wracali do swoich domów. Żyd przybyły do Jerozolimy na wielkie święta z miejscowości najbardziej oddalonej od Świątyni z […]