Monthly Archives: marzec 2015

11 Nissan – Dzień urodzin REBBE

Dnia 11 Nissan w 1902 r. urodził się Rebbe, Błogosławionej Pamięci, Rabin Menachem Mendel Schneerson. Lubawiczer Rebbe, Błogosławionej Pamięci Rabin Menachem M. Schneerson (1902-1994), Siódmy Przywódca Chabad Lubawicz uważany jest za największą żydowską osobowość naszych czasów. Dla setek tysięcy zwolenników […]

DAYENU – pieśń Pesachowa

Dayenu to pieśń śpiewana przez podczas Pesach. Wyraz „Dayenu” znaczy „już by wystarczyło”. Ta tradycyjna pieśń pesachowa ma ponad tysiąc lat. Wzywa do wdzięczności B-gu za wszystkie dary, którymi obdarzył Naród Wybrany, wyzwalając go z niewoli egipskiej, dając mu Torę […]

Adar (I) 29

W odpowiedzi na l’Chayim są dwie wersje: (a) Ul’szalom L’Chayim towim „dobrego życia, a dla pokoju”. Jest tak dlatego, że jeżeli to błogosławieństwo mówi się pierwszym łykiem picia wina jak wymienione w Torze, są niepożądane rezultaty. „Noach zaczął etc”  również, […]

Adar (I) 28

Recytując „Szma….”: w Szabat oraz święta nie mówimy „Ribonno szel olam” lub „lam’natzei’ach”. Jebnak mówimy je w inne dni, kiedy nie mówi się tachanun. Po trzech punktach „szma”, należy dodać słowo „Emet”. Ja’alzu mówi się raz. Hinei i y’varech’cha mówi […]

28 Tewet – Rebbecin Chana – matka Rebbego

Rebbecin Chana urodziła się w 1880 roku, dnia 28 Tewet, w Mikołajewie, na Ukrainie, w rodzinie Rabina Meira Szlomo i Rebecin Rachel Janowski. Była najstarszą z czwórki dzieci: miała dwie siostry, Gittel i Ettel oraz młodszego brata, Izraela Leib’a, który […]

Piąty Rebbe Chabad Lubawicz

Piąty Rebbe Chabad Lubawicż, Rabin Szolom Dow Ber Schneersohn, urodził się na Białorusi w miasteczku Lubawicz dnia 20 Cheszwan roku 5621 od stworzenia świata /1860 roku  Po śmierci swojego ojca, Rabina Szmuela (w 1882), objął przywództwo  Chabad-Lubawicz. Rabin Szolom Dow […]

Zadaj Pytanie

{contactus mailto=zapytanie#chabad.org.pl }

Szabat HaGadol

Szabat poprzedzający Pesach jest nazywany Szabat HaGadol – Wielki Szabat – nazywany tak dla wielu różnych powodów, m.in. jeszcze w Egipcie lud Izraela obchodził pierwszy Szabat HaGadol, dnia 10 miesiąca Nisan. W tym dniu, Izraelici otrzymali pierwsze B-skie przykazanie, odnoszące […]

Miesiące kalendarza Żydowskiego

Miesiąc Żydowski Orientacyjne odpowiedniki świeckiego kalendarza Ważne wydarzenia miesiąca Nissan Marzec – Kwiecień Pesach Ijar Kwiecień – Maj Lag B’Omer Siwan Maj – Caerwiec Szawuot Tammuz Czerwiec – Lipiec   Menachem Aw Lipiec – Śierpień Tisza B’Aw Elul Sierpień – […]

Szabat HaChodesz

 שבת החודש Szabat HaChodesh – „Szabat miesiąca” poprzedza pierwszy miesiąc hebrajskiego roku – miesiąc Nissan, miesiąca obchodów Pesach – Księga Szmot (Księga Wyjścia), rozdz.12:1-20.  W pierwszym dniu Nissan B-g ogłosił pierwsze przykazanie – jak „uświęcać nów” (Kiddusz Hachodesz) i dlatego […]

Adar (I) 26

Z trzema instrumentami: miłością do B-ga, miłością do Tory oraz miłością do Izraela – młodzi studenci zgłębiający Torę powinni podchodzić do swojej  Awoda na 'winnicy Boskiej Hostii’, poświęcić serca swoje i bliźnich by zgłębiać praktyki  micwot oraz wyznaczać regularny czas […]

Adar (I) 25

Hoshi’einu (str. 76) odmawia się po Pieśni Dnia oraz w dni powszednie, Szabat, Rosz Haszana Festiwale, i Jom Kipur. Chassid, R. Mordechai Horodoker, mówił: Pierwszym aforyzmem, jaki usłyszeliśmy od Alter Rebbe, kiedy przybyliśmy do Liozny był: „Zakazane jest zabronione, a […]

Adar (I) 24

Rabi Hillela Paritczera zapytał, czy rozmawia się o Chassidus nawet w tych miastach, gdzie ludzie nie mają pojęcia Chasydach i Chassidus, Mitteler Rebe odpowiedział: „dusza słyszy słowa Chassidus.” Jest napisane: „Podążając z Libanu.” Liban pisze się (w języku hebrajskim) l’b nu’n. […]

Adar (I) 23

Rabini i uczniowie nazywani są „oczami społeczności” i „głowami tysięcy Izraela„, a gdy głowa jest zdrowa, ciało jest to także zdrowe.

Adar (I) 22

 Mój ojciec pisze w jednym z jego maamarim: „Jeśli chodzi szliszit s’uda (trzeci posiłek Szabat): aluzja do wersetu, dziś nie znajdziesz go (manna, czyli Szabat chleba) itp, oznaczajedynie, że chleb nie jest wymagany przy tym posiłku, ale musimy spożywać żywność. […]

Wewnętrzne dziecko – opowieści chasydzkie

Sędziwy Rabin spędzał wieczór z uczniami na wspólnych rozmowach i pogłębianiu wiedzy.  W pewnym momencie zabrakło jedzenia. Uczniowie szybko zebrali pieniądze, ale mimo dyskusji nikt nie chciał zgłosić się na ochotnika, żeby opuścić klasy i pójść po zakupy. „Dajcie mi […]

Nisan

Według Tory miesiąc Nisan jest pierwszym miesiącem roku w kalendarzu żydowskim. Daty wszystkich świąt żydowskich są obliczane właśnie od miesiąca Nisan, zaś kolejne lata odliczane są od miesiąca Tiszrej, który jest miesiącem siódmym po Nissan. Rosz HaSzana (Żydowski Nowy Rok), obchodzimy 1-go […]

Adar (I) 20

Awoda (przetłumaczona jako „służba” i „dążenie”) nie jest dążeniem do tego, aby sama awoda (służba) była prawdziwa1, raczej sama prawda jest awodą, aby „drążenie” było prawdziwe. Dlaczego to cię dziwi? „Zobaczył atrybut Prawdy” — głosi Talmud— „i upadł na twarz” […]

Adar (I) 19

Nawet zwyczajni chasydzi byli świadomi ich wiedzy Tanach’u. Mieli zwyczajowe postępowania: po Szacharicie, studiowali Miszny; następnie podczas zakładania tałes i tefilin recytowali pewną ustaloną część Tanach, tak że wyznaczali, że każde trzy miesiące kończyli czytanie kolejnej części Tanach.

Szabat Para

Szabat Para – שבת פרה („Sabat czerwonej jałówki”)  – wypada przed Szabatem HaChodesh, w okresie przygotowań do Święta Pesach. Podczas Szabat Para, dodatkowo do parszy tygodnia, czytane są rosdziały 19:1–22 z Księgi Dwarim, gdzie jest opisany rytuał Adumah Para („czerwona […]

Adar (I) 18

Po wypiciu wina I zjedzeniu jednego z siedmiu owoców (s.96), b’racha kończy się: v’al pri hagafen v’al hapeirot Baruch … al pri hagafen v’hapeirot (nie v’al hapeirot)….

Adar 1, 17

Wiele lat przed uwięzieniem Alter Rebbe w Petersburgu w 5559 (1798), pewnego razu wyszedł ze swojego prywatnego mieszkania do miejsca, gdzie chasydzi się zebrali i powiedział: „W gan eden cenne jest uczucie pokory przed światem. Nie tylko wobec posługi Aniołów , ale […]

Adar 1, 16

Alter Rebe powiedział: „Ofiary dla Świątyni ze złota, srebra i miedzi, były bezdusznymi z wyjątkiem luster przynoszonych przez kobiety. Z takich luster zostały wykonane  umywalki i ich podstawy. Były to ostatnie przedmioty do wykonania w Świątyni, natomiast były używane jako pierwsze (do […]

Adar 1, 15

Przed wypowiedzeniem  hamotzi b’racha, wykonujemy ma chlebie nacięcia nożem, ale musimy uważać, aby nie przeciąć go. Nawet gdy już wypowiadamy Kiddush nad chlebem, możemy jeszcze powiedzieć savri maranan. O nadchodzącym okresie mówi się: `”Kamień w ścianie zawoła – belka drzewa […]

Adar (I) 14

Mój dziadek powiedział ojcu: „Mój ojciec (Cemach Cedek) wyselekcjonował maamarim wydrukowane w Likutei Tory spośród 2000 maamarim.”

Adar (I) 12

Jest napisane: „Dar człowieka sprawia, że powstaje przestrzeń dla niego i powoduje, że  staje się wielkim.” Niektórzy są znani ze swojej mądrości i bogactwa. Ale „darem człowieka” jest „ofiarowanie siebie”, czyli gdy się poświęca siebie dla umocnienia judaizmu, wówczas to […]

Adar (I) 11

To co dobrze jest znane i co jest tradycją, dotyczącą kawanot („mistyczne intencje”) w medytacji: dla tych, którzy nie są nie mogą, nie są w stanie intelektualnie do pogrążenia się medytacji – kawanot (np. z powodu braku wiedzy, albo dlatego, że […]

Adar (I) 10

W modlitwie “birkat hamazon” przed myciem palców należy powiedzieć: „al naharot bavel, lamnatzei’ach bin’ginot, avarcha, zeh cheilek”.Jeżeli “tachanun”  nie został wypowiedziany, należy powiedzieć: „szir hamaalot b’szuw, liwnei korach, awarcha, zeh cheilek”Po umyciu palców należy powiedzieć: „vay’dabeir eilai”