Monthly Archives: maj 2019

26 Ijar – Wojna sześciodniowa

Wojna sześciodniowa (rok 1967) Wiosną 1967 r. w stolicach arabskich państw były urządzane demonstracje sił zbrojnych, podczas których otwarcie padały hasła o inwazji na Państwo Izrael i wyrzuceniu jego mieszkańców do morza. Praktycznie wszystkie międzynarodowe media powszechnie odnotowując te wydarzenia, […]

Ijar 26, 41 Omer

Nakaz „Będziesz upominać” jest poprzedzony słowami „Nie będziesz nienawidził brata,” bo jest to warunkiem nakazu. Tora kontynuuje: „… i nie będziesz przypisywał grzechu mu,” bo gdyby nakaz nie był przestrzegany, tylko ty będziesz odpowiedzialny za twoje słowa, płynące z serca.

Kolel Tpra – 30.05.2019

„Jeżeli nie jesteś pewny, że nie robisz dobrze, nie rób nic….” O wekslach ciąg dalszy – obie strony „trzymają” weksel… Jaki jest status i znaczenie weksla? Rozdział – Bawa Mecja 7B. Rozstrzygnięcie sporów – propozycje rozwiązań. Mowa o wekslach oraz […]

Ijar 25, 40 Omer

Spośród maamarim Alter Rebego z 5555 (1795) w Liozna jest stwierdzenie: „nagrodą micwy jest micwa.” Spełnienie micwy w swojej istocie jest nagrodą. Objawienie tej istoty będzie miało miejsce w nadchodzącym okresie. To jest „trwała dyrektywa micwy”. Aczkolwiek człowiek również „zjada […]

Kolel Tora – 29.05.2019

O wekslach ciąg dalszy – obie strony „trzymają” weksel… Jaki jest status i znaczenie weksla? Rozdział – Bawa Mecja 7B. Rozstrzygnięcie sporów – propozycje rozwiązań. Mowa o wekslach oraz stronach – pożyczkobiorca – pożyczkodawca. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza […]

Ijar 24, 39 Omer

„Jeśli będziesz przestrzegał Moich ustaw”. Nasi mędrcy interpretują słowo „jeśli” jako apel, w znaczeniu, „jeśli tylko chcesz przestrzegać Moich ustaw.” Błaganie B-ga (jak to było) z Izraelem, aby zachować Torę, samo w sobie pomaga człowiekowi i daje mu możliwość pozostania […]

Kolel Tora – 28.05.2019

O wekslach ciąg dalszy – obie strony „trzymają” weksel – do kogo należy? Rozdział – Bawa Mecja 7B. Rozstrzygnięcie sporów – propozycje rozwiązań. Mowa o wekslach oraz stronach – pożyczkobiorca – pożyczkodawca. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się […]

Ijar 23, 38 Omer

Początkiem naszego, broń B-że, upadku[duchowego, moralnego] jest to brak służenia B-gu z poświęceniem . Wszystko staje się jakby suchym i zimnym. Nawet micwa wykonywana jedynie z przyzwyczajenia staje się nudna, uciążliwa. Wszystko jest niedbałe, obojętne. Człowiek traci poczucie przyjemności ze […]

Ijar 22, 37 Omer

Niektórzy z wczesnych chasydów mieli farbrengen kiedyś w latach 5544-47 (1784/87) i istotą dyskusji było to: Rebe (Alter Rebe) zrozumiał  coś nowego – że nie jesteśmy osamotnieni. W pewnym momencie, Master – Rosz Jesziwy lub Talmudyczny mędrzec – był „samotny” […]

Ijar 21, 36 Omer

Każdy człowiek powinien wiedzieć, że B-g, poprzez Jego wyjątkową Opatrzność, daje każdemu człowiekowi możliwość przenieść B-oską Wolę ze stanu potencjalnego w stan rzeczywisty. Odbywa się to poprzez wypełnianie micwot i wzmocnienie judaizmu i naszej świętej Tory w każdej chwili w […]

20 Ijar

Od Synaju do Ziemi Świętej – 1312 p.n.e. W dniu 20 Ijara 2449 roku (1312r. p.n.e.) – prawie rok po otrzymaniu Tory na Górze Synaj – Izraelici opuścili swoje obozowisko w pobliżu Góry. Wznowili swoją podróż pod przywództwem Mosze Rabejnu […]

Ijar 20, 35 Omer

Zwykle człowiek nie jest dumny sam z siebie. Trzeba ciężko pracować . Dzięki cierpliwości i życzliwości, z B-żą pomocą, możemy nad wszystkim zapanować. Natomiast poniżając innych, wywyższając siebie, wszystko tracimy – B-g zabronił.

Ijar 19, 34 Omer

Chassidus jest B-ską inteligencją człowieka, pozwala zrozumieć, jak mały jest, i jak wielkim może się stać.

18 Ijar – Plaga ustąpiła

Śmiercionośna zaraza wśród uczniów Rabbi Akiwy (około 120 r.n.e.) W tygodniach między Pesach a Szawuot plaga zdziesiątkowała 24 000 uczniów wielkiego mędrca Rabbiego Akiwy – był to skutek, jak mówi Talmud, sytuacji że „nie szanowali się nawzajem”. Śmiercionośna plaga ustąpiła […]

18 Ijar – 33 Omer

Rocznica odejścia z tego świata Rabina Szymona bar Jochaj (II w.n.e.) Rabin Shimon bar Jochai („Rashbi”) był wybitnym uczniem Rabina Akiwy i jednym z najważniejszych tana’im, których nauki prawa Tory zebrano w Misznie. Był także pierwszym, który publicznie nauczał mistycznego […]

Ijar 18, 33 Omer

Lag Ba’Omer był świętem, zasługującym na szczególną uwagę Mitteler Rebe. On wraz z Chasydami wychodzili tego dnia na zewnątrz, w pole i choć nie obmywali rąk i nie przełamywali chleb, zabierał ze sobą maszkeh (mocny drink), którego z powodów zdrowotnych […]

Ijar 17, 32 Omer

Tzidkat’cha się nie wypowiada. Niektórzy recytują sz’ma rano, przed poranną modlitwą, aby spełnić swój obowiązek odmawiania sz’ma we właściwym czasie; powinni powtarzać (jak to należy czynić według tradycji przy czytaniu sz’ma poza wspólnotą) trzy wyrazy Ani Haszem Elokeichem oraz na […]

Ijar 16, 31 Omer

Gdy mój ojciec podcinał paznokcie, umieszczał mały kawałek drewna między nimi przed ich spalaniem. Z punktu widzenia umiejętności i zdolności Chasyd Reb Elyeh Abeler był prostym człowiekiem. Pewnego razu, kiedy wszedł do yechidus, mój dziadek powiedział do niego: „Elyeh, zazdroszczę […]

Kolel Tora – 20.05.2019

O wekslach ciąg dalszy – obie strony „trzymają” weksel. Rozdział – Bawa Mecja 7B. Rozstrzygnięcie sporów – propozycje rozwiązań. Mowa o wekslach oraz stronach – pożyczkobiorca – pożyczkodawca. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu […]

Ijar 15, 30 Omer

W czasach Alter Rebbe wśród Chasydów znane było powiedzenie: „Kawałek chleba, który mam, jest twój, tak samo, jak jest mój”. Przy tym pierwszym było słowo „twój”, dopiero potem „… twój, tak samo jak mój”.

14 Ijar – Palenie ksiąg żydowskich

Po powstaniu partii nazistowskiej w Niemczech w 1933 r. Naziści spalili tysiące książek napisanych przez Żydów – i innych uznanych za „nie-niemieckich” – na 14 Ijar tego roku.

Ijar 14, Pesach Szeini, 29 Omer

Istotą Pesach Szeini jest to, że nigdy nie jest za późno. Zawsze jest możliwość naprawy sytuacji. Nawet jeśli ktoś był tamei (rytualnie nieczysty), lub był daleko, a nawet w przypadku, gdy lachem (nieczystość etc.) była z powodów zamierzonych – mimo […]

Ijar 13, 28 Omer

Podczas Minchi, odmawia się tachanun. Pewnego razu Alter Rebe powiedział (w ciągu tam tych lat, kiedy wygłaszał krótkie maamarim): „Trzeba wiedzieć, co jest nad tobą.”  Musisz wiedzieć, że wszystko co „ponad” jest z Niebiańskich Sfirot i Parcufim (Święte emanacje i konfiguracje), wszystko pochodzi „od […]

Ijar 12, 27 Omer

Oto poprawne czytanie modlitewnika siddur: Menu ma’amar z samogłoską kamatz. K’yom…ne’emar, z patach. („do naszego błagania … i jest powiedziane: ” strona 62). Zachur (ki afar znachnu) z samogłoską m’lupam. („Jest świadomy, że jesteśmy, ale pył…” strona 68). Un’tal’tani z […]

11 Ijar – Pogromy w Rosji

Zamieszki w Wasilkowie i Konotopie (1881) Antyżydowskie zamieszki (pogromy) wciąż nasilały się w Rosji. Dnia 11 Ijar (1881 r.) fala pogromów ogarnęła miasta Wasłkow i Konotopa. Pretekstem było oskarżenie Żydów o zamordowanie cara Aleksandra II, który w rzeczywistości został zamordowany […]

Ijar 11, 26 Omer

Oto poprawne czytanie z modlitewnika – siddur: V’chain (sz’nei ch’tuvim), z  samogłoską tsayreh, nie patach. („Przy dwóch ustępach…”; strona 26). Chiyitani (miyardi vor) z samogłoską kamatz, nie patach. („Musisz zostawić mnie przy życiu”; strona 30). Zecher (rav tuv’cha), z samogłoską segol, […]

Kolel Tora – 15.05.2019

Omawiany jest traktat Bawa Mecja 7B – powtórzenie materiału Rozstrzygnięcie sporów Mowa o wekslach oraz stronach – pożyczkobiorca – pożyczkodawca. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak […]

Kolel Tora – 14.05.2019

Omawiany jest traktat Bawa Mecja 7A – powtórzenie materiałuRozstrzygnięcie sporówRola świadków przy rozstrzyganiu sporów oraz rola przysięgi – opinię mędrców, ciąg dalszy tematuKolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. […]

Ijar 10, 25 Omer

Mamy taki zwyczaj – zanurzać kawałek chleba (dla „chamoci”) w sól trzy razy, ale nie posypywać solą chleb. W trakcie uroczystego posiłku na drugi dzień Szawuot 5621 (1861) Cemach Cedek opowiadał:  „W trakcie posiłku drugiego dnia Szawuot 5555 (1795) mój […]

Ijar 9, 24 Omer

Nasz nauczyciel Baal Szem Tow powiedział: Wszystko, co człowiek widzi lub słyszy jest dla niego wskazówką postępowania dla służby B-gu. To jest idea „awoda”, służenia – zrozumieć i dostrzec we wszystkim możliwość służenia B-gu

Ijar 8, 23 Omer

Emisariusz stanowi jedną całość z tym, kto go wysłał. Teza ta jest zbieżna z tezą o działaniu anioła jako wysłannika B-ga, gdyż ma w sobie B-ską nazwę. Jeśli tak jest z aniołem, na pewno jest to prawdą duszy (patrz Ijar […]

Ijar 7, 22 Omer

Gdy człowiek owija się w tallit gadol (duży talit), nie jest konieczne zakładanie na głowę okrycia i pochylanie głowy; jest to zaznaczone w przepisach cicit w siddur. Naszym zwyczajem jest, jednak osłaniać oczy z górną częścią Talit. W dniach sefiry […]

Ijar 6, 21 Omer

Nasi mędrcy mówili: „Nie należy żegnać się z przyjacielem inaczej, niż słowem pożegnania z Tory, w halacha d’var” . Nasi przodkowie, świętej pamięci Rabini, wyjaśniali: Słowo pożegnania powinno być w rodzaju nauki Tory, która przekształca słuchacza w mehaleich. „Postęp”, hiluch, […]

Ijar 5, 20 Omer

Alter Rebe usłyszał następującą mądrość od cadyka Reb Mordechaja, który z kolei usłyszał to od Baal Szem Towa: Dusza może zejść z tego świata i żyć siedemdziesiąt czy osiemdziesiąt lat, po to by Żydowi wyświadczyć materialną przysługę  oraz przysługę w […]

Ijar 4, 19 Omer

Żydowską tradycją jest, by nie podgalać ani obcinać włosów chłopcom do trzeciego roku życia. Pierwsze cięcie włosów, czyli upszerin chłopca jest żydowską tradycją wielkiej  wagi. Istotą tradycji jest akt edukacyjny, pozostają przy tym nie obcięte peyot (pejsy). Od dnia postrzyżyn, gdy […]

Dlaczego Omer liczymy nocą?

Pamiętamy, że Omer był w rzeczywistości ofiarą przynoszoną do Świątyni drugiego dnia Pesach, zawierającą ‚omerową’ miarę jęczmienia z nowej uprawy bieżącego roku. Jęczmień był zebrany poprzedniej nocy i ofiarowany przed Wiekuistym tegoż samego dnia na ołtarzu. Nie wolno było spożywać […]

Ijar 3, 18 Omer

Nie powinno się pić wodę przed Hawdalą. Według Tory, dopuszcza się w służbie B-gu wykorzystanie wszystkich behawioralnych cech. Obejmuje to też cechy, które są patologiczne, a nawet te, które są złe, ze względu na to, co wskazują same ich nazwy, […]

Ijar 2, 17 Omer

Mój dziadek (Rebe Maharash) urodził się tego dnia w 5593 (1833). Pewnego razu, gdy miał siedem lat, miał sprawdzian wiedzy z tego, czego nauczał go jego ojciec – Cemach Cedek. Mój dziadek wypadł na tyle dobrze w tym sprawdzianie, że […]

Ijar 1, Rosz Chodesz 2, 16 Omer

Na farbrengen podczas dni sefiry (w pewnego razu, w okresie lat 5651-5653, 1891/93), ktoś powiedział do ojca: „Chasydzi Alter Rebe zawsze liczyli.” Mój ojciec z dużym zadowoleniem przyjął to stwierdzenie i powiedział: „Ta idea charakteryzuje awoda (służbę B-gu) człowieka. Godziny […]

28 Nissan

Mury Jerycha runęły (1273 r.p.n.e.) Siódmego dnia oblężenia Jerycha (począwszy od dnia 22 Nissan), Izraelici okrążyli mury miasta siedem razy. Święta Arka Przymierza przez cały czas była przy nich. Zabrzmiał dźwięk szofaru i w tym że momencie zdarzył się CUD […]

Nissan 27. 12 Omer

Jest możliwe, że sprawiona komuś przyjemność będzie całkowicie nietrafiona, jak pisze Alter Rebe w rozdziale 7 Tanii: „Tak nam nakazano – „uświęcić sobą tym, co jest Tobie dozwolone”.  Człowiek powinien wnosić świętość tam, gdzie jest to dopuszczalne tak, by służyć […]

Nisan 26, 11 Omer

Z rozmów (sichot) mojego ojca: „Chassidus wymaga jednego…… Umyj swoje ciało (po hebrajskiu „i b’ssaro”) wodą i ubierz się w kapłańskie szaty”.  Element intelektualny Chassidus: należy dokładnie oczyścić ciało i usunąć nawyki ciała. Nawyki są określone słowem et („i”) w […]