Monthly Archives: grudzień 2023

Najpiękniejsze miejsca Ziemi Izraela – Morze Martwe

Historia: Spalona pustynia, na której obecnie znajduje się Morze Martwe, była niegdyś żyzną równiną, przez którą przepływała rzeka Jordan, okresowo zalewając całą równinę i tworząc bujną krainę. Wykopaliska dostarczają dowodów na istnienie tam wczesnej, wyrafinowanej cywilizacji. Z Tory możemy zidentyfikować […]

5 Tewet

Wieść o klęsce Jerozolimy dociera do Babilonii (422 p.n.e.) W roku 434 pne król babiloński Nebukadneccar najechał Judeę i wygnał do Babilonu króla Jehojachina i tysiące judejskich notabli. Jedenaście lat później armia Nabuchodonozora ponownie najechała na Jerozolimę, podpalając Świątynię i […]

Chof Kislew – Nowy Rok Chasydyzmu – 19-20 Kislew

„Rosz ha-Szana chasydyzmu” Rosz ha-Szana („nowy rok”) chasydyzmu, upamiętniający wyzwolenie Rabina Schneura Zalmana z Liadi i późniejszy rozkwit chasydyzmu Chabad, obchodzony jest przez dwa dni, 19-20 Kislew. (Rebe został zwolniony z więzienia 19 grudnia, ale pełną wolność uzyskał dopiero późnym […]