Monthly Archives: wrzesień 2015

Chol HaMoed

Świąteczny tydzień – Chol HaMoed – חול המועד‎ Termin Chol HaMoed odnosi się do dni rozdzielające dwa świąteczne dni świąt Peasch oraz Sukkot. Hawdala po zachodzie słońca drugiego dnia Święta Pesach lub Sukkot (a w Erec Israel – pierwszego dnia) […]

Rabin Szalom Ber Stambler komentuje-pasza „Haazinu”

 

Haazinu

Haazinu – Księga Dwarim (Ks. Powtórzonego Prawa) – 32:1 – 52. Haazinu  ( w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego – „słuchajcie”) jest to pierwszy wyraz w tekście parszy. Parsza Ha’azinu jest 53-ą częścią czytania Tory w cyklu rocznym, dziesiątą w księdze […]

Dziewięć Dni – Prawa i zwyczaje

Wywyższone Opłakiwanie, Wznoszące Wizje i Rozradowanie Micwot Pierwsze dziewięć dni miesiąca Aw, jak również dziesiąty poranek (1), to dni bolesnej żałoby po zniszczeniu pierwszej i drugiej Świątyni. Podczas „Dziewięciu dni” od dnia 1 do dnia 9 miesiąca Aw, płaczemy nad […]

10 dni: Rosz HaSzana-Jom Kippur

Aseret Jimei Tszuwa Wajelech – Rabin Szalom Ber Stambler  

3 Tiszrej – Post Gedalii

Post Gedalii (צוֹם גְּדַלְיָּה) według tradycji żydowskiej ustanowiony i obchodzony w dniu 3 Tiszrej jako upamiętnienie zabójstwa Gedalii ben Achikama (423 r. p.n.e.), gubernatora Jerozolimy, który został wyznaczony przez Babilończyków namiestnikiem Żydów krótko po zburzeniu Pierwszej Świątyni. Po zabójstwie Gedalii […]

Wajelech

Wajelech – Księga Dwarim (Ks. Powtórzonego Prawa) – 31:1 – 31:30 Wajelech — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „i poszedł”, jest to pierwszy wyraz w treści tej Parszy. Parsza stanowi 52-gi odcinek cotygodniowego czytania Tory w cyklu rocznym i […]

Tajemnice miesiąca ELUL

Nasi mędrcy uczyli, że w samej nazwie ostatniego miesiąca roku, jeżeli rozpatrywać nazwę „ELUL”, jak abrewiaturę, jest zaszyfrowana bardzo istotna dla nas informacja. Dotyczy ona przede wszystkim przygotowania duchowego, które powinno poprzedzać nadejście Rosz HaSzana oraz Jom Kippur. Z przekazów […]

Nicawim

Nicawim – Księga Dwarim (Księga Powtórzonego Prawa) – 29:9 – 30:20 Nicawim lub wymawia się też Nitsavim, Nitzabim, Netzavim, Nesabim – נִצָּבִים — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego “stojący” – drugie słowo, ale pierwszy wyraz charakterystyczny w treści Parsy. Parsza […]