Monthly Archives: czerwiec 2023

3 Tammuz – zwolnienie VI Rebbe z więzienia

Rabin Josef Jicchak zwolniony z więzienia (1927) Szósty Lubawiczer Rebe, Rabin Josef Jicchak Schneersohn (1880-1950), który został aresztowany 15 Siwan 1927 przez agentów GPU (sowieckiej tajnej policji) i Jewsektcji („sekcji żydowskiej” partii komunistycznej) za działalność na rzecz żydowskiej społeczności w […]

26 Siwan – ocalenie

Żydzi z Ołyki (Ukraina) uratowani przed kozacką zgrają (1649) Podczas masakry na Chmielnickim (patrz wpis dla 4 Siwan) watacha kozaków zebrała się wokół ufortyfikowanego miasta Olyka. Wśród Żydów, którzy znaleźli schronienie w środku, był Rabin Dawid Halewi (tzw. Taz), któremu […]

„Szpiegowska misja” – szpiedzy izraelitów -Szlach

„Szpiegowska misja” – śladami Parszy Tory „Szlach” Minął ponad rok, odkąd Izraelici opuścili Egipt. Otrzymali Torę na Synaju, oddawali cześć złotemu cielcowi, otrzymali przebaczenie i zbudowali Miszkan, w którym miała przebywać obecność B-ga. Szpiedzy-zwiadowcy byli „śmietanką” izraelskiego społeczeństwa. Byli gotowi […]

Siwan 24

„Pytasz, jak możesz być związany (m’kushar) [1] ze mną, kiedy nie znam cię osobiście…” * „…Prawdziwą więź tworzy się studiując Torę. Studiując moje maamarim, czytając sichot [2] i obcując z bliskimi mi osobami – społecznością chasydzką i tmimim [3] – […]

13 podstawowych hebrajskich słów, które warto znać i używać

1. Shalom (sza-LOM) / שלום Być może najbardziej znanym dziś hebrajskim słowem jest „szalom”, co oznacza „pokój”.słowo używane na powitanie i pożegnanie: „cześć”, „żegnaj”, „żegnam” itp. 2. Toda’a (to-DA’A) / תודה (litera „hej” na końcu praktyczniejesz niesłyszalna) Hebrajskie słowo oznaczające […]

Arcykapłan – Kohen Gadol

Arcykapłan – Kohen Gadol w tradycji żydowskiej. Kohen Gadol, Najwyższy Kapłan, zajmował najświętszą pozycję w judaizmie. Jego rola rozciągała się na historię, od Aharona w czasach starożytnych do zniszczenia Drugiej Świątyni. Zadaniem Najwyższego Kapłana było nadzorowanie służb modlitewnych, składanie ofiar […]

Dlaczego po hebrajsku piszemy (i czytamy!) od prawej do lewej?

Jedna z popularnych teorii głosi, że hebrajski zapisywany jest od prawej do lewej, ponieważ w starożytności rytownik podczas wykuwania słów na kamiennej tabliczce trzymał młotek w silniejszej ręce (zwykle prawej), a dłuto w lewej , co znacznie ułatwia pisanie od […]

Żydzi Hiszpanii

W 1492 za namową inkwizycji, para królewska wydała dekret o zakazie praktyk religijnych i wygnaniu z Hiszpanii wyznawców judaizmu. Dopiero w 1967 roku, dnia 18 Siwan dekret, zakazujący praktyki religijne Żydom, który również dotyczył innych mniejszości narodowych Hiszpanii, został oficjalnie […]

Hawa Nagila – trochę o historii piosenki

Każda piosenka zawiera wiele historii. Zanim stała się światowym żydowskim przebojem, często też  hymnem weselnym, europejską pieśnią piłkarską i par excellence żydowskim stereotypem muzycznym, hebrajska piosenka „Hawa Nagila” była ludową melodią chasydzką. Wiele żywotów tej piosenki zaowocowało wielokrotnie nagradzanym dokumentem, […]