Monthly Archives: maj 2020

Czym jest Tora

Tora może oznaczać: naukę i prawa, pouczenia, ale też zbór wszystkich słów, objawionych Izraelowi i przekazane w pięciu księgach – Tora Pisana – Pięcioksiąg Mojżeszowy. Mojżesz spisał wszystkie Pięć Ksiąg Tory pod dyktando B-ga. Tora opowiada o tym jak B-g […]

Kolel Tora – przed Świętem Szawuot

Rabin Szalom Ber Stambler – przygotowanie do Matan Tora. http:// Chabad Lubawicz · Kolel Tora – przed Świętem Szawuot  

Halaha – Prawa o odsetkach

* Tora zabrania wzbogacania się, zarabiając na tym, że jego pieniądze są w posiadaniu innej osoby. Dlatego pożyczka gotówkowa z oprocentowaniem jest zabroniona. * Ten, kto przez pomyłkę pobrał odsetki od pożyczki, jest zobowiązany do ich zwrotu. Nawet jeśli nie […]

3 Siwan – trzy dni do darowania Tory

Od dnia 3 Siwan roku 1313 p.n.e.  Żydzi na pustyni rozpoczynają przygotowania. Przygotowują się do otrzymania Tory. Dnia 3 Siwan B-g nakazał Mojżeszowi, aby „wyznaczył granice ludziom wokół góry, mówiąc:  *….strzeżcie się wstępować na górę albo dotykać się stoku jej… […]

Kolel Tora – analiza Parszy Tory Bamidbar

Kolel Tora – temat Parsza Tory Bamidbar; Rabin Szalom Dow Ber Stambler prowadzi analizę tej Parszy. Więcej o parszy tu: https://chabad.org.pl/bamidbar1/ http:// Chabad Lubawicz · Kolel Tora – analiza Parszy Tory Bamidbar  

Kolel Tora – Komentarz do parszy Bechukotai

„Jeśli podług ustaw Moich postępować, a przykazań Moich przestrzegać, a pełnić będziecie… a nikt nie wystraszy [was] wyplenię też zwierzęta dzikie z ziemi…” – Księga Wajikra, rzd. Bechukotaj, 26… Głęboka analiza słów Tory Rabina Szaloma Ber Stamblera       […]

Góra Synaj

Święto Szawuot – Dzień nadania Tory, gdy lud Izraela zgromadził się u podnóża Góry Synaj… Ale dlaczego nadanie Tory odbyło się właśnie tam, na niewysokiej górze? 🤔 Odpowiedź na to pytanie można znaleźć m.in. księdze w Me’am Loes (rozdział Szmojs, […]

Szabat Mewarchim

Każdy Szabat błogosławi tydzień, który następuje po nim. Duchowa praca w dzień Szabatu, gdy odpoczywamy od wszelkiej pracy fizycznej, biznesowej i napięć dni powszednich, napełnia nasze „zbiorniki energii” błogosławieństwami, aby były z nami przez najbliższe kolejne sześć dni nadchodzącego tygodnia. […]

23 Ijar

Zbawienna woda ze skały. Zdarzyło się to dnia 23 Ijar 1313 roku p.n.e.; 38 dnia po wyjściu z Egiptu.  Z pustyni Zin (po wyjściu z niewoli egipskiej) naród żydowski dotarł do Refidim pustynnego obszaru – kolejnego miejsca na pustyni całkowicie […]

22 Ijar, 37 Omer – Lechem Misznei

Lechem Misznei „Szabatów Moich przestrzegajcie…” Gdy manna – cudowny „Chleb z Niebios” spadła, ratując  Izraelitów na pustyni, Haszem nakazał  Izraelitom przestrzegać Szabatów. Ten pierwszy Szabat wypadł na dzień 22 Ijar roku 2448 od stworzenia świata (1313 r p.n.e.). Tego dnia (wtedy […]

Micwot – Przykazania B-skie

Talmud wyjaśnia nam (Traktat Makkot 23b), że w Torze jest 613 przykazań (micwot), w tym 248 pozytywnych przykazań (rób to – tase) i 365 negatywnych przykazań (nie rób – lo tace). Jednak Talmud nie podaje nam listy / wykazu tych […]

Rabi Akiwa i Rachel

Rzecz o miłości. Rabi Akiwa ben Józef, o którym nasi mędrcy mówią, że był jednym z największych uczonych wszechczasów. Mówiono o nim, że swoim 'ostrym umysłem’ potrafi „wykarczować góry” i wyjaśnić każdą pojedynczą literę Tory. Niewątpliwie Rabi Akiwa był jednym […]

16 Ijar – Witold Pilecki stracony (1948)

Egzekucja Witolda Pileckiego odbyła się dnia 16 Ijar 5708 roku – 1948 rok. Witold Pilecki został stracony przez komunistyczny polski rząd po procesie pokazowym, w którym został uznany za winnego szpiegostwa. Przywódca polskiego ruchu oporu zgłosił się na ochotnika do więzienia […]

16 Ijar – Zburzenie ściany jerozolimskiej

W roku 70 n.e. (rok 3830 od stworzenia świata) Tytus wraz ze swoją armią oblegli Jerozolimę. Ciągłymi atakami znacznie nadwerężyli siły obrońców. Dnia 16 Ijar Rzymianom udało się zrównać z ziemią środkową ścianę Jerozolimy. Później miasto Według Józefa Flawiusza przed […]

15-16 Ijar – „Manna z nieba”

Manna z Nieba (1313r. p.n.e.) Dnia 15 miesiąca Ijar roku 1313 p.n.e. wyczerpały się zapasy niesfermentowanego ciasta do wypiekania macy, które Żydzi zdołali zabrać ze sobą w pośpiechu wychodząc z Egiptu. Zapasów starczyło dla każdego tylko na 60 posiłków, po […]

12 Ijar

Rzymskim Żydom przyznano przywileje. W dniu 12 Ijar, 1402 r.,  Żydzi mieszkający w Rzymie otrzymali przywileje od Papierza Bonifacego IX. Tymi przywilejami było m.in. prawo do przestrzegania Szabatu oraz prawo ochrony przed miejscowymi opresyjnymi urzędnikami, zmniejszono ich podatki i wydano […]

Emor

Parsza Emor – Wajikra (Ks. Kapłańska) 21:1 – 24:23 Emor – אֱמֹר w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza “mówić, powiedzieć”, jest to piąte słowo i pierwszy charakterystyczny wyraz tej Parszy. „Emor” jest 31-ą częścią w rocznym cyklu czytania Tory i […]

11 Ijar – Konfiskacja ksiąg żydowskich

Konfiskacja ksiąg żydowskich (1510 r.). Dnia 11 Ijar we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, za namową apostata (meszumada) Johannesa Pfefferkorna została przeprowadzona brutalna akcja konfiskacji 1 500 żydowskich ksiąg. Uzasadnieniem konfiskaty ksiąg było to, że pozbawienie Żydów tekstów religijnych byłoby pierwszym krokiem […]

8 Ijar

Pierwsze krucjaty, pogromy – początek (1096) Z początkiem lat 1070-ch muzułmańscy Turcy rozpoczęli ofensywę przeciwko chrześcijańskim pielgrzymom w Jerozolimie. Papież Grzegorz VII ofiarował swoją pomoc w obronie greckich chrześcijan, ale obietnica stworzenia armii nigdy się nie zmaterializowała. W 1095 jego […]

7 Ijar – Poświęcenie murów Jerozolimy

Dzień 7 Ijar roku 335 p.n.e. był dniem radosnym w Świętym Mieście Jerozolimie. Tego dnia odbyło się uroczyste poświęcenie murów jerozolimskich, które zostały odbudowane po prawie 88 latach po ich zniszczeniu przez Nabuchodonozora w Babilonii.

7 Ijar – Weneckie Getto

Żydowska społeczność Wenecji jest dużo starsza od samej Wenecji. Początki tej społeczności sięgają II wieku p.n.e., kiedy grupa żydowskich kupców z Aleksandrii założyła w Rzymie sklep. Siódmego dnia żydowskiego miesiąca Ijar 1516 r. Wenecka Rada Miejska zarządziła, że wszyscy Żydzi […]