Monthly Archives: marzec 2016

Dlaczego przebieramy się na Święto Purim ?

Rabin Szalom Dow Ber Stambler objaśnia skąd się wziął obyczaj przebirania się na Purim w różne stroje:

Żydowskie Prawo i Tradycja

PIERWSZE ODCZYTY MEGILLAH RESTHER Według Tradycji i Prawa Żydowskiego dzień  11 Adar, jest dniem rozpoczęcia wcześniejszego przedpurimowego czytania Księgi „Megillah Esther”. W czasach talmudycznych była to specjalne od prawa religijnego dla Żydów mieszkających w małych miasteczkach, oddalonych wsiach, aby zdążyli […]

Mało znane wątki z historii Purim

A wiecie że….   … Haman został powieszony na drugi dzień Święta Pesach. Natomiast w Purim  jest świętowana rocznica zwycięstwa Żydów w wojnie przeciwko ich wrogom – jedenaście miesięcy później. … Hebrajskie imię Esther brzmiało Hadassah – Esther jest odpowiednikiem […]

Sefer Tora a 6 Adar

Dnia 6 Adar roku 1273 p.n.e. Mojżesz sfinalizował sporządzenie Ksiąg Tory. Tego dnia był skończony przegląd, sprawdzenie  Księgi Powtórzonego Prawa – Księgi Dwarim, rozpoczęty przez Mojżesza kilka tygodni wcześniej, w dniu 1 miesiąca Szwat.  Wtedy Mojżesz ostatecznie zapisał cały Pięcioksiąg […]

Parsza Wajikra – komentarz Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera

 „Wajikra elMosze” – „I wezwawszy Mojżesza rzekł do niego Wiekuisty w przybytku zboru…..” (Wajikra, 1:1) https://www.chabad.org.pl/judaizm-i-zycie/szabat/parsze-tory/472-wajikra Dlaczego  Alef jest zapisana jako mała litera ? Posłuchaj:

Rozważania nt Parszy „Pekudei”

Mówi Rabin Szalom Ber Stambler. Co „nowego” w Parszy Pekudei „A gdy unosił się obłok…..”  

Źródło rozterek

Bałwochwalstwo – jest niczym innym, jak próbą wpłynąć na zjawiska natury poprzez służenie wyimaginowanym siłom.                                                   […]

Komentarz do Parszy „Wajakel”

” Przez sześć dni wykonywana będzie robota, ale dzień siódmy będzie wam święty, Szabat najwyższy Wiekuistemu…. „ (Szmot, 35:2) Mówi Rabin Szalom Ber Stambler