Monthly Archives: lipiec 2021

Szma Israel… – dlaczego przykrywamy oczy, recytując Szma?

Wypowiadając pierwsze sześć słów modlitwy „Szma”, powszechnym żydowskim zwyczajem jest zakrywanie oczu prawą ręką. Dlaczego? Prosta odpowiedź brzmi, że pozwala to na właściwą koncentrację, gdy to, co się dzieje wokół nie rozprasza. Ważna jest odpowiednia intencja podczas recytowania pierwszego wersetu […]

Dni Skruchy – przygotowania

Począwszy od dnia 15 Aw zaczyna się okres duchowego przygotowania do miesiąca Elul, okresu Dni Pokuty oraz Jom Kippur . Miesiąc przybiera nazwę Menachem Aw – Miesiąc Pocieszenia, Nadzieji. Dzień powoli staje się krótszy, noce – dłuższe. Zbliża się 'dzień […]

17 Aw – Hebrońska Massakra (1929).

Hebrońska Massakra (1929) Dnia 17 Aw arabscy mieszkańcy miasta Hebron wsczęli zamieszki (bez żadnego powodu!), w wyniku których zabito sześćdziesięciu siedmiu żydowskich mężczyzn, kobiet i dzieci, a dziesiątki osób zostały ranne, zgwałcone i okaleczone. Przez trzy dni trwała straszliwa zadyma, […]

Świątynia Jerozolimską – wizja Trzeciej Świątyni

Okres Trzech tygodni Żłoby: od dnia 17 Tammuz do dnia 9 Aw. Podczas okresu Trzech Tygodni Żałoby spędzamy dodatkowy czas na kontemplowaniu mniej-niż-doskonałego stanu świata, w którym dziś żyjemy, i tego, co możemy zrobić poprzez zwiększenie dobrych uczynków i dobrocią. […]

11 Aw – społeczność żydowska Bagdadu

Zbawienie żydostwa Bagdadu (1733) W 1733 wojska perskiego przywódcy Nader Szah Afszar’a otoczyły Bagdad należący wówczas do Turków. Wiedząc, że panowanie perskie nie wróży im dobrze, społeczność żydowska modliła się o zwycięstwo osmańskie. W dniu 11 Menachem Av, siły osmańskie […]

10 Aw – dzień urodzin Issachara

Issachar, syn Jaakowaa i Lei, dziewiąty syn Jaakowa z dwunastu, założyciel dziewiątego plemienia Izraela. Urodził się dnia 10 Menachem Aw roku 1565 (1564) p.n.e. w Charanie. Żył 122 lat. Plemię Issachara było dobrze znane ze swojego wnikliwego, głębokiego studiowania Tory. […]

Aw 2 – Menachem Aw 2

Wytyczne dla wszystkich: chłopiec zaczyna zakładać tefilin dwa miesiące przed swoją bar micwą; najpierw bez b’rachy, potem kilka tygodni później z b’racha

Tisza B’Aw – 9 Aw w historii żydowskiego narodu

Dziewiąty Aw jest naznaczony tragicznymi wydarzeniami w całej żydowskiej historii. Data ta stała się w oczach Żydów symbolem wszystkich prześladowań i nieszczęść, które spotkały naród żydowski. Według tradycji odzwierciedlonej w Misznie, oprócz zniszczenia Świątyni w tym dniu, w historii narodu […]

Tammuz 27

Genialny i sławny uczony, wyjątkowo uzdolniony i niezwykle głęboki w swoich badaniach, przybył do Łożyny i rzucił się w wir nauki Chasydyzmu. Dzięki swoim potężnym zdolnościom intelektualnym zgromadził – w krótkim czasie – wielką i szeroką wiedzę o Chasydach. Na […]

List do Rebbe, B”P Rabina M. M. Schneersona

Wyślij list do Ohelu Rebbe Przez całe życie Rebbe otrzymywał codziennie setki listów od ludzi o każdym możliwym pochodzeniu, zawodzie i wierze. Dzisiaj ludzie nadal wysyłają listy, które mają być umieszczone w Ohelu – miejscu pochówku VII Rebbe, Rabina Menachema […]

Erec Izrael

Erec Izrael, Judea, Izrael, Palestyna – pochodzenie nazw. Współcześni ludzie, którzy śledzą wiadomości, regularnie spotykają się z nazwami „Izrael” i „Palestyna”. Bardziej zorientowani obywatele pamiętają jeszcze kilka powiązanych terminów: „Ziemia Izraela”, „Erez Izrael”, „Ziemia Obiecana”, „Ziemia Święta”. Ale dla znacznej […]