Monthly Archives: listopad 2018

Kolel Tora – 29.11.2018

Rozstrzyganie sporów…. W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja – jego pierwsze rozdziały אב czyli str. 2A: 1-2. Rozdziale tym poruszone są zagadnienia związane ze znaleziskiem, czyli chodzi o rzeczy znalezione. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, […]

Kolel Tora – 28.11.2018

Nagranie Kolel Tora – kolejny cykl.                                                                     […]

Rosz HaSzana Chasydyzmu

Przełomowe wydarzenie w historii chasydyzmu. Dziewiętnasty dzień hebrajskiego miesiąca Kislew obchodzony jest jako „Rosz ha-Szana chasydyzmu”. W tym dniu, w roku 1798, założyciel chasydzkiego ruchu Chabad, Rabin Schneur Zalman z Liadi (1745-1812), został uwolniony z więzienia w carskiej Rosji. Bardziej, […]

Wykład Rabina – 20.12.2018, Łódź

W Torze nie ma zbędnych słów… Wykład Rabina Szaloma Ber’a Stamblera w Synagodze Łódzkiej z dnia 20.12.2018. Temat m.in. parsze Tory z Księgi Bereszit – Chajej Sara. http://

Kislew 12

Baruch szepetarani * (Sidur s. 70), recytuje się nie wymawiając imienia B-ga Wszechmogącego. Wypowiada się w poniedziałki, czwartki lub Rosz Chodesz, ale nie w Szabat.   Mamy tradycję przypisywaną Baal Szem Tow: Gdy słyszy się niepochlebną wypowiedź o innym Żydzie, […]

Kislew 7

1. Szkoła myślenia, która neguje [zaabsorbowanie] materialnością, wskazując na obrzydliwą i odrażającą naturę wszystkich cielesnych i materialnych rzeczy. To jest szkoła Mussara. 2. Szkoła uznania wyższości „formy wewnętrznej” (1) i duchowej – wymiaru cech charakteru i intelektualności (2) – oraz […]

Kislew 6

Mój ojciec powiedział, że recytacja „sz’ma” przed nocnym snem (s. 118-124) jest niczym „zminimalizowana spowiedź” przed śmiercią. Ale potem opuszcza się 'plac targowy’ na zawsze, a „sprawy do załatwienia na dziś” już się nie załatwi. Gdy zaś odmawiamy Sz’ma każdej […]

15 Cheszwan – „Noc Kryształowa”

Kristallnacht – Noc Kryształowa (1938) Tej nocy – 15 Cheszwan roku 5699. – trwającej do następnego dnia  (z 9 na 10 listopada 1938, według świeckiego kalendarza) naziści rozpoczęli skoordynowaną akcję bestialskich pogromów społeczności żydowskiej w Niemczech. Zachęceni przez władzę, uczestnicy zamieszek […]

Cheszwan 27

R. Aizik Homiler: Gdy przyjechałem do Ljozny, spotkałem starszego chasyda, który był chasydem Maggida i R. Menachema Mendla z Horodoka. Mówili:                                       […]

Cheszwan 25

B-ska Opatrzność prowadzi każdego do jego miejsca pobytu w celu wzmocnienia jiddiszkeit i krzewienia Tory. Gdy orzesz i siejesz – rzecz rozwija się, rośnie.

Cheszwan 24

W sprawach materialnych zawsze powinniśmy odnosić  się do tych, czyja sytuacja jest niższa niż nasza własna i dziękować B-gu za łaskawość i dobroć, którą nas obdarował. W sprawach duchowych powinniśmy odnosić się do tych, którzy są na wyższym poziomie i […]

Cheszwan 23

Cemach Cedek  był aresztowany dwadzieścia dwa razy podczas konferencji rabinicznej w Petersburgu w 5603 (1843), z powodu przeciwstawienia się żądaniom rządu dotyczących zmian w edukacji żydowskiej itp. Minister, prowadzący z nim pertraktacje wykrzykiwał: „Czy to nie jest bunt przeciwko rządowi?!” […]