Monthly Archives: październik 2015

Czy Bóg stworzył wszystkie religie?

Pytanie:   Szalom Rabi,   Z wielką uwagą przeczytałem wywiad z Rabinem pt „Ekonomia w judaiźmie”, a właściwie –  jak to się mówi – jednym tchem… Jednak na stronie 15-tej przeczytałem coś co mnie zaintrygowało – mianowicie na pytanie dziennikarza dot. kontaktów […]

O Abrahamie

Czy Abraham działał bezinteresownie – komentarz Rabina Szaloma Ber Stamblera

Lech Lecha – Komentarz Rabina Szaloma Ber Stamblera

Cheszwan

Miesiąc Cheszwan – חשון Drugi miesiąc w kalendarzu żydowskim (licząc od miesiąca Nissan, jest to ósmy miesiąc), następuje po miesiącu Tiszrei. Cheszwan liczy 30 dni w roku zwykłym a 29 w przestępnym 29 dni. Nazywany też mar-Cheszwan („mar” w tłumaczeniu z […]

Siwan 18

To jest rzeczywisty czas by podążać „śladami Mesjasza” *. Konieczne jest zatem, aby każdy Żyd szukał możliwości wsparcia dla osób, z którymi się styka – starych czy młodych, by inspirował ich do teszuwy (nawrócenia), tak, by nikt z ludu Izraela, […]

Na Początku

Komentarze Rabina Szaloma Ber Stamblera do Parszy Bereszit i nie tylko:  

Bereszit

Parsza Bereszit – KsięgaBereszit – בראשית (Księga Rodzaju), 1:1 – 6:8 Bereszit – w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „na początku”, jest to pierwszy wyraz tejparszy, która stanowi pierwszy rozdział tygodniowego czytania Tory w cyklu rocznym.  Parsza składa się z […]

Tiszrej

Tiszrej  – jest pierwszym miesiącem (cywilnego) kalendarza żydowskiego przypadającym zwykle na wrzesień-październik kalendarza gregoriańskiego. W kalendarzu religijnym miesiąc ten wypada jako siódmy. Tiszrej liczy 30 dni. Pierwszych dziesięć dni miesiąca Tiszrej jest okresem Dziesięciu Dni Pokuty. Punktem kulminacyjnym tego okresu […]

Opowieści chasydzkie

Potencjalni „polityczni” Gdy Rabin Abraham-Jaakow z Sadigury został aresztowany na podstawie fałszywego donosu i osadzony w więzieniu, umieścili go w jednej celi z „politycznymi”. Słynny w owe czasy adwokat, Lew Kupernik zapytał Rabina: „Co wspólnego, wy Rabini, macie wspólnego z […]

Kilka słów o Święcie Sukot

Opowiada Rabin Szalom Ber Stambler

Złączyć się z Boskością

Ponieważ B-g chce, byśmy się z Nim duchowo zjednoczyli, a nie tylko Mu podporządkowali, dał nam zdolność osiągnięcia prawdziwej jedności z naszym boskim źródłem. Bóg nie stworzył naszego bytu pod postacią „szczelnej” rzeczywistości. Nawet człowiek bez reszty skupiony na świecie […]

10 dni skruchy

Z wielkiego miłosierdzia B-g dał nam te specjalne dni, kiedy jest najbliżej nas, aby nasza skrucha mogła trafić tam, do Niego najkrótszą drogą, by przebaczył. Szukaj Boga, gdy chcesz by On cię spostrzegł, wołaj do Niego, gdy On jest blisko, […]