Monthly Archives: luty 2018

Kolel Tora – 27.02.2018

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. sprzedaż lub przekazanie praw własności.  

Kolel Tora-26.02.2018

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. sprzedaż lub przekazanie praw własności Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, […]

11 Adar (1)

11 Adar jest dniem ofiarowania „pół szekla”:na pamiątkę „Szkalim” (pół szekla) ofiarowanego przez każdego Żyda dla Świątyni, co według wyjaśnień talmudycznych zalicza się jako równowartość 10.000 srebrnych monet, które Hamman przekazał Królowi Ahaswerowi, by ten ostatni podpisał dekret wzywający do […]

6 Adar – Tora Oneklosa&Raszi

Pierwszy wydruk Tory Onkelosa & Raszi – 1482 r. Pierwsze wydanie Pięcioksięgu Mojżeszowego w tłumaczeniu Targuma Onkelosa (aramejskie tłumaczenie Tory) z komentarzami słynnego komentatora Rabiego Szlomo Jicchaki, znanego jako Raszi, ukazało się dnia 6 Adar w 1482 roku. Nakład wydawnictwa […]

6 Adar – Tora ukończona

1273 r.p.n.e. Mojżesz ukończył Księgę Dewarim / Powtórzonego Prawa, kończąc swój „przegląd” całej Tory, którą rozpoczął  wcześniej, pierwszego dnia miesiąca Szwat. Następnie sfinalizował spisywanie Pięciu Ksiąg Mojżeszowych – Chumasz, słowo w słowo, jak podyktował mu Haszem. Ten właśnie zwój Tory […]

5 Adar

Ostatni dzień przywództwa Mojżesza (1273 r. p.n.e.) Dzień 5 miesiąca Adar  roku 1273 p.n.e. był ostatnim dzniem przywództwa Mojżesza.  „…I na mnie rozgniewał się Wiekuisty z przyczyny waszej, mówiąc – I ty nie wejdziesz tam…” ( Dwarim/Księga Powtórzonego Prawa,1:37).  Wolą […]

4 Adar – Rabin Leib Sarah

    Dzień 4 miesiąca Adar jest dniem jorcait (rocznica śmierci)  Rabina Lejb’a Sarah (1730 – 1791). Był uczeniem Rabina Izraela Baal Szem Tow’a – założyciela chsydyzmu. Rabin Lejb Sarach był jednym z „ukrytym cadyków”, całe swoje dorosłe życie spędził […]

4 Adar – Rzymskie Getto

Zniesienie Rzymskiego Getta (1798)    W 1555 roku Papierz Paweł IV wydał rozporządzenie o wyodrębnieniu dzielnicy na terenie Rzymu dla posielenia tam ludności żydowskiej tego miasta. Dzielnica została otoczona wysokim murem z ciężkimi bramami zamykanymi na całą noc, strażnicy pilnowali, […]

Kolel Tora-16.02.2018

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z shiurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy […]

Kolel Tora – 15.02.2018

Sesja prowadzona przez Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera – kontynuacja tematu sesji z dnia 14.02.2018 – obejmuje zagadnienia Parszy Tory Miszpatim oraz Szabat Szkalim – dlaczego temat niewolnictwa jest w sposób szczególny omawia Tora ?!www.chabad.org.pl/judaizm-i-zycie/…ry/555-miszpatim „Świat funkcjonuje według nakazów Tory” […]

Cedaka – darowizna na cześć Haszem

Darowizna – na cześć imienia Najwyższego. (w oparciu o «Likutej Sichot» wol. 3, s. 908)   Rozdział nosi nazwę Teruma -(Darowizna/ Danina) Raszi komentuje słowa Tory, które właściwie otwierają ten rozdział: „Powiedz synom Izraela, aby zebrali Mi daninę…” (Szmot, rzd […]

Kolel Tora – 14.02.2018

Sesja prowadzona przez Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera obejmuje temat rozdziału Tory Miszpatim, w szczególności temat niewolnictwa, który to temat po raz pierwszy został ujęty w Torze.www.chabad.org.pl/judaizm-i-zycie/…ry/555-miszpatim

Wykład z Synagodze Łódzkiej – 12.02.2018

Wykład Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera, Chabad Lubawicz Polska,który odbył się w Synagodze Łódzkiej.Omawiane są tematy związane z rozdziałem Tory Miszpatim – Prawa, m.in temat niewolnictwa w Torze….  www.chabad.org.pl/judaizm-i-zycie/…ry/555-miszpatim

Kolel Tora – 09.02.2018

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczyW nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, omawiana jest m.in pierwsza Miszna kolejnego, m.in. odpowiedzialność za powierzoną rzecz, odkupienie prawa grzywny – ciąg dalszy rozważań.   Barajta (l.mn. berajtot; […]

Kolel Tora – 08.02.2018

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, omawiana jest m.in pierwsza Miszna kolejnego, m.in. odpowiedzialność za powierzoną rzecz – ciąg dalszy rozważań.

Kolel Tora – 06.02.2018

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy. W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, omawiana jest m.in pierwsza Miszna kolejnego, m.in. odpowiedzialność za powierzoną rzecz. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się […]

Koel Tora – 05.02.2018

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczyW nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, omawiana jest m.in pierwsza Miszna kolejnego, trzeciego rozdziału… – pożyczenie, sprzedaż, kradzież ?…. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie […]

Kolel Tora – 01.02.2018

W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, omawiana jest m.in pierwsza Miszna kolejnego, trzeciego rozdziału… „Ten, który zostawia przedmiot na przechowanie przedmiot u kolegi, ale kolega wykorzystał to….” – odpowiedzialność za niewłaściwe czyny… Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, […]