Liczenie Omeru – Sefirat HaOmer

Gdy wyprowadzisz ten lud z Egiptu” – powiedział Bóg do Mojżesza, gdy objawił się mu w krzewie gorejącym, u podnóża góry Synaj, – „będziesz oddawać cześć Bogu na tej górze.

Dotarcie do TEJ góry zajęło siedem tygodni.  Lud Izraela wyruszył z Egitpu 15 dnia miesiąca Nissan (pierwszego dnia święta Pesach,) a 6 dnia miesiąca Siwan  (który to dzień obchodzimy od tamtego czasu jako święto Szawuot) zebrał się u podnóża góry Synaj i otrzymał Torę od B-ga.

Znawcy kabały wyjaśniają, że te 49 dni, które łączy ze sobą Pesach z Szawuot, odpowiada 49 przymiotom serca .  Każdego dnia widzimy proces udoskonalania jednej z tych sefirot.  To stopniowe udoskonalanie się przywodzi lud Izraela coraz bliżej do momentu wybrania ich przez B-ga i przyjęcia Jego porozumienia z ludzkością.

Każdego roku ponownie odbywamy tę podróż poprzez „liczenie omeru”.  Począwszy od drugiej nocy święta Pesach liczymy dni i tygodnie: „Dzisiaj mamy jeden dzień omeru,”  „Dzisiaj mamy dwa dni omeru”. „Dzisiaj mamy siedem dni, co odpowiada jednemu tygodniowi omeru” i tak dalej, aż do „Dzisiaj mamy czterdzieści dziewięć dni, co odpowiada siedmiu tygodniom omeru.  Szawuot, „święto tygodni” jest rezultatem tego liczenia, napędzanym przez cuda i objawienia związane z wyjściem z Egiptu, ale osiągniętym poprzez metodyczny, 49-stopniowy proces udoskonalania, zachodzący w ludzkiej duszy.

Kolel Tora – 12.03.2018

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z shiurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. wartość zastawu, ważność przysięgi – ciąg dalszy tematu:http:/

Kolel Tora – 18.05.2018

://

Jeżeli owoce zgniły lub zostały zjedzone, to ich już nie ma….

Rozważania mędrców…..
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. najemca-wynajmujący, przysięga – ciąg dalszy tematu.
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).

4 Siwan – masakra Chmielnickiego

Masakra Bohdana Chmielnickiego (1648)
Bunt kozacki przeciwko polskiemu rządowi na Ukrainie pod przywództwem Bohdana Chmielnickiego rozpoczął się dnia 4 Siwan roku 5408 od stworzenia świata (1648 ne). W krwawym marszu przez Ukrainę, Wołyń, Podole, Polskę i Litwę, chłopska armia Chmielnickiego dokonała masakry od 100 000 do 300 000 Żydów. Zniszczono trzysta wspólnot żydowskich.

Szabat – 5 Siwan

Dnia 5 Śiwan Żydzi przyjmują Torę (1313 r. p.n.e.)
W tym dniu Mojżesz ustanowił przymierze z narodem żydowskim u podnóża góry Synaj – ludzie oświadczyli: “Wszystko, co B-g powiedział, usłuchamy i spełnimy” (Szmot/ Ks. Wyjścia, 24: 7), zobowiązując się tym do przestrzegania przykazań Tory (“uczynimy”) i starać się z całej siły swej je zrozumieć (“usłuchamy”), jednocześnie przysięgając “robić” także zanim “usłyszą”.

5 Siwan – Tora

Żydzi przyjmują Torę (1313 r. p.n.e.)
W tym dniu Mojżesz ustanowił przymierze z narodem żydowskim u podnóża góry Synaj – ludzie oświadczyli: “Wszystko, co B-g powiedział, usłuchamy i spełnimy” (Szmot/ Ks. Wyjścia, 24: 7), zobowiązując się tym do przestrzegania przykazań Tory (“uczynimy”) i starać się z całej siły swej je zrozumieć (“usłuchamy”), jednocześnie przysięgając “robić” także zanim “usłyszą”.

4 Siwan

Dnia 4 Siwan – Mojżesz zapisuje pierwszą część Tory.

Dnia 4 miesiąca Siwan roku 2448 od stworzenia świata (1313 p.n.e.) – na dwa dni przed Objawieniem na górze Synaj – Mojżesz spisał pierwsze 68 rozdziałów Tory począwszy od Księgi Rodzaju 1:1 ( “Bereszit bara Elochim et haszamaim we’et ha’arec…” / „Na początku B-g stworzył niebiosa i ziemię… “) do momentu nadania Tory – Smot – Księga Wyjścia, rzd19 (Szmot 24: 4; Rashi ibid.).

3 Siwan – trzy dni do darowania Tory

Od dnia 3 Siwan roku 1313 p.n.e. Żydzi na pustyni rozpoczynają przygotowania.

Przygotowują się do otrzymania Tory.

* I rzekł Wiekuisty do Mojżesza: ” Idź do ludu, a przygotuj ich dziś i jutro, i niech wypiorą szaty swoje. Aby byli gotowi na dzień trzeci, gdyż dnia trzeciego zstąpi Wiekuisty przed oczyma całego ludu, na górę Synaj, i ograniczysz lud wokoło i powiesz: strzeżcie się wstępować na górę, albo dotykać jej….”  

Do dziś oznaczamy “Trzy dni z Hagbalą” („granice”) – trzy do  momentu nadania Tory w dniu 6 miesiąca Siwan.

Kolel Tora – 16.05.2018

Komentarze mędrców…..
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. najemca-wynajmujący, przysięga – ciąg dalszy tematu.
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).

http://

2 Siwan

Naród wybrany (1313 pne)
Dzień 2 miesiąca Siwan w kalendarzu żydowskim jest oznaczony jako Jom HaMeyuchas (“Dzień Wyróżnienia”). Tego dnia Bg powiedział do Mojżesza – kiedy Mojżesz wstąpił na Górę Synaj po raz pierwszy – aby powiedzieć ludowi Izraela: “….A teraz – jeśli usłuchacie głosu Mojego i będziecie przestrzegać przymierza Mojego, tedy staniecie się skarbem Moim spomiędzy wszystkich ludów, bo Moja cała ziemia, a wy będzie dla mnie królestwem kapłanów i świętym narodem … “(Księga Wyjścia / Szmot, 19: 4-6).

1 Siwan – u podnoża Góry Synaj

Izrael na Synaju (1313 r. p.n.e.)
Dnia 1 Sivana 2448 r. od stworzenia świata (1313 r.p.n.e.), sześć tygodni Wielkim Wyjścu z Egiptu, naród Izraela dotarł do góry Synaj na synajskiej pustyni. Tam Żydzi rozbili obóa u samego podnóża góry “jak jeden człowiek, o jednym sercu” w przygotowaniu do otrzymania Tory od B-ga. W tym dniu jednak “Mojżesz nic im nie powiedział, gdyż ludzie byli wyczerpani po długiej trudnej podróży”.

Siwan

SIWAN

Siwan jest trzecim miesiącem w kalendarzu żydowskim, licząc od miesiąca  Nissan. 

Rosz Chodesz miesiąca Siwan wyróżnia się jako dzień, w którym Żydzi przybyli i rozbili obóz u podnóża góry Synaj. Tora opisuje to zdaniem Izrael rozbił namioty naprzeciw góry(Wajikra 19: 2), w którym czasownik „wajichan” (“rozbił”) występuje w formie pojedynczej, w przeciwieństwie do innych czasowników narracji. Opisuje, jak cały naród obozował jako jedna osoba o jednym sercu“, wyrażając prawdziwą jedność.

W miesiącu Siwan obchodzimy święto Szawuot, Święto nadania Tory przez B-ga narodowi Żydowskiemu na Górze Synaj, ponad 3300 lat temu.

Co roku na święta Szawuot odnawiamy nasze przyjęcie daru od B-ga i B-g ponownie daje” nam Torę.

Święto Szawuot obchodzone jest przez dwa dni, począwszy od zachodu słońca do 5 dnia Siwan i trwa aż do zmroku z dnia 7 Siwan. (W Izraelu jest obchodzone jeden dzień – do zmroku 6 Siwan.)

Lag B’Omer_5778 / 2018

29 Ijar – wyzwolenie Hebronu

29 Ijar rok 1967

Dzień po wyzwoleniu przez izraelską armię Wschodniej Jerozolimy (co się zdażyło dnia 28 Ijar 5727 roku) w trakcie wojny sześciodniowej, żołnierze sił zbrojnych Izraela wyzwolili także kolejne z czterech najświętszych miast  Erec Israel – święte miasto Hebron, gdzie m.in. w pieczarze Makpela znajdują się groby naszych praojców oraz (według tradycji) szczątki Abrahama.

W Hebronie znajduje się również dąb, zwany Dębem Abrahama, pod którym według tradycji znajdował się namiot Abrahama. 

Hebron jest otoczony murem, wysokim na niemal dwanaście metrów, wzniesionym przez Heroda Wielkiego.

Po utworzeniu państwa Izrael w 1948 r., aż do tego dnia – 29 Ijar 1967 roku (5727r.), Jordan przejął kontrolę nad Hebronem wraz z resztą Zachodniego Brzegu. W tym czasie Izraelczycy nie mogli wejść na Zachodni Brzeg. Dzielnica żydowska została zniszczona, cmentarze żydowskie były zbezczeszczone, zniszczono 58 synagog, na ruinach Synagogi Abrahama zbudowano farmę dla bydła.

28 Ijar – Dzień Jerozolimy

28 Ijar – tego dnia Jerozolima została wyzwolona.
Stare Miasto w Jerozolimie i Wzgórze Świątynne zostały wyzwolone w trakcie wojny sześciodniowej z 1967 roku (patrz “Kartki z historii” – 26 Ijar).
Dzień ten jest obchodzony w Izraelu jako “Dzień Jerozolimy”.

 
 
 

Kolel Tora – 09.05.2018

“Gemara bardzo dobrze buduje swoje pytania….O co tutaj chodzi?”

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. najemca-wynajmujący, przysięga – ciąg dalszy tematu.
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).

http:/

Information in English

for DONATIONS

please click here:

https://www.paypal.me/CHABADWARSAW

Information for tourists

Shabbath 5 Sivan 5778; Erev Shavuot 

Candle Lighting – 08:11 pm   /  Shabbath end – 09:38pm

    Weekly Torah portion – Bamidbar

  Hours of services in the Chabad-Lubavitch Synagogue Shaharit:

  • Monday to Friday – 8:00 am
  • Shabbath Morning  (Saturday) – 10:00 am  followed by Shabbat lunch
  • Sunday – 9:00 am
  • Minha every Friday – 19:15

Kabbalat Shabbath  – every Friday – 19:30  (7:30 pm) followed by Friday night dinner.                                

Dear Guests !                                                                                                                                                                      You’re most welcome to join our unique Shabbat meals with a warm and Jewish atmosphere in the center of Warsaw, Capital of Poland. At Beit Chabad we do all we possibly can to give every Jew the opportunity to experience Shabbat, as at home away from home! Our Chabad House provides high quality Shabbat Glat Kosher meals – both in terms of food and in terms of Kashrut. Needless to say, we have many expenses and payment doesn’t cover all the costs. Therefore, we kindly ask you to participate in these costs to enable us to continue our activities.                                                                                                  

 Every meal is charged – USD 18 per person   (at least).

 Here is link to pay: 

https://www.paypal.me/CHABADWARSAW

Any additional supporting donation will be very much appreciated!  Thank you!

Useful contacts

Chabad Lubavitch Warsaw
address: 19 Słomińskiego str./ appart.508A on the ground floor
00-195 Warsaw
tel: (+48 22) 637 53 52
fax: (+48 22) 637 57 98
e-mail: office@chabad.org.pl 

 

 

 

 

 

 

Hotels nearby Chabad Lubavitch Warsaw: 

Hotel „Czarny Kot” – 7 min. by walk www.hotelczarnykot.pl; e-mail: rezerwacje@hotelczarnykot.pl

address: Okopowa 65. Warszawa

tel.: +48 22 838 09 38

 – Hotel “Maria” – 5 min. by walk

www.hotelmaria.pl

address: Al. Jana Pawła II 71, 01-038 Warszawa

tel.: +48 22 838 40 62

tel.: +48 22 838 40 63

mobile: +48 507 102 448

fax: +48 22 838 38 40

 – Hotel „Ibis Stare Miasto” – 12 min. by walk

http://www.accorhotels.com/gb/hotel-3714-ibis-warszawa-stare-miasto-old-town/index.shtml

address: Muranowska 2, 00-209 Warszawa 

 tel.: +48 22 310 10 00

 – „Babka Tower” Apart Hotel – 5 min. by walk

www.babkatower.com

address: Aleja Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

tel.: +48 22 637 32 73

Mamaison Hotel Le Regina Warsaw  – 18 mins walk

address: 12 Kościelna str., 00-218 Warsaw; 

tel.: : +48 22 531 60 00;

e-mail: reservations.leregina@mamaison.com;

http://www.mamaison.com/pl/warsaw-leregina-hotel-special-offers.html?gclid=CIe6jKOOu74CFaXHtAodxAYAQ

– Hotel JM Warsaw – about 20 min. driving from Beit Chabad Warsaw

address: 45 Grzybowska str., 00-844 Warsaw;

tel.: +48 22 278 88 88;

e-mail: rezerwacja@jmhotels.pl;

http://www.jmhotels.pl/

– Capital Apartments – 5-10 min. by walk from Beit Chabad Warsaw

adress: 2.Pokornatreet str. – Room U19, Warsaw

tel.: +48 22 635 38 38; + 48  608 09 35 10;  e-mail: info@capitalapart.pl

http://www.capitalapart.pl/en

 NOTE: On Shabat make sure to get a lower floor and that there are no electric 

sensors of light on the from entrance to building till the apartment

Apartments in Beit Chabad Building – 19 Slominskiego, Warsaw (the same place as Beit Chabad); zamowienia.confirmo@gmail.com;  +48693108539.

HotelsApartment Piaskowa” – about 10 min. by walk to/from Beit Chabad Warsaw;

addresses – 3 places: 6,Piaskowa str., Warsaw and 2,Pokorna str.; and 7/9, Freta str. (18 min. by walk from Beit Chabad Warsaw)

contakt: daniel.podpora@gmail.com ; tel. +48 511465033

– PRESS HOSTEL – about15 min. by walk to/from Beit Chabad Warsaw; adress: str.Smocza 27 (entrance – from Niska str. see www); reservation: +48 507807232 or hello@presshostel.comhttp://www.presshostel.com

– GREEN WOOD HOSTEL – about15 min. by walk to/from Beit Chabad Warsaw; adress: str. Zakroczymska 13; reservation: +48 570883388 or greenwood.centrum@gmail.com; we also have another place near aerport ; see http://www.greenwoodhostel.pl/en/zakroczymska-copy/?ch=1 and http://www.greenwoodhostel.pl/en/lechicka-23/?ch=1

How to get from the Warsaw Okęcie–Chopin Airport to the Chabad Lubawicz Center  by the public transport:

– Buses line No 188 or 175 – walk 1–4 min – change to tram line No 37 or 1 or 33 or 17  go to the RONDO RADOSLAWA – stop  and further about 3 min on foot reach – it takes together about 40-50 min  Tickets price : PLN 4,4

– Train line No S2 or S3 – walk about 4 min – change to tram line No 1 or 33 or 17   go to the RONDO RADOSLAWA – stop  and further about 3 min foot reach. (it takes together about 30-40 min)

– Night bus (after 23:00) line No 32 – walk 1- 4 min – change on bus night line No 12 or 62  go  to the RONDO RADOSLAWA – stop and further about 3 min foot reach. (it takes together about 40-50 min)

 

For rent a car contact – “RENT a CAR CENTER” http://centrum-rentacar.pl/en/; e-mail: info@centrum-rentacar.pl; mob: +48 530 88 77 77

Kosher food and kosher store in Warsaw (some places):

– טעים – http://koshercateringtaim.com.pl/about/ 

Meals for groups of many persons and the few persons in Warsaw – sit down or stand-up reception?  Canapés or food stations or both? Classic kosher or regional kosher food?  Let us create your kosher menu according your wishes. For more information and/or placing an order please, contact  Mrs. Izabela Guttman  -e-mail address: confirmo@gmail.com and/or reservations.catering@gmail.com; phone nr +48 22 637 50 73  and/or  +48 693 108 539.

–  Restaurant “Galil”: Kosher Café & Bar in Warsaw: http://www.galil-restaurant.pl/about-us/

– Kosher Delight in Poland: Glatt Kosher Restaurants & Catering in Warsaw, Krakov and Lodz – http://www.kosherdelightpoland.com/about-us.html

– Kosher store: http://kosher.com.pl/; phone: +48226523432; mob: +48602466554; e-mail: phuassa@gmail.com; adress: Str. Twarda 6, Warsaw.  (Please check on your own if the kosher grade of the product you are buying matches your expectations)

 

When you need a driver:  

– Kristof Kurman – drives in Warsaw and throughout the country – Mercedes for 4 person + 1.

English speaker. Day fare: USD 0,5 /km; 

mob. +48  782 122 199;  e-mail: kris.kurman@gmail.com     

– Stefan – driver in Warsaw and throughout the country. English speaker.

Owns Mercedes E.  Day fare: USD 0,5 /km.   mob. +48 601 203 007    

– Antek – driver from the region of Lizhensk – for the entire country.  English speaker. 

Day fare negotiable.  

mob. +48 504 500 847;   e-mail: monca@o2.pl

– Andrzej Krolak – driver in Warsaw and throughout the country;  owns Mercedes E; 

English & Russian speaker. Day fare: within Warsaw – PLN 50 /h and out of Warsaw – PLN 1,5/h + for waiting PLN 30/h;                                  

mob. +48 602 753 626;   e-mail: grigo1@onet.eu

– Witek – licensed driver in Warsaw and throughout the country, great experience in driving.

English speaker. Owns new car – Toyota Sienna for 7 passengers.

Knowledge of multiple memory locations and specifics of the site, also good  knowledge about Jews cemeteries in Poland.   Day fare: USD 0.5 / km;

mobile. +48 601 331 539;    e-mail: witswi@wp.pl

–  Grzegorz Przygoda – BUS for 20 person; contakt: mob. +48 501293328 or office +4822 6155168; e-mail: grzegorz.przygoda@wp.pl

Wojtek – Taxi Doge for 6 persons; mob. +48602273119

Mariuszdifferent sizes of vans; contakt – mob. +48505285518; e-mail: mariuszczar@onet.eu

– Different cars with drivers English speakers from  Agency  „ZUBRZYCKI” – as below:

* Renault Trafic    1.6 DCI for 9 persons,  col. white, 2015  , 

* Renault Trafic   1.6 DCI  for 9 miejsc persons , col. white, 2015 ,

* Skoda Superb Combi  2.0 TDI  for 5 persons , col. black-met., 2013 ,  

* Toyota Land Cruiser  2.0 Disel  for 7 persons, col grey-met., 2003

* Mercedes – Benz  V – 250 CDI for 7 persons , col. grey-met., 2014,

* Audi Q 7 – 4,2 TDI for 5 persons, col. white, 2010,

* Audi Q 7 – 3.0 TDI for 5 persons, col. grey-met., 2010

All cars with air-conditioning

Contact: Mrs Agnieszka Duda tel. +48 602233946   e-mail:   marketing@zubrzycki.com.pl 

– Trips, transport across Poland and Europe – סיורים, טיולים בפולין ובאירופה         https://www.travelpolin.com

 

When you need a guide:

– Malgorzata Binkowska – mob. +48 601246652;
e-mail:malgosiabink@gmail.com 
speaks English, Spanish, Russian; owns several elegant cars both for individual tourists and for little groups (up to 8 people); 
specializes in the Jewish Heritage – not only the Holocaust but also Jewish culture, art and rituals; 
able toarrange tours for guests looking for their roots – in Poland, Belarus and Ukraine.

– Tomash – high skills and knowlege; English speaker; mob.+48 607830603;  e-mail: anetravel@vp.pl;

– Erez – mob. +48 733 341 496; e-mail: erez.ilan1@gmail.com; speaks Hebrew; English; high skills and knowledge;

– Waclaw Wojciechowski – mob +48 601 815 735; e-mail: waclaw.wojciechowski@gazeta.pl
English speaker;  high skills and knowledge;

– Gorge Malenczyk – mob +48 501 236 117; e-mail: our-roots@jewish.org.plspeaks English; high skills and knowledge;

– Tomasz Kacer – mob:  +48 601 327 544; e-mail: tomkacer@poczta.onet.plEnglish speaker;
High skills and knowledge

– Andrzej /ANDY/ Bakalarski – mob.: +48 606 835 22;  andrew1946@wp.pl; Speaks English. High skills and knowledge, including tours in Lublin and the surrounding area  Owns Peugeot type 807 (can takes  up to 6 passengers and for longer trips with luggage 4 passengers); Has contacts to persons who have the keys to the cemeteries and this makes shortens the time of the trip.

– Avi Herbin – mob. +48 502 754 345; e-mail: a.her2710@gmail.comspeaks Hebrew; English

Aharon Eshed – licensed guid, Hebrew speaker; www.eshetours.pl; abale42@gmail.com;

mob. +48 606 855 505; phone: +48 22 815 64 14

– Ruvi Guide Cohen – high skills and knowledge, Hebrew and English speaker; contakt:

ru297@walla.co.il ; mob. +48 697 886 389

– Moshe Hejman – high skills and knowledge guide in Warsaw, Hebrew and English speaker; contakt: moshehayman@gmail.com; mob.: +48 531 226 385

Or you can take a guided bus tour for 60 pln per person all day ticket you can go off in every point you like and go on again when next bus comes – http://www.city-tour.com.pl/en/

Leon Guiede Sznajder – professional guide, contact: mob. +48 736245688; e-mail: leonel@op.pl

Dina Guide Drori – mob. +48505484480; +972 52-890-1633; dinadrori@gmail.com

– Jed Guide – mob.  +48 697815735; english speaker

– Rats Idan – tourist guide in Warsaw, Krakow, Lodz eg . All tourist services – rent a cars, transfers, travel route planning . Hebrew and Russian speaker. (+972)-528023600 , (+48) 533 100 636 , idan.caliber@gmail.com.  Internet sites with useful information about Poland – https://www.trip2poland.co.ilwww.hipl.co.il

in Hebrew for Rats Idan: 

 השכרת רכב בפולין  

אנו סוכנים מורשים של אחד החברות להשכרת רכב הגדולות בפולין. פריסה רחבה של הסניפים, מסלולי השכרה גמישים ומחירים נוחים מאוד. מבחר גדול של רכבים מכל הסוגים . אפשרות  לקבלה או החזרה של רכב בבית הלקוח 

– רכבים חדשים, עם ביטוח מלא וביטול השתתפות עצמית. 11 קבוצות של רכבים – החל מרכבים קטנים ועד למיניבוסים שמתאמים להסעה של עד 9 נוסעים.

– פיקדון מופחת – רק 500 זלוטי ( כ 125 $ בלבד) משמש להבטחת החזרת רכב מתודלק מלא בלבד

– לא נדרש לחשוף פרטי כרטיס האשראי ברשת – תשלום מתבצע בעת לקיחת הרכב

– ישנה אפשרות להחזרת רכב בעיר אחרת בפולין  EU  בתוספת תשלום

– שירות בעברית \ אנגלית \ רוסית  
להזמנות או קבלת הצעת מחיר פנו במאייל info@trip2poland.co.il   או בטלפון ( WhatsApp , Viber  ) 
+972-528023600 
 
 – Shmuel Shpringer –  tourist guide in Poland. Hebrew speaker. Kontakt: +48 789 067 132;
e-mail: ashpringer@gmail.com
 
– Sason Oz – tourist guide in Poland. Hebrew speaker – mob: +48 607 504 503; 
e-mail: meg@supermedia.pl
 
– Tomi – tourist guide in Poland. Hebrew speaker – mob : +48 798 255 831
 
 – Maayan Rachamim –  tourist guide in Poland. Hebrew speaker – mob: +48 577 3888 791;
e-mail: triada.mg@gmail.com
 
 – Tomek tourist guide in Poland. Hebrew speaker – mob: +48 516 650 718; e-mai: golani@interia.pl
 
–  David Wajntraub – tourist guide in Poland. Hebrew and English speaker – mob: +48 517 403 732;
e-mail: david.wajntraub@gmail.com
 

 

For the citizenship and / or  property documents:

Grzegorz Kuczyński – lawyer Attorney The law firm Gotkowicz Kosmus Kuczyński i Partnerzy – Adwokaci [hereinafter referred to as the Law firm]  has vast experience in reprivatisation cases, i.e. legal actions aimed at restoring to its former owners properties seized by the Polish State due to military operations as well as during Stalinist times and at a subsequent time.The Law firm is i.a. involved in performing the following legal services:

  • Legal Audit heading to evaluate the claims and present the probability of regaining property or obtaining compensation;
  • reselling claims;                                                              
  • comprehensive legal representation before Courts and public authorities in potential proceedings conducted in order to regain ownership of the properties or obtain compensation.
  • providing ongoing legal advisory, including legal advisory of business activities conducted in Poland.                                                                                                    

Contact: www.gkkadwokaci.pl ;  mob. +48 608420248 and/or +48 58 300 04 73; e-mail: k.gotkowicz@gkkadwokaci.plg.kuczynski@gkkadwokaci.pl

Adam Penkul – matters of  Polish citizenship only;     mob. +48 508 086 466; adam_pekul@adk.ins.pl

Oded Karmi  –  helping in getting documents in Polish governmental offices; help to find Graves and Estate; mob: +48 504 649 777; +48 660 381 161

Rogério Angoneze Jr. – helping in getting documents in Polish governmental offices.  

mob.: +48 662 907 839; rogerioangoneze@yahoo.com.br;  http://procuradorpolonia.blogspot.com

 

 

When you need translators:

Agnieszka Yavor – Hebrew (certified for legal documents); mail: hebraja@poczta.internetdsl.pl

Richard Rabes – English (certified for legal documents); mail:ryszardwrabs@wp.pl ,

mob: +48 601 333 777

Borys Gerus – Hebrew (certified for legal documents); tel: +48 22 891 03 23 ,                                      mob: +48 519 770 792 , mail: borisgerus@gmail.com

Oded Karmi  – Hebrew, English – for translating conversation and for all kinds of documents from Polish to Hebrew and from Hebrew to Polish (not sworn); lesson in Hebrew and English; helping in getting documents in Polish governmental offices; help to find Graves and Estate; sightseeing in LODZ and finding cheap accommodation, tourist groups organization to Israel and Polandmob: +48 504 649 777; +48 660 381 161

 

 

26 Ijar

Wojna sześciodniowa (rok 1967)

Wiosną 1967 r. w stolicach arabskich państw były urządzane demonstracje sił zbrojnych, podczas których otwarcie padały hasła o inwazji na Państwo Izrael i wyrzuceniu jego mieszkańców do morza. Praktycznie wszystkie międzynarodowe media powszechnie odnotowując te wydarzenia, wątpiły w to, że niewielkie państwo żydowskie, okrążone przez wrogów, ma szanse na przetrwanie. Wydawało się, że po raz drugi w ciągu jednego pokolenia świat nie zamierzał wyciągnąć rękę pomocy Państwu Izrael, by zapobiec tragedii, by nie pozwolić na zagładę Żydów mieszkających w Izraelu.

Dnia 26 Ijar (5 czerwca 1967 r.) Izrael rozpoczął prewencyjne natarcia sił zbrojnych na swoich południowych i północnych granicach. Miało to być ostrzeżenie wroga. W ciągu zaledwie sześciu dni armia Izraela pokonała pięć armii arabskich na trzech frontach i zjajęła terytorie swojej Żiemi Obiecanej – Erec Israel o powierzchni większej niż cała dotychczasowa powierzchnia Izraela, w tym Stare Miasto Jerozolimy z Wzgórzem Świątynnym włącznie.

Cudowne zwycięstwo Izraela spowodowało globalne przebudzenie duszy żydowskiej i poczucie swojej tożsamości Żydów na całym świecie. Na nowo odżyły, wzmogły się działania w kierunku nawrócenia – TESZUWY oraz odrodzenia prastarych żydowskich tradycji.
Rebbe, Rabin Menachem Mendel Schneerson, B”P, nazwał ten okres momentem biblijnych powrotów, “sposobnością, której nie odnotowano od tysięcy lat”.
Wiele tysięcy Żydów gromadziło się, aby nałożyć tefilin i modlić się przy wyzwolonej Ścianie Płaczu – HaKotel.

Kolel Tora – 10.05.2018

Miszna wyjaśnia…
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. najemca-wynajmujący, przysięga – ciąg dalszy tematu.
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).

http://

Kolel Tora – 09.05.2018

http://

“Gemara bardzo ładnie buduje swoje pytania….” Rozważania mędrców.

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. najemca-wynajmujący, przysięga – ciąg dalszy tematu.
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).

23 Ijar

Zbawienna woda ze skały na Refidym.

Dnia 23 Ijar 1313 roku p.n.e. Dzieci Izraela dotarli do Rafidym. Był to 38 dzień po wyjściu z Egiptu.
Rafidym był pustynnym obszarem, ludzie narzekali z powodu braku wody, zrzędzili, że oni i ich stada były w niebezpieczeństwie śmierci z pragnienia. 
Wówczas Haszem nakazał Mojżeszowi wyznaczyć przedstawicieli spośród starszyzny, by stawili się przed skałą. Wtem Mojżesz uderzył w suche kamienie skały, utworzyła się szczelina, z której trysnął strumień wody. Naród ukoił pragnienie.

Wykład Rabina – 07.05.2018

Dziś nie mamy Świątyni i nie składamy omeru – więc liczymy Omer.
Wykład Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera, który się odbył w Synagodze Łódzkiej.
Poruszone tematy m.in. parsza Emor, święto Lag B’Omer, liczenie Omeru, Rabi Akiwa i jego wielki uczeń Szymon Bar Jochaj i inne

http://

Kolel Tora – 07.05.2018

Dziedziczenie, zadośćuczynienie…. rozważania mędrców: Rabi Akiwa i inni

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. najemca-wynajmujący, przysięga – ciąg dalszy tematu.
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).

http://

22 Ijar, 37 Omer – Lechem Miszneh

Lechem Miszneh

„Szabatów Moich przestrzegajcie…”

Gdy manna – cudowny “Chleb z Niebios” spadła, ratując  Izraelitów na pustyni, Haszem nakazał Dzieciom Izraela Szabatów przestrzegać. Ten pierwszy Szabat wypadł na dzień 22 Ijar roku 2448 od stworzenia świata (1313 r p.n.e.). Tego dnia (wtedy to był piątek) rano z nieba spadła manna w ilości wystarczającej na dwa dni, gdyż w Szabat wszelka praca jest zabroniona, nie wolno było też zbierać mannę. 

“Dwa bochenki chleba” (Lechem Miszneh) tworzą fundament naszego Szabatu, przypominają o podwójnej ilości manny, która spadła nam z nieba w przeddzień pierwszego naszego Szabatu.

20 Ijar

Od Synaju do Ziemi Świętej (1312 p.n.e.)
W dniu 20 Ijara 2449 roku (1312r. p.n.e.) – prawie rok po otrzymaniu Tory na Górze Synaj – Izraelici opuścili swoje obozowisko w pobliżu Góry. Wznowili swoją podróż pod przywództwem Mosze Rabejnu do Ziemi Obiecanej. Wyruszyli, gdy słup obłoku objawił się po raz pierwszy nad “Tabernakulum” – był to B-ski znak, który sygnalizował wznowienie podróży, opuszczenie obozowiska – droga daleka i długa, przez następne 38 lat, aż dotarli do wschodniego brzegu rzeki Jordan w przededniu ich wejścia do Ziemi Świętej.

Kolel Tora – 02.05.2018

Niech złodziej odda tyle ukradł…. Dalsze dyskusje mędrców.

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. najemca-wynajmujący, przysięga – ciąg dalszy tematu.
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. 

Kolel Tora – 01.05.2018

Gdy jest wątpliwość – zapłać…… Rozważania mędrców

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. najemca-wynajmujący, przysięga – ciąg dalszy tematu.
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z shiurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).http://

Kolel Tora – 30.04.2018

Dyskusje mędrców na tematy odpowiedzialności …..
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. najemca-wynajmujący, przysięga – ciąg dalszy tematu.
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z shiurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).

http:/

16 Ijar – Zburzenie ściany jerozolimskiej


W roku 70 n.e. (rok 3830 od stworzenia świata) Tytus wraz ze swoją armią oblegli Jerozolimę. Ciągłymi atakami znacznie nadwerężyli siły obrońców. Dnia 16 Ijar Rzymianom udało się zrównać z ziemią środkową ścianę Jerozolimy. Później miasto Według Józefa Flawiusza przed wojną około pół miliona ludzi mieszkało w Jerozolimie oraz prawie tyle samo tylu pielgrzymów przybyło z okazji Pesach. Bardziej wiarygodne szacunki wskazują liczbę mieszkańców od 50 000 do 75 000 osób. W przeddzień oblężenia miasto było również pełne uciekinierów, którzy przybywali do niego ze spustoszonych obszarów Rzymu; z czego 23 400 było żołnierzami.zostało spalone, jego mieszkańcy sponiewierani.
Przez długi czas trwało oblężenie Świętego Miasta. Świątynia została całkowicie zniszczona w dniu 9 Aw.

15-16 Ijar – “Manna z nieba”

Manna z Nieba (1313r. p.n.e.)
Dnia 15 miesiąca Ijar roku 1313 p.n.e. wyczerpały się zapasy macy, którą Żydzi zdołali zabrać ze sobą w pośpiechu wychodząć z Egiptu. Zapasów starczyło dla każdego tylko na 60 posiłków, zostały wyczerpane po 30 dniach po Wiekim Wyjściu. Ludzie skarżyli się Mojżeszowi, że nie mają nic do jedzenia, że skazani na śmierć głodową na pustyni. Haszem przemówił do Mojżesza, by uspokoił naród żydowski, by się ludzie nie martwili, że nie dopuści do ich śmierci głodowej na pustyni – będą mieli “chleb z nieba”
Manna, “chleb z nieba”, który podtrzymywał Dzieci Izraela przez 40 lat ich przejścia przez pustynię, zaczął spadać 16 dnia miesiąca Ijar 2448 roku od stworzenia świata – miesiąc po wyjściu z Egiptu.

14 Ijar – Palenie ksiąg żydowskich


Po powstaniu partii nazistowskiej w Niemczech w 1933 r. Naziści spalili tysiące książek napisanych przez Żydów – i innych uznanych za “nie-niemieckich” – na 14 Ijar tego roku.

Lag B’Omer – ל”ג בעומר

Lag dosłownie oznacza 33.”Hebrajska litera lamed ( L” dźwięk) niesie wartość liczbową 30; gimmel ( G” dźwięk) wartość 3.

Jest to 33 dzień liczenia dni Omeru.

Pomimo tego, że to święto nie należy do świąt głównych w kalendarzu żydowskim, jest bardzo ważne jako dzień odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu w okresie tradycyjnie „smutnych” dni liczenia Omer.

Wiele osób odwiedza tego dnia Górę Meron w Izraelu, gdzie znajduje się gróbwielkiego mędrca Rabina Szymon Bar Jochai (Raszbi), którego rocznica śmierci jest właśnie w dniu Lag B’Omer.

Rabin Szymon Bar Jochai, który żył w II wieku pne, był autorem Zohar, podstawowego dzieła Kabały mistycznychnauk Tory.Dzień jego śmierci Raszbi nakazał swoim uczniom, aby świętować jako dzień wielkiej radości.

Ten dzień również jest powiązany z innym radosnym wydarzeniem. Talmud wyjaśnia, że przez kilka tygodni pomiędzy Pesach i Szawuot wybuchła epidemia pochłonęła 24 tysiące studentów Rabina Akiwy „jako karę za to, że nie wykazali właściwego szacunku do siebie” (z tego powodu w okresie liczenia dni Omer’u należy przestrzegać pewnych zachowań jak w okresie Mourning – Żałóby). Dzień Lag B’Omer jest dniem zakończenia tej kary. Dlatego kolejnym tematem tego Święta jest Aawat-Israel – temat  miłości i szacunku dla bliźniego.

12 Ijar (1402)

Rzymskim Żydom przyznano przywileje.
W dniu 12 Ijar, 1402 r., rzymscy Żydzi otrzymali “przywileje” od papieża Bonifacego IX. Żydzi otrzymali oni prawo do przestrzegania Szabatu, prawo ochrony przed miejscowymi opresyjnymi urzędnikami, zmniejszono ich podatki i wydano rozkazy traktowania Żydów jako pełnoprawnych obywateli Rzymu.

Pogromy w Rosji

Zamieszki w Wasilkowie i Konotopie (1881)
Antyżydowskie zamieszki (pogromy) wciąż nasilały się w Rosji. Dnia 11 Ijar (1881 r.) fala pogromów ogarnęła miasta Wasłkow i Konotopa. Pretekstem było oskarżenie Żydów o zamordowanie cara Aleksandra II, który w rzeczywistości został zamordowany przez rewolucjonistów.
Przez kolejne trzy lata fala niekończących się pogromów ogarnęła całą carską Rosję.

11 Ijar – Konfiskacja ksiąg żydowskich

Konfiskacja ksiąg żydowskich (1510 r.).
Dnia 11 Ijar we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, za namową apostata (Meshumada) została przeprowadzona brutalna akcja konfiskacji 1 500 żydowskich ksiąg

Kolel Tora – 25.04.2018

Jest świadek – jest wina….
Dyskusje mędrców na tematy odpowiedzialności …..
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. najemca-wynajmujący, przysięga – ciąg dalszy tematu.
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z shiurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).

http://

Kolel Tora – 23.04.2018

Kto ma rację?! Dyskusje mędrców na tematy odpowiedzialności …..

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. najemca-wynajmujący, przysięga – ciąg dalszy tematu. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z shiurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).

http://

8 Ijar

 

Pierwsze krucjaty, pogromy – początek (1096)

Na początku lat 70-tych muzułmańscy Turcy rozpoczęli ofensywę przeciwko chrześcijańskim pielgrzymom w Jerozolimie. Papież Grzegorz VII ofiarował swoją pomoc w obronie greckich chrześcijan, ale obietnica stworzenia armii nigdy się nie zmaterializowała.

W 1095 jego następca Urban II zaczął wołać o świętą wojnę, aby wyzwolić chrześcijan w Jerozolimie. W następnym roku ponad 100 000 ludzi zebrało się na jego wezwanie, tworząc pierwszą krucjatę. Miejscy i miejscowi duchowni w Europie uważali, że Krucjata ma również inny cel – unicestwić wszystkich niechrześcijan w Europie, którzy odmówili przejścia na chrześcijaństwo.

W drodze do Ziemi Świętej, tłum krzyżowców zaatakował wiele żydowskich społeczności. Dnia 8 miesiąca Ijar (wtedy był dzień Szabatu), Żydzi z Speyer (Nadrenia-Palatynat, Niemcy) zostali zmasakrowani. Wielu Żydów z Worms (Niemcy) również zostało zmasakrowanych w tym dniu; niektórzy z nich schronili się w miejscowym zamku na tydzień przed pogromem, odmawiając poranne modlitwy (patrz “Historia judaizmu, 1 Siwan).

7 Ijar – Weneckie Getto

Siódmego dnia żydowskiego miesiąca Ijar 1516 r. Wenecka Rada Miejska zarządziła, że wszyscy Żydzi będą ulokowani w jerdnym konkretnym obszarze miasta. Tak w Wenecji powstało Getto. Weneckie getto było otoczone rowem z wodą. Nocą “chrześcijańscy strażnicy” patrolowali na zewnątrz getta, pilnując, by nocna godzina policyjna nie była naruszona. Równocześnie z ustanowieniem tego getta wprowadzono wiele innych poniżających ustaw i rozporządzeń, w tym wymóg, aby wszyscy Żydzi nosili żółte gwiazdy, jako identyfikatory.
Pomimo tych wszystkich restrykcji społeczność żydowska przybierała na mocy, Żydzi funkcjonowali można powiedzieć noermalnie normalnie.
W 1797 r. Weneckie getto zostało zniesione przez Napoleona w czasie rewolucji francuskiej. W miejscu wybranym do ulokowania Żydów mieściły niegdyś odlewnie monet, co w języku włoskim oznacza “getta” . Stąd ta nazwa rozpowszchniła się w całej Europie – “getto”, jako miesce przymusowago zasiedlenia, oddzielające społeczność żydowską od reszty lokalnej populacji.

Kolel Tora – 20.04.2018

Dyskusje mędrców na tematy odpowiedzialności …..
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. najemca-wynajmujący, przysięga – ciąg dalszy tematu.
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z shiurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).

http://

Miesiąc Ijar

Ijar jest drugim miesiącem w kalendarzu żydowskim, licząc od miesiąca Nissan.

Tuż po wyjściu z Egiptu, spragnieni Izraelici wreszcie dotarli do studni z gorzką wodą. Mojżesz rzucił drzewo do wody, i woda w cudowny sposób stała się słodką. Wtem B-g obiecał ludowi Izraela, że plagi, które zesłał na Egipt nie dotkną Izraelitów na jego drodze, ”Bo jestem Twój B-g – Twój Uzdrowiciel (אני י-י רפאך).” Akronim tego ostatniego zdania literuje nazwę miesiąca Ijar (אייר), co wskazuje, na to, że miesiąc Ijar jest sprzyjający okres dla uzdrowienia.

W miesiącu Ijar nie ma zbyt wiele “szczególnych dni”, jednak każdy dzień tego miesiąca jest odnotowany w Sefirat HaOmer, to są dni spełnienia micwy – liczyć każdy z czterdziestu dziewięciu dni pomiędzy Pesach i Szawuot. Sefirat  HaOmer jest okres gdy zastanawiamy się nad samym sobą z poczuciem odpowiedzialności, by przygotować się do otrzymania Tory wciąż na nowo w święto Szawuot. Każdy dzień Ijar stanowi kolejny krok w tym kierunku drogi duchowej na Synaj.

14 dnia Ijar jest Pesach Szeni, “Druga Pascha.” Tora opisuje, jak B-g wyznaczył to święto na prośbę tych, którzy z przyczyn od nich niezależnych, nie byli w stanie złożyć paschalną ofiarę we właściwym czasie. Miesiąc później otrzymali oni drugą szansę. Pesach Szeni przypomina nam, że nigdy nie jest za późno. Ze szczerego starania, wczorajsza stracona szansa może obrócić się w dzisiejsze dokonanie.

Dnia 18 Ijar – 33. dzień Omer  świętowany jest Lag B’Omer. Tegoż dnia 18 Ijar zmarł Rabin Szymon bar Jochai – autor Zohar, podstawowej księgi Kabały. Rabin Szymon bar Jochai polecił swoim uczniom, aby czcić datę jego śmierci, jako “dzień mojej radości”. W zwiąku z tym, Lag B’Omer jest obchodzony jako „małe-święto”: wycieczki, ogniska i inne tego rodzaju ucztowanie.

Zgodnie z przekonaniem, problemy dotykające wielu uczniów wielkiego mędrca Rabina Akiwa przemijały w Lag B’Omer – ten dzień jest dniem świątecznym – tego dnia należy weselić się, w odróżnienieniu od pozostałych dni okresu liczenia Omer. Ten dzień wyróżnia  się wzrostem jedności żydowskiej, wiele par młodych decyduje się na zawarcie ślubu właśnie tego dnia itd.

Dnia 2 Jiar, 17 Omer urodził się Shmuel Schneersohn – czwarty Rebe Chabad Lubawicz – Maharasz: https://www.chabad.org.pl/index.php/chabad-lubawicz/spisane-dawniej-i-dzis/656-maharasz

Pesach Szeni – Drugi Pesach

Rok po Wyściu z Egiptu, B-g poinstruował lud Izraela, by złożył ofiarę na Pesach po południu, czternastego dnia miesiąca Nissan, i by mięso z ofiary zjedli tego samego wieczoru, pieczone na ogniu, razem z macą i gorzkimi ziołami, tak jak to czynili poprzedniego roku tuż przed opuszczeniem Egiptu. «Znaleźli się jednak mężowie, którzy z przyczyn objektywnych, na przykład, z powodu [dotknięcia] zwłok umarłych kogoś z rodziny stali się nieczyści i nie mogli w tym dniu złożyć ofiary na Pesach. Mężowie ci stanęli przed Mojżeszem i Aharonem i rzekli do nich: “Jesteśmy nieczyści teraz… [ale] dlaczego mamy być wykluczeni ze złożenia daru ofiarnego dla Pana w oznaczonym spośród dzieci Izraela?” [Księga Liczb 9]. W odpowiedzi na ich wołanie, B-g ustanowił 14 Ijar jako “Drugi Pesach” (Pesach Szeini) dla tych, którzy nie mogli złożyć ofiary w odpowiednim czasie poprzedniego miesiąca. Dlatego dzień ten reprezentuje “drugą szansę” osiąganą przez teszuwę, siłę skruchy i “powrotu.” Słowami Rabina Josefa Icchaka z Lubawicz, “Drugi Pesch oznacza, że nigdy nie ma mowy o ‘straconym przypadku’.”

Zwyczajem jest by wyróżniać ten dzień jedzeniem macy, najlepiej macy szmura, jeśli jest to możliwe.

Lubawiczer Rebbe

Lubawiczer Rebe, błogosławionej pamięci R. Menachem M. Schneerson (1902-1994), siódmy przywódca w dynastii Chabad Lubawicz uważany jest za największą żydowską osobowość naszych czasów. Dla setek tysięcy zwolenników i milionów sympatyków na całym świecie był – i wciąż jest, mimo swej śmierci – „Rebe” – osobą, która bardziej niż ktokolwiek inny, stoi za poruszeniem sumienia i duchowym przebudzeniem światowego żydostwa.

Kolel Tora – 09.03.2018

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. zwolnienie z przysięgi, kiedy się łamie prawo… – ciąg dalszy tematu

Purim Narbonne

upadły anioł-Marc Chagall

21 Adar – dzień “Purim Narbonne”

upadły anioł-Marc ChagallZdarzyło się to w 1236 roku.

Rybak-chrześcijanin obraźliwie zaczepił Żyda. Żyd nie pozostał dłużny. W walce z chrześcijaninem Żyd zadaje mu śmiertelny cios. Rozwścieczeni chrześcijanie z miasta Narbonne, Francja, wszczęli pogrom przeciwko społeczności żydowskiej tego miasta, bestialsko atakując ludność, w tym dzieci, kobiety, starców, niszcząc mienie żydowskie.
Gubernator Narbonne, Don Aymeric, szybko interweniował i wysłał oddział żołnierzy by ochronić społeczność żydowską. Zamieszki zostały dość szybko powstrzymane, a żydowskie mienie skradzione podczas zamieszek zostało zwrócone do właścicielom.

Od tamtego czasu 21 Adar jest odnotowywany jako “Purim Narbonne,dzień czczony co roku przez społeczność żydowską w pamięć tego historycznego wydarzenia.

Rabbi Elimelech z Leżajska

Elimelech

ElimelechRocznica  śmierci (Jorcajt) Rabbi Eliemelecha   21 dnia miesiąca Adar , kiedy tysiące Chasydow z całego świata przyjeżdżają na jego grób w Leżajsku

(więcej…)

Kolel Tora – 07.03.2018

“Złodziej jest ten, który bierze i nie płaci…”

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. zwolnienie z przysięgi, kiedy się łamie prawo… – końcówka tej samej miszny.

Kolel Tora – 06.03.2018

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. zwolnienie z przysięgi, kiedy się łamie prawo… – ciąg dalszy tematu.

17 Adar

Mędrzec Żydowski

Ucieczka mędrców Tory (ok. 75 r. p.n.e.)
Mędrzec Żydowski

W roku 91 p.n.e. Alexander Jannai z Dynastii Hasmonejska zastąpił swego brata Jehudę Aristoblusa na tronie Judei. Aleksander Jannai był Saduceuszem, który żarliwie prześladował faryzeuszy. W pewnym momencie podczas jego krwawego panowania, po zwycięstwie, które zdobył na polu bitwy, zaprosił wszystkich uczonych Tory na uroczystą ucztę. Podczas tego święta został zignorowany przez jednego z gości, co doprowadziło go do egzekucji wszystkich obecnych uczonych Tory. Kilku mędrcom udało się uciec do miasta Sulukus w Syrii. Tam też napotkali antysemickich wrogów, którzy zamordowali wielu wygnanych mędrców. Garstka ocalałych mędrców, uczonych Tory schowała się i znalazła schronienie w domu osoby o imieniu Zewadai. W nocy z dnia 17 Adar uciekli z wrogiego miasta Sulukus. Ostatecznie ci żyjący uczeni wskrzesili judaizm i nauki Tory. Data, w której uciekli ze szponów śmierci, została ustanowiona jako dzień pamięci i celebracji.

16 Adar

GENERAL VIEW OF THE WALL AROUND THE OLD CITY OF JERUSALEM DAVIDS TOWER FROM THE JAFFA GATE FACING SOUTH. COURTESY OF AMERICAN COLONY חומות העיר העתיקה בירושלים ומגדל דוד

Rozpoczęła się odbudowa Muru Jerozolimskiego (ok. 41 r. n.e.)GENERAL VIEW OF THE WALL AROUND THE OLD CITY OF JERUSALEM  DAVIDS TOWER FROM THE JAFFA GATE FACING SOUTH. COURTESY OF AMERICAN COLONY חומות העיר העתיקה בירושלים ומגדל דוד

Agryppa I, wyznaczony przez cesarza rzymskiego, by rządził Judeą, był pobożny i dobry dla swoich poddanych. Za jego panowania Żydzi zaczęli prosperować i żyć wygodnie. Mędrcy tego czasu przyznali mu wielki szacunek.Agryppa zacząłem budowę, aby naprawić, poszerzyć i wzmocnić mury wokół Jerozolimy. Rzymianie, nieufni wobec rosnącego dobrobytu Żydów, postawili na jego drodze wiele przeszkód. Niemniej jednak mur został ukończony, chociaż gotowy produkt nie był tak wspaniały, jak pierwotnie planowano.16-ty Adar, dzień, w którym rozpoczęła się budowa, został ustanowiony radosnym dniem.

14 Adar

Purim-2

Purim-2Świętowanie zwycięstwa – Purim (356 r.p.n.e.)

 

Święto Purim jest Świętem wybawienia narodu żydowskiego od wiarołmnego spisku Hammana mającym na celu “zniszczyć, zabić i unicestwić wszystkich Żydów, młodych i starszych, niemowlęta i kobiety, w ciągu jednego dnia”.

Wydarzenia związane z Purim trwały przez kilka lat, zakończone Zwycięstwem w dniach 14-15 miesiąca Adar  356 roku p.n.e. 

Poniżej przedstawiona jest oś czasu najważniejszych wydarzeń. Szczegółowa historia znajduje się w Księdze Estery oraz w Historii Purim

 

 

 

Zdarzenie                      _____________________________                                                 Data

 

– Achaszweirosz wstąpił na tron Persji………………………………………………….………………369 r.p.n.e.

– 180-dniowa uczta Achaszweirosza; Królowa Waszti stracona……………………………..366 r.p.n.e.

–  Ester zostaje Królową…………………………………………………….……………………Tewet, 362 r.p.n.e.

– Hamman rzuca losy by wybrać datę zagłady Żydów………………………………Nissan, 357r. p.n.e.

– Dekret królewski nakazujący zabicie wszystkich Żydów…………….………….13 Nissan 357 r.p.n.e. 

– Mordechaj wzywa Żydów do pokuty;

  3-dniowy post zainicjowany przez Esterę…………………………………………14-16 Nissan 357 r.p.n.e.

– Estera udaje siędo Achaszweirosza; pierwsze przyjęcie przy winie z Achaszweiroszem w obecności                                       Hammanema……………………………………………………….…………………………16 Nissan 357r.p.n.e.

 – Drugie przyjęcie Estery przez Króla;

   skazanie i powieszenie Hammana………………………………………………..…….17 Nissan 357 r.p.n.e. 

– Drugi dekret wydany przez Achashveirosha,  

  upoważniający Żydów do obrony…………………………………………………………..23 Siwan 357 r.p.n.e.

–  Walki w całym imperium z tymi, którzy chcieli zabić Żydów;                                                                     zabitych 10 synów Hamana………………………………………………………………13 Adar 356 r.p.n.e.

– Obchody Purim wszędzie,  z wyjątkiem miasta Szuszan,  

  gdzie walki trwają przez 2 dni……………………………………………….………….14 Adar 356 r.p.n.e.

– Święto Purim w Szuszan…………………………………………………………………….15 Adar 356 r.p.n.e.

 

Megillah została napisana przez Ester i Mordechaia.                            

Święto Purim ustanowiony dla wszystkich pokoleń

13 Adar

judah maccabee

judah maccabeeWojna przeciwko wrogom społeczności żydowskiej w Imperium Perskim (13 Adar 356 r. p.n.e.)

Dnia13 Adar w roku 3405 ze stworzenia świata (356 p.n.e.), w całym Imperium Perskim toczyły się walki pomiędzy Żydami a tymi, którzy chcieli ich unicestwić zgodnie z dekretem wydanym przez króla Achaszweirosza 11 miesięcy wcześniej. (Achaszweirosz nigdy nie uchylił tego dekretu, ale po powieszeniu Hammana dnia 16 Nissan 16 poprzedniego roku, a przede wszystkim po wstawienictwie Królowej Estery, która błagała w imieniu swojego narodu, zgodził się wydać drugi dekret upoważniający Żydów do obrony przed tymi, którzy czychają na ich życie). 
75 000 wrogów zostało zabitych w tym dniu – 500 w stolicy Imperium, w mieście Szuszan, w tym dziesięciu synów Hammana (Parshandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisai, Aridai i Vaizata), których ciała następnie zostały powieszone. 
Żydzi nie wzięli żadnej z rzeczy zabitych jako łupów, chociaż byli upoważnieni do tego dekretem Króla. (Księga Estery, rozdział 9).

Zwycięstwo w Machabeuszy (13 Adar 135 r. p.n.e.)

Machabeusze pokonali Syryjskiego Generała Nikanora w bitwie toczonej cztery lata po wyzwoleniu Ziemi Świętej przez Machabeuszy i Cudu Chanukowego.

 

 

Kolel Tora – 27.02.2018

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. sprzedaż lub przekazanie praw własności.

 

12 Adar

Świątynia Heroda

Świątynia Heroda

Poświęcenie Odnowionej Świątyni Heroda (11 p.n.e.).

 

Po 334 latach Druga Świątynia w Jerozolimie  była w opłakanym stanie. 

W roku 19 p.n.e. Król Herod I zdecydował przeprowadzić generalną renowację, a właściwie odbudowę Świątyni. Choć wielu Żydów miała wątpliwości co do intencji Heroda, renowacja została przeprowadzona, trwała osiem. Odnowiona Świątynia była wspaniała,  tak, że nawet w Talmudzie zaistniał zapis: “Kto nie widział budowli Heroda nie wie, jak może wyglądać wspaniała budowla”

 

Kolel Tora-26.02.2018

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. sprzedaż lub przekazanie praw własności

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z shiurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).

11 Adar (1)

Megilat Ester11 Adar jest dniem ofiarowania „pół szekla”:
na pamiątkę „Szkalim” (pół szekla) ofiarowanego przez każdego Żyda dla Świątyni, co według wyjaśnień talmudycznych zalicza się jako równowartość 10.000 srebrnych monet, które Hamman przekazał Królowi Ahaswerowi, by ten ostatni podpisał dekret wzywający do eksterminacji narodu żydowskiego. 
Zwyczajowo przekazuje się w synagodze trzy monety w nominałach “pół” (np monet pół dolara, pół złotówki, pół euro itp) na cele charytatywne w drugiej połowie dnia Postu Estery.
Cudowne ocalenie zostało umożliwione poprzez spełnienie micwy “mahacit haszekel”.
Właśnie przestrzeganie micwy „Szkalim”(„Pół Szekla”) spowodowało duchowe przebudzenie narodu żydowskiego. I z wielkim zaangażowaniem, mimo straszliwego dekretu Hammana, Żydzi pozostali Żydami – narodem wybranym przez B-ga, zachowując swoje tradycje, przestrzegając micwot, służąc B-gu Jedynemu. Spełnił się cud Purimowy.

 

11 Adar jest najwcześniejszym terminem czytania Megilla (Księgi Estey) w synagogach.
W czasach talmudycznych, stanowiło to wyjątek umożliwiający Żydom mieszkającym w małych miejscowościach i wioskach usłyszeć odczyt Megilla (Księgi Estery) w poniedziałek lub czwartek przed Purim – dni, kiedy mieszkańcy małych miejscowości przyjeżdżali do miasta (m.in. dla tego, że w sądach zwykle w te dni odbywały się rozprawy). W zależności od konfiguracji tegorocznej, oznaczało to, że Megillah może być czytane już 11 Adar lub dopiero 15 Adar – ale nie wcześniej lub później tych terminów (Talmud, początkiem Traktat Megilla).

9 Adar – Hilel-Szamaj

Hilel-Szamaj

Hilel-SzamajDzień 9 Adar powszechnie uważany jest za datę rozłamu między szkołą Hilela a szkołą Szammaja.

Pierwszy spór pomiędzy dwiema najbardziej autorytatywnymi  szkołami interpretacji Tory (1 wiek n.e)

Pierwsze zasadnicze rozbieżności w interpretacjach obu szkół dotyczyły pozycji prawa żydowskiego. 

Miało to miejsce na przełomie 1 wieku n.e. W następnych pokoleniach, szkoły spierały się również wielu innych kwestiach dotyczących prawa żydowskiego, aż prawo zostało ustalone zgodnie z naukami “Domu Hillela” – z wyjątkiem kilku przypadków. Zgodnie z tradycją, po przybyciu Mesjasza, prawo zostanie ustanowione zgodnie z orzeczeniami „Domu Szammaja”.

Mimo to przez cały czas członkowie obu szkół utrzymywali między sobą przyjazne stosunki.

Hillel (הלל), zwany też Starszym był wpływowy żydowskim autorytetem prawnym, „Szkoła Hillela”, którą stworzył zajmowała się interpretacją prawa żydowskiego (przełom 1 wieku n.e.). Prawdopodobnie wywodził się z diaspory babilońskiej (stąd określany również jako Hillel Babilończyk) i pochodził z rodu Dawida.

Przeciwstawną „Szkole Hillela”  była „Szkoła Szammaja Starszego”. 

Szammaj (hebr. שמאי –  I w .p.n.e./I w. n.e.) – był żydowskim uczonym, autorytetem  prawno-religijnym. 

Interpretacje obu szkół są obszernie cytowane w Misznie, ich opinie są zazwyczaj przeciwstawne, np. co do nieczystości kobiet menstruujących. Szammaj uważał, że są nieczyste tylko od momentu upływu krwi, Hillel, zaś mówił, że są nieczyste od poprzedniego badania do następnego

Z początku Hillel i Szammaj ściśle współpracowali ze sobą. Szkoła Hillela szkoła prezentowała bardziej elastyczne podejście do Tory niż rygorystyczna Szkoła Szammaja. Ostatecznie judaizm przyjął właśnie wykładnię Hillela za obowiązującą. Późniejsza tradycja przypisuje to wyrokowi głosu z nieba (bat kol).

W odróżnieniu od Szammaja, dla którego najważniejsze było skrupulatne przestrzeganie szczegółowych nakazów Prawa, dla Hillela Starszego istotą Tory był jej duch. Jego interpretacja Pięcioksięgu Mojżeszowego była bardziej ludzka i uniwersalistyczna. Pragnął, by wszyscy Żydzi i nawróceni mieli możliwość przestrzegania Prawa (rygorystyczne podejście np. do sprawy czystości i nieczystości, poważnie utrudniało biednym ludziom dążenie do świętości). „Nie czyń bliźniemu twemu, co tobie niemiłe: to cała Tora. Reszta jest komentarzem – idź i poznaj go.” – odpowiedział poganinowi, który oświadczył, że zostanie żydem, o ile może być nauczony Tory stojąc na jednej nodze.

Z imieniem Hillela wiążą się szczególnie trzy istotne rozstrzygnięcia:

•zabicie baranka paschalnego może być dokonane nawet gdy Pesach przypada w szabat

•do umowy kredytowej można dołączyć klauzulę umożliwiającą odebranie długu mimo roku szabatowego (każdy siódmy rok wedle Pwt. 15, 1-11 anulował zaciągnięte długi). Wybieg ten nazywa się prozbul lub prosbole

•stworzenie siedmiu zasad (middot), które umożliwiały wyprowadzenie z istniejącego prawa dalszych rozstrzygnięć, co było podstawą dalszego rozwoju halachy.

 

8 Adar

Żyd by Chagall

Żyd by Chagall

 

Z historii judaizmu – wiele wiele lat temu naszym braciom w wierze się udało – dnia 8 Adar I roku 5434 dopięli swego:

W 1660 roku oficjalnie ukonstytuowała się gmina żydowska Barbadosu, przyznano jej oficjalny status w strukturach państwowych. Miało to duże znaczenie dla tamtejszej społeczności żydowskiej, ich życia codziennego.
Żydzi jednak dopatrzyli się bardzo istotnej wady w dokumencie wydanym przez władze państwowe, a mianowicie, w sądach (w trakcie zeznań sądowych) musieli by składać przysięgę – świadectwo prawdy na chrześcijańską Biblię. Na to Żydzi stanowczo nie mogli wyrazić zgody. W październiku 1669 roku społeczność żydowska przedstawiła królowi petycję z prośbą o pozwolenie na składanie przysięgi na Humasz Mojżeszowy (Pięcioksiąg Mojżesza) – Żydowską Biblię.

Kilka lat później, w środę, 14 lutego 1674 – dnia 8 Adar I roku 5434, Barbados uchwalił ustawę przyznającą społeczności żydowskiej prawo, którego się domagali.

7 Adar – Hiszpańska Inkwizycja

Inkwizycja

InkwizycjaInkwizycja – instytucja śledczo-sądownicza Kościoła katolickiego została powołana w XII wieku, której celem było wyszukiwanie znaleźć “chrześcijańskich heretyków”. Tzw “niewierni” byli karani, unicestwiani, skazywani na śmierć. Oczywiście Żydzi przede wszystkim byli narażeni na takie oskarżenia o herezję, po prostu za bycie Żydami; tortury były rutynowo stosowane do wydobywania “zeznań”. Z biegiem lat inkwizycja, która działała za zgodą papieża, rozprzestrzeniła się na wiele krajów. W 1481 roku Inkwizycja zaczęła działać w Hiszpanii, aby odsłonić “tajnych” Żydów, znanych jako Anusim lub Marranos. Ta Inkwizycja była bardziej antyżydowska niż we wszystkich innych krajach. Pierwsze publiczne skazanie i spalenie żywcem sześciu Marranów i jednej kobiety przez hiszpańską inkwizycję odbyło się w w dniu 7 Adar 1481 roku, w Sewilli, w południowej Hiszpanii.
Po rozpoczęciu działań hiszpańskiej inkwizycji wielu Żydów uciekło z Hiszpanii.

7 Adar

Mojżesz-Tora

Mojżesz-Tora 

Dzień 7 miesiąca Adar jest dniem urodzin i dniem odejścia     z tego świata Mosze Rabejnu – rok 1393 i rok 1273 p.n.e.

 

Mojżesz urodził się w Egipcie 7 Adar roku 2368 od stworzenia świata i zmarł w dniu swoich 120 urodzin – 7 Adar roku 2488 od stworzenia świata.

6 Adar – Tora Oneklosa&Raszi

onkelos-on-the-torah-1

onkelos-on-the-torah-1Pierwszy wydruk Tory Onkelosa & Raszi –

1482 r.

Pierwsze wydanie Pięcioksięgu Mojżeszowego w tłumaczeniu Targuma Onkelosa (aramejskie tłumaczenie Tory) i komentarzami słynnego komentatora Rabiego Szlomo Jicchaki, znanego jako Raszi, ukazało się dnia 6 Adar w 1482 roku.
Nakład wydawnictwa Bolonia, Włochy, pod redakcją Josefa B. Abraham Caravita, który założył drukarnię we własnym domu.

6 Adar – Tora ukończona

TORA


Mojżesz ukończył Torę (1273 r.p.n.e.)
TORA

 

Mojżesz ukończył Księgę Dewarim / Powtórzonego Prawa, kończąc swój “przegąd” całej Tory, którą rozpoczął kilka tygodni wcześniej, pierwszego dnia misiąca Szwat. Następnie zsfinalizował spisywanie Pięciu Ksiąg Mojżeszowych – Chumasz, słowo w słowo, jak podyktował mu Haszem. Ten właśnie zwój Tory został umieszczony w Świętej Arce obok Tablic Świadectwa.

5 Adar

Mojżesz

Mojżesz

 

Ostatni dzień przywództwa Mojżesza (1273 r. p.n.e.)

Dzień 5 miesiąca Adar – ostatni dzień przywództwa Mojżesza(1273 p.n.e.)

„…I na mnie rozgniewał się Wiekuisty z przyczyny waszej, mówiąc – I ty nie wejdziesz tam…” (Księga Tory Dwarim,1:37). 

Wiekuisty zadecydował, iż Mojżesz nie wejdzie do Ziemi Obiecanej, nie wprowadzi synów Izraela do Ziemi Świętej. “Joszua, syn Nuna, który stoi przed tobą, on wejdzie tam, jego utwierdzaj, gdyż on ją odda w posiadanie Izraelowi” (Księga Tory Dwarim, 1:38) – zgodnie z nakazem Haszem, Joszua powinien wprowadzić naród żydowski tam gdzie przez czterdzieści lat Wiekuisty prowadził – do Erec Israel. Była to długa podróż ku Ziemi Obiecanej, której przewodził Mojżesz, ale zgodnie z nakazem Wiekuistego Mosze Rabejnu miał jedynie odpowiednio poinstruować wyznaczonego Bogiem przywódcę, życząc mu powodzenia. 

Dwa dni później Mojżesz odszedł z tego świata

 


4 Adar – Rabin Leib Sarah

Rabini

Rabini

 

Dzień 4 miesiąca Adar jest dniem jorcait (rocznica śmierci)  Rabina Lejb’a Sarah (1730 – 1791). Był uczeniem Rabina Izraela Baal Szem Tow’a – założyciela chsydyzmu Rabin Lejb Sarach był jednym z “ukrytym cadyków”, całe swoje dorosłe życie spędził wędrując z miejsca na miejsce, gromadząc pieniądze na wykup uwięzionych Żydów i na wsparcie innych “ukrytych cadyków”.

4 Adar – Rzymskie Getto

Getto Rzymskie

Getto RzymskieZniesienie Rzymskiego Getta (1798) 

 

W 1555 roku Papierz Paweł IV wydał rozporządzenie o wyodrębnieniu dzielnicy na terenie Rzymu dla posielenia tam ludności żydowskiej tego miasta. Dzielnica została otoczona wysokim murem z ciężkimi bramami zamykanymi na całą noc, strażnicy pilnowali, by nikt nie wchodził ani wychodził stamtąd. Powstał Rzymskie Getto – Żydzi byli deprecjonowani, ich wolność osobista oraz prawa obywatelskie zostały drastycznie ograniczone.

W okresie Rewolucji Francuskiej, Włochy zostały podbite przez Napoleona Bonaparte. W dniu 4 Adar (wtorek, 20 lutego 1798) Rzymskie Getto zostało prawnie zniesiona. W niedługim czasie jednak zostało przywrócone, jak tylko papiestwo odzyskało kontrolę w wiecznym mieście. Jednak pomimo ograniczeń i prób degradacji, Żydzi rzymscy nie poddali się – prowadzili swoje firmy, działali w różnych obszarach, również podtrzymywali tradycje swojego narodu.

3 Adar

The-second-Jewish-Temple-by-Alex-Levin

The-second-Jewish-Temple-by-Alex-LevinBudowa Drugiej Świątyni ukończona (349 p.n.e.)

Radosne poświęcenie drugiej Świątyni (Beit HaMikdash) w miejscu, gdzie znajdowała się zburzona Pierwsza Świątynia w Jerozolimie, było obchodzone w dniu 3 Adar roku 3412 zod stworzenia świat (349 p.n.e.) po czterech latach pracy.Pierwsza Świątynia, zbudowana przez króla Salomona w 833 r.p.n.e., została zniszczona przez Babilończyków w 423 r.p.n.e. W tym czasie prorok Jeremiasz prorokował: “Tak mówi Pan: “Po siedemdziesięciu latach dla Babilonu odwiedzę cię … i powrócę do tego miejsca”. W roku 371 perski cesarz Cyrus pozwolił Żydom powrócić do Judy i odbudować Świątynię, ale budowa została wstrzymana w następnym roku, kiedy Samaryjczycy namówili Cyrusa, aby cofnął zgodę. Achaszwerosh II (“sławny” Purim) podtrzymał moratorium. Dopiero w 353 r. – dokładnie 70 lat po zniszczeniu – budowę Świątyni wznowiono pod rządami Dariusza II.

Kolel Tora-16.02.2018

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z shiurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, omawiana jest m.in pierwsza Miszna kolejnego, m.in. odpowiedzialność za powierzoną rzecz, prawa własności – ciąg dalszy rozważań.

1 Adar – z historii biblijnej

9.Plaga
9.Plaga
 
Plaga ciemności (1313 BCE) – 9 plaga

By ukarać Egipcjan za odmowę wypuszczenia Izraelitów z niewoli – Haszem zesłał gęstą ciemność okrywającą ziemię egipską, aby “nikt nie widział swego bliźniego i nikt nie mógł się ruszyć z jego miejsca” (2 Moj. 10:23). ) – rozpoczęło się w dniu 1 Adar – sześć tygodni przed Wielkim Wyjściem.

 

30 Szwat

Tosafot JomTow

Tosafot JomTowTosafot Jomtow – Rabin Krakowa (1644)

W roku 1644, dnia 30 miesiąca Szwat Rabin Tosafot Jomtow – Rabin Jomtow Lipman Heller (1579-1654) został mianowany Rabinem Krakowa. Jego potomkowie obchodzą ten dzień, jako dzień dziękczynienia za wyzwolenie Rabina i powrót po uwięzieniu w Wiedniu w 1629 roku.
Rabin Jomtov Lipman był jednym z najbardziej znanych i liczących się rabinów z początku XVII wieku. Znany jako “Tosafot Jomtov” z powodu swoich komentarzy do Miszny o tej nazwie, był również autorem ważnych komentarzy na temat Rosz i innych dzieł rabinicznych. Uczeń słynnego Maharala w Pradze, Rabin Jomtov Lipman, został mianowany w wieku 18 lat, aby służyć jako dajan (rabiniczny sędzia) w tym mieście. Później piastował szereg prestiżowych stanowisk rabinackich, w tym był Rabinem Nikolsburga i Wiednia. W 1627 r. Został odwołany do Pragi, by służyć jako główny Rabin miasta.
Ta pozycja przyniosła mu potężnych wrogów, gdy odmówił podążenia za dyktatem bogatych i wpływowych obywateli Pragi i działał na rzecz biedoty, walcząc z restrykcjami podatkowymi (m.in. “podatki koronacyjne”) nałożonymi na Żydów przez rząd. Jego wrogowie fałszywie oskarżyli go przed rządem o zdradę. W 1629 r. Rabin Jomtov Lipman został aresztowany, osądzony i skazany na śmierć. Dzięki działaniom żydowskiej społecznośi w Czechach, wyrok został zamieniony na bardzo wysoką grzywnę. Żydzie wówczas zjednoczyli się i udało się zebrać środki na wypłatę pierwszej raty, która zapewniła mu uwolnienie. Jednak jego wrogowie uzyskali imperialną decyzję, tak że nie mógł on pełnić funkcje rabina w żadnym mieście na terenie imperium, pozostawiając go bezdomnym i pozbawionym środków do życia. Zajęło mu to wiele lat, aby spłacić całość grzywny i przywrócić dawną pozycję. Dopiero zimą 1644 r., Kiedy osiadł w Krakowie, po tym jak został naczelnym rabinem miasta, poczuł, że jest wolny.

Dzień 30 Szwat (1 dzień Rosz Chodesz Adar) – dzień, w którym Rabin Jomtov Lipman przystąpił do służby jako Rabin miasta Kraków. Świętował ten dzień – on sam i jego rodzina jako dzień dziękczynienia B-gu. Rabin Jomtov Lipman poprosił, aby przyszłe pokolenia kontynuowały wyróżnienie tej daty, a zwyczaj ten jest zachowywany przez jego potomków po dziś dzień.

Kolel Tora – 15.02.2018

Sesja prowadzona przez Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera – kontynuacja tematu sesji z dnia 14.02.2018 – obejmuje zagadnienia Parszy Tory Miszpatim oraz Szabat Szkalim – dlaczego temat niewolnictwa jest w sposób szczególny omawia Tora ?!
www.chabad.org.pl/judaizm-i-zycie/…ry/555-miszpatim

“Świat funkcjonuje według nakazów Tory” Rebbe, Rabin M. M. Schneerson

Cedaka – darowizna na cześć Haszem

golden-rain

golden-rainDarowizna – na cześć imienia Najwyższego.

(w oparciu o «Likutej Sichot» wol. 3, s. 908)

 

Rozdział nosi nazwę “Teruma” – “Darowizna”: https://www.chabad.org.pl/judaizm-i-zycie/szabat/parsze-tory/560-teruma.

Raszi komentuje słowa Tory, które właściwie otwierają to czytanie: “Powiedz synom Izraela, aby zebrali Mi daninę…” (Szmot, rzd 25:2), wyjaśniając: “..Mi daninę…”- t.j. “na cześć Mojego Imienia”. 

Oznacza to, że darowizna, która została przeznaczona na Miszkan, powinna była z założenia zostać przeznaczona na budowę tegoż Miszkanu i nic więcej. Powstaje pytanie: jak to przykazanie różni się od innych przykazań, że Tora wyraźnie podkreśla konieczność jego spełnienia w ściśle określonej intencji – tylko na Miszkan?

 

Pytanie  nie jest proste i oczywiste, ponieważ w odniesieniu do tego przykazania można powiedzieć, że intencje tutaj nie są aż tak bardzo ważne. Baal Szem Tow podaje dwa przykłady podobnych przykazań, w których najważniejszą rzeczą jest działanie, a nie intencje.

 

Pierwsze takie przykazanie – zanurzanie się w mykwie. Najważniejszą rzeczą tutaj jest zanurzenie się, by ciało zostało “omyte” czystą wodą; dlatego zgodnie z prawem, nawet jeśli dana osoba po prostu została nakryta  falą, jest już uważana za oczyszczoną.

 

Drugim takim przykazaniem jest nakaz cedaki – udzielanie pomocy tym, którzy tego potrzebują. Również w tym przypadku sama akcja jest uważana za najważniejszą; biedak nie dba o to, o czym myślał ten, który go obdarował.

 

Dlaczego więc Tora kładzie szczególny nacisk na to, że darowizny na Miszkan powinny być wykonywane ze specjalną intencją?

 

Rebbe, Rabin Menachem Mendel Schneerson wyjaśnia to:

 

cel budowy Miszkanu jest określony w Torze w następujący sposób: “„I wystawią Mi świątynię, abym zamieszkał w pośród nich…..” (Szmot, rzd 25:8). Pytanie brzmi: dlaczego mówi się “pośród nich”, a nie “w niej” – w świątyni? Mędrcy wyjaśniają, że celem mieszkania “pośród nas” jest wprowadzenie B-skiej świętości w serce każdego Żyda.

 

‘Budowa Miszkanu’ daje Żydowi moc duchową w całym jego codziennym życiu, by jego życie stało się Miszkanem dla Haszem. Żyd ma obowiązek służyć Wszechmogącemu nie tylko podczas modlitwy, studiowania Tory i wykonywania micwot, ale również w czasie posiłku lub nawet w czasie codziennej pracy,  zgodnie z zasadą: „I szukaj Go w życiu swoim wszędzie, na wszystkie ich sposoby…” 

 

Budowa Miszkanu pozwoliła Żydowi powiązać całą swoją istotę, całe swoje życie z Najwyższym.

 

Z tego powodu ważne było, aby darowizny na budowę Miszkanu zostały wykonane ze specjalnymi intencjami w imię Wszechmogącego i że nic więcej nie zostanie dodane do tych intencji. Ta darowizna to nie tylko cedaka; tutaj głównym jest związek – zjednoczenie z Wszechmogącym. A więc istnieje potrzeba specjalnych intencji serca podczas udzielania tych darowizn.

 

W świetle tych rozważań, wyjaśniających związek pomiędzy samą budową Miszkanu a obowiązkiem każdego Żyda być „miszkanem” dla Haszem we wszystkich swoich działaniach, staje się jasne, dlaczego jest powiedziane w Torze właśnie tak: „Powiedz synom Izraela, aby zebrali Mi daninę…”, zamiast bardziej odpowiedniego określenia w tym wypadku – po prostu: „… niech przekażą darowiznę na budowę…. „

 

Gdy przekazujemy cedakę, jest ten dający i ten otrzymujący. Mówiąc prosto, wszystkie intencje dotyczą tylko dawcy. Jakie mogą być intencje przyjmującego, oprócz chęci przyniesienia do domu kawałka chleba? Tora podkreśla, że darowizny od synów Izraela są na częścią Jego imienia. Tu każde działanie jest częścią pracy – służenia Wszechmogącemu. Zarówno ten dający, jak i otrzymujący są na równie na służbie B-gu.

 

Uwaga:

 

Słowo “cedaka” nie oznacza „miłosierdzie”, jak często jest tłumaczone. Słowo “cedaka” ma wspólny korzeń z hebrajskim słowem “cedek” – “sprawiedliwość”. 

 

Czy Bóg dał ci więcej niż innemu? Musisz wiedzieć, że to, co masz, nie jest twoje, i że wszystko, co masz dostałeś od Stwórcy jako „zastaw”, abyś mógł obdarować też potrzebującego, a tym samym stać się „wspólnikiem” Stwórcy w dążeniu do przywrócenia sprawiedliwości na tym świecie.

 

 

Kolel Tora – 14.02.2018

Sesja prowadzona przez Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera obejmuje temat rozdziału Tory Miszpatim, w szczególności temat niewolnictwa, który to temat po raz pierwszy został ujęty w Torze.
www.chabad.org.pl/judaizm-i-zycie/…ry/555-miszpatim

Szwat 22

Istnieją dwa rodzaje ustaw prawa: a) ustawy, które tworzą życie oraz b) ustawy stworzone przez życie.

Prawa tworzone przez człowieka są prawami życiowymi, więc zależą od okoliczności: od kraju, od państwa.

Tora Wszechpotężnego to prawo Stwórcy, które tworzy życie. Tora B-ga to Tora prawdy, takiej samej we wszystkich miejscach, niezależnie od czsów. Tora jest wieczna.

Wykład z Synagodze Łódzkiej – 12.02.2018

Wykład Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera, Chabad Lubawicz Polska,
który odbył się w Synagodze Łódzkiej.
Omawiane są tematy związane z rozdziałem Tory Miszpatim – Prawa, m.in temat niewolnictwa w Torze….  www.chabad.org.pl/judaizm-i-zycie/…ry/555-miszpatim

Kolel Tora – 09.02.2018

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, omawiana jest m.in pierwsza Miszna kolejnego, m.in. odpowiedzialność za powierzoną rzecz, odkupienie prawa grzywny – ciąg dalszy rozważań.

 

Barajta (l.mn. berajtot; aram., dosł.: zewnętrzna nauka, zewnętrzna Miszna; jid. brajse, l.mn. brajses) – tradycja literacka tan(n)aitów nie włączona do Miszny; rodzaj apokryfów (por. apokryfy i pseudoepigrafy). B. nazywano też zbiory literackie autorstwa poszczególnych uczonych, albo też przez nich zredagowane. Ogólnie tradycja literacka zgromadzona w B. dzieli się na pre- i postmisznaicką. W pierwszej niejednokrotnie zachowały się midrasze halachiczne, usunięte z Miszny podczas kolejnych jej redakcji. Druga natomiast zawiera wiele uzupełnień i wyjaśnień do tekstu Miszny (często też wymienia autorów poszczególnych opinii i wypowiedzi, które w Misznie przytaczane są anonimowo). Za czasów pokolenia pierwszych amoraitówB.stanowiła konkurencję dla Miszny, jednak już za życia drugiego pokolenia tych uczonych przyjęto zasadę, że nauka nie stanowiąca przedmiotu wykładów w akademiach talmudycznych nie może pretendować do uznania jej za wiodącą. W podobnym duchu utrzymana była zasada talmudyczna, zgodnie z którą nie można było mieć zaufania do tych b., które nie weszły w skład zbiorów B.Chij(j)i i Hoszaji, ponieważ tylko one były przedmiotem wykładów w akademiach, a i te akceptowano wyłącznie wówczas, gdy były zgodne z Miszną. Ogólnie B. cieszyła się większym poważaniem w akademiach palestyńskich niż babilońskich. (Zob. też: Sifre(j) zutaSefer Razi’elTosefta)

Autor hasła: Zofia Borzymińska (Żydowski Instytut Historyczny)

 

Kolel Tora – 08.02.2018

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, omawiana jest m.in pierwsza Miszna kolejnego, m.in. odpowiedzialność za powierzoną rzecz – ciąg dalszy rozważań.

Kolel Tora – 06.02.2018

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, omawiana jest m.in pierwsza Miszna kolejnego, m.in. odpowiedzialność za powierzoną rzecz.

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kollel zawiera shiurim (wykłady) i naukę sedarim(sesje).

Koel Tora – 05.02.2018

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, omawiana jest m.in pierwsza Miszna kolejnego, trzeciego rozdziału… – pożyczenie, sprzedaż, kradzież ?….

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kollel zawiera shiurim (wykłady) i naukę sedarim(sesje).

17 Szwat

Purim w Saragossie

Purim w SaragossiePurim w Saragossie.

To się zdarzyło w roku 1440, pięćdziesiąt dwa lata przed wygnaniem Żydów z Hiszpanii. W mieście Saragossa, w Hiszpanii, nakazano Żydom stawić się na publicznym przyjęciu ku czci króla z wszystkimi oryginalnymi zwojami Tory, które były w posiadaniu społeczności żydowskiej w mieście.
Rabini społeczności zdecydowali, że bezpieczniej będzie ukryć oryginalne zwoje Tory i byli pewni, że w ten sposób król nigdy nie dowie się o ich istnieniu.
Niestety, w gminie był Żyd, który był zazdrośnikiem, buntownikiem i wichrzycielem. Poszedł do władz i zdradził plan rabinów, powołując się na brak szacunku Żydów wobec króla jako powód nie przyniesienia prawdziwych zwojów.
Król był na to wściekły i nakazał Żydom natychmiast otworzyć skrzynie, gdzie znajdowały się oryginalne zwoje Tory. Strach i rozpacz padły na wszystkich Żydów, ponieważ kara za nieposłuszeństwo wobec króla była najcięższa, ale nie mieli wyboru, musieli ujawnić zwoje. Ale jakże byli zaskoczeni i osłupieni, gdy zobaczyli, że wszystkie skrzynie zawierają zwoje Tory, ale oryginalne (co mogli widzieć i rozpoznać tylko oni – rabini). Nie mogli tylko wiedzieć, jak to się stało – ta podmiana ?! Nie wiedzieli, że poprzedniej nocy dozorca synagogi miał sen, w którym ukazał mu się prorok Eliasz i nakazał mu zamienić oryginalne zwoje na fałszywe. Sen był tak żywy, że dozorca pośpieszył to wykonać, co mu kazano, ale nie miał czasu, by poinformować rabinów o tym wszystkim.
Król zobaczył, że Żydzi są niewinni; oskarżenie było bezpodstawne. Nakazał zgładzić donosiciela za jego fałszywe oskarżenie braci. 
Aby uczcić pamięć o tym zdarzeniu i zbawieniu, rabini ustanowili specjalne święto Purim Saragossa, które jest obchodzona przez pokolenia w dniach 17 i 18 miesiąca Szwat.

Kolel Tora – 01.02.2018

W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, omawiana jest m.in pierwsza Miszna kolejnego, trzeciego rozdziału… “Ten, który zostawia przedmiot na przechowanie przedmiot u kolegi, ale kolega wykorzystał to….” – odpowiedzialność za niewłaściwe czyny…

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

Rabin Schneur Zalman z Ladów – Założyciel Chabadu

Rabin Schneur Zalman

Rabin Schneur Zalman

ALTER REBBE

Rabin Schneur Zalman z Ladów – mistyk, działacz społeczny, filozof, autorytet halachiczny, kompozytor, talmudysta – to wszystko o nim. Ale był przede wszystkim przewódcą duchowym, który stworzył praktyczną ścieżkę, która pozwala każdemu zbliżyć się do Boskości. Znany jako Alter Rebbe, Rabin Schneur Zalman żył w erze zmian i niepokojów na skalę globalną. Jednak jego życie wciąż inspiruje, a jego dzieła i nauki od dawna wytrzymały próbę czasu.

 

Krótki życiorys.

 

I. Wczesne lata

Rabin Schneur Zalman urodził się 18 dnia Elul (który jest również dniem urodzin Baal-Szem-Towa), w roku 5505 (1745 r.), w miejscowości Łoźnie, w prowincji Mohylew, w Białorusi, która była częścią Polski w tym czasie. Jego rodzice, Baruch i Riwka, mieli trzech synów, z których wszyscy byli wybitnymi uczonymi talmudycznymi i rabinami.

Ojciec Rabina Schneura Zalmana pochodził z rodziny, która pierwotnie mieszkała w Czechach i bezpośrednio wywodziła się z rodziny słynnego Rabina Jehudy Lowe (Maharala) z Pragi. Rabin ‘Baruch był swojego rodzaju kontynuatorem Baal Szem Towa, a gdy Schneur Zalman osiągnął wiek trzech lat, jego ojciec zabrał go do Baal Szem Towa na tradycyjną ceremonię strzyżenia (upszerin). To był pierwszy i ostatni raz, kiedy Rabin Schneur Zalman widział Baal Szem Towa w swoim życiu, miał piętnaście lat, gdy Baal Szem Tow zmarł. Życzeniem Baal Szem Towa było, aby rabin Schneur Zalman znalazł własną drogę Chassidusa .

Aż do dwunastego roku życia Schneur Zalman uczył się u nauczyciela, mędrca o szlachetnym charakterze, Rabina Issachara Bera w Lubawiczu. Wtedy jego nauczyciel już odesłał go do domu, informując ojca, że chłopiec może kontynuować naukę bez pomocy nauczyciela.

W tych wczesnych latach Schneur Zalman został wprowadzony także do nauk matematyki, geometrii i astronomii przez dwóch wykształconych swoich braci, uchodźców z Czech, którzy osiedlili się w okolicach Łoźny. Jeden z nich był także uczony Kabbały .

Kiedy Schneur Zalman osiągnął wiek Bar Micwy i, zgodnie ze zwyczajem, wydał swój pierwszy publiczny wykład na temat Talmudu, został uznany za wybitnego znawcę Talmudu. Został wybrany jako honorowy członek miejscowego Chewra Kaddisha (charytatywne stowarzyszenie żydowskie – bractwo pogrzebowe, działające we wszystkich gminach żydowskich) i wszedł do Pinkas (Rejestru) społeczności z tytułami i zaszczytami przyznawanymi tylko dojrzałym uczonym o wyjątkowych zasługach.

Sława młodego człowieka (cud nauki!) dotarła do Witebska, gdzie jeden z jego najwybitniejszych mędrców żydowskich Jehuda Leib Segal, człowiek o znacznym majątku, filantrop, sponsor i przywódca wspólnoty, zapragnął by młody człowiek został jego zięciem. Rabin Schneur Zalman miał piętnaście lat, kiedy poślubił Sternę, córkę Jehudy Leiba. Stema okazała się godną partnerką, która była dla niego wierną towarzyszką przez całe życie. Jak to było w zwyczaju w lepszych rodzinach tamtych lat, młoda para była w pełni wspierana przez ojca młodej żony przez kilka lat, aby młody uczony mógł poświęcić cały swój czas na naukę Tory .

Jeszcze przed ślubem Rabin Schneur Zalman zaczął interesować się poziomem życia swoich braci – Żydów. Zawsze uważał, że miasta są zbyt zatłoczone, Żydzi nie mieli zbyt wiele okazji do zarabiania na życie, uważał, że więcej Żydów powinno osiedlać się na roli i prowadzić działalność rolniczą. W młodości stawał na wozie na rynku w Łoźnej, gdzie wielu Żydów gromadziło się na miejscowych targach i wygłaszał przemówienia na temat potrzeby osiedlenia się na wsi, by uprawiać ziemię. Teraz, gdy był żonaty i posiadał znaczny posag, stworzył specjalny fundusz, za zgodą swojej żony, aby pomóc rodzinom żydowskim osiedlić się na wsi i zacząć zarabiać.

Teść Rabina Schneura Zalmana miał kontakt ze szlachtą i wysokimi urzędnikami w Witebsku i jego okolicach. Kilkakrotnie bywał z młodym Schneurem Zalmanem, aby wprowadzić do tych kręgów swojego wspaniałego zięcia. Pewnego razu nagle słońce „zgasło” w ogrodzie gubernatora Witebska. Wybitni naukowcy, do których zwrócił się gubernator, nie byli w stanie wytłumaczyć dziwnego zjawiska. W końcu młody Rabin Schneur Zalman został zaproszony do rozpoznania sytuacji i odkrył przyczynę zaćmienia słońca w ogrodzie, były to przeszkody utworzone przez drzewa, które urosły wysoko na wzgórzu w pewnej odległości od posiadłości gubernatora. Innym razem, kiedy rozwiązał problem matematyczny, z którym miejscowa akademia naukowa borykała się od dłuższego czasu, renoma Schneura Zalmana powindowała do góry, a jego znajomość z lokalną szlachtą sprawiły, że stał się później pożądanym partnerem w wielu dziedzinach.

 

II. Punkt zwrotny

Będąc bardzo żarliwym uczniem i obdarzonym błyskotliwym umysłem, Rabin Schneur Zalman stał się biegły w całej literaturze talmudycznej, ze wszystkimi komentarzami oraz wczesnymi i późnymi poskim (kodyfikatorami), zanim skończył osiemnaście lat. We wczesnej młodości postanowił opuścić rodzinny dom w poszukiwaniu nauczyciela i przewodnika, aby móc osiągnąć wyższy stopień służby B-gu. Od wędrownych uczonych, którzy przechodzili przez Witebsk, słyszał o świętym wspaniałym nauczycielu z Międzyrzecza, Rabinie Dow Ber, uczniu i następcy Baal Szem Towa. Mówiło się: “W Wilnie uczysz się studiować Torę, w Międzyrzeczu nauczysz się, jak Tora poprowadzi ciebie”. Rabin Schneur Zalman podjął ważną i odważną decyzję, aby udać się do Międzyrzecza. To był punkt zwrotny w jego życiu.

Teść Rabina Schneura Zalmana stanowczo sprzeciwiał się jego wyjazdowi do Międzyrzecza. Podobnie jak wielu innych Żydów w tamtym czasie, którzy niewiele wiedzieli o Chasydyźmie i jego znaczeniu, Jehuda Leib Segal był zawziętym przeciwnikiem nowego ruchu. Zagroził pozbawieniem zięcia i córki dalszej pomocy finansowej, jeśli Rabin Schneur Zalman nie zmieni zdania. Ale Sterna stała przy swoim mężu i zgodziła się, by mąż opuścił dom na okres osiemnastu miesięcy. Sprzedała niektóre ze swoich cennych ubrań, biżuterii aby kupić konia i wóz dla męża, aby mógł odbyć długą podróż. Rabin Schneur Zalman wyruszył do Międzyrzecza wraz ze swoim bratem, Rabinem Jehudą Lejbem. Droga była niezwykle ciężka, nawet koń nie wytrzymał – padł po drodze. Rabin Schneur Zalman dowiedział się, że jego brat, z którym podróżował, opuścił dom bez zgody żony. Namówił go, aby wrócił do domu, a on sam kontynuował pieszą wędrówkę do Międzyrzecza.

Jego pierwsze wrażenia nie były zachęcające, ale Rabin Schneur Zalman postanowił zostać i wkrótce zrozumiał, jakim cadykiem i uczonym był Rabin Dow Ber, został jego oddanym uczniem.

Wracając do Witebska po osiemnastu miesiącach, tak jak obiecał swojej żonie, Rabin Schneur Zalman spotkał się z wielką dezaprobatą i niechęcią ze strony rodziny żony i innych członków społeczności. Ale zyskał także wielu zwolenników, którzy chcieli poznać nauki chasydzkie i sposób życia chasydów – nowej żydowskiej społeczności. Wkrótce Rabin Schneur Zalman ponownie udał się do Międzyrzecza, od czasu do czasu odwiedzał swego mistrza, podążając za nim także do Rowna i Anipoli, gdzie Rabin Dow Ber osiadł pod koniec życia.

Przez kilka lat Rabin Schneur Zalman i jego żona przeżyli wiele trudności, lecz przetrwali razem. Wreszcie, w roku 5527 (1767) zaproponowano mu stanowisko Maggida (kaznodziei) w jego rodzinnym miasteczku Łoźnie. Przyjął to stanowisko, które piastował przez następne trzydzieści lat, aż przeniósł się do Lad (Liady), po swoim drugim aresztowaniu i wyzwoleniu (w 1800 r.).

Kiedy Rabin Schneur Zalman miał zaledwie dwadzieścia pięć lat, Rabin Dow Ber wybrał go, najmłodszego ze swoich uczniów, do opracowania ponownej redakcji Shulchan Aruch . Minęło 200 lat odkąd Rabin Joseph Caro napisał swoje słynne dzieło. W tym czasie wiele materiałów zostało dodanych do literatury Halachicznej , a zadaniem Rabina Schneura Zalmana było zbadanie i przesianie wszystkich nowych materiałów rabinicznych, podejmowanie decyzji tam, gdzie było to konieczne w świetle wcześniejszych kodyfikatorów i autorytetów talmudycznych, a następnie ucieleśnienie wyników, wdrożenie ich do nowego wydania Szulchan Aruch, dzięki czemu jest on wciąż aktualny. Rabin Schneur Zalman – poświęcił temu dziełu wiele lat pracy, jednak zachowała się jego niewielka część, która została wydana po śmierci autora w 1814 roku pod tytułem Szulchan Aruch ha-Raw (hebr. Nakryty Stół [według] Rawa). Pozostałe fragmenty uległy zniszczeniu podczas pożaru.

Kilka lat później zaczął opracowywać swój „system Chabadu”Chassidus, który ostatecznie opublikował w swoim słynnym dziele Likkutei Amarim oraz Tanya .

W dniu 19 Kislew w roku 5532 (1772), zmarł rabin Dow Ber. Jego uczniowie postanowili dalej szerzyć nauki Chasydyzmu na swoich terytoriach. Zadaniem Rabina Schneura Zalmana było „spacyfikowanie” bardzo silnej opozycji, prowincji litewskie, głównie w Wilnie w siedzibie słynnego Rabina Gaona, Eliasza . Po śmierci Dow Bera, Schneur  Zalman rozpoczął współpracę z nauczycielem Menachemem Mendelem z Witebska. W 1772 roku udał się z nim do Wilna na spotkanie z przywódcą ortodoksji Elijahem ben Szlomu Zalmanem (znanym jako Gaon Wileński). Chcieli załagodzić konflikt pomiędzy chasydami a ortodoksyjnymi Żydami. Nie zostali jednak przyjęci, gdyż Gaon uważał ruch chasydzki za niebezpieczny. W ciągu następnych trzech lat Rabin Schneur Zalman odwiedził wiele ważnych wspólnot, gdzie wygłaszał publicznie zalety chasydyzmu i zyskał wielu zwolenników. Jednak rozprzestrzenianie się ruchu chasydzkiego tylko zaostrzyło konflikt z opozycją. Rabin Schneur Zalman w towarzystwie starszego kolegi Rabina Menachema Mendla z Horodoku udał się do Wilna, by przekonać Gaona, że jego opozycja opiera się na dezinformacji. Ale Rabin Eliasz ponownie nie chciał z nimi się spotkać. Rabin Menachem Mendel i inni chasydzcy przywódcy i wyznawcy chasydyzmu wyjechali do Ziemi Świętej (do Palestyny). Rabin Schneur Zalman zobowiązał się zebrać fundusze na ich wsparcie. Kiedy zmarł Rabin Menachem Mendel (w 1788 r.), Rabin Schneur Zalman został uznany za głównego przywódcę chasydów.

 

III. Rebbe i przywódca

Rabin Schneur Zalman założył szkołę wybranych uczniów w swoim rodzinnym miasteczku Łoźna. Pod jego mądrym przywództwem i kierownictwem powstało wiele dobrze zorganizowanych wspólnot chasydzkich. Był miłośnikiem pokoju i zachęcał swoich zwolenników do powstrzymania się od wrogich debat i kłótni ze swoimi przeciwnikami. Wprowadził wiele ważnych obrzędów, aby poprawić standardy modlitwy i rytuałów religijnych. Nalegał, aby modlitwy w zgromadzeniach chasydzkich były recytowane bez pośpiechu i z poświęceniem. Utworzył właściwy tekst modlitw, Nusach Ari , publikując Nusach Ari Siddur (w dwóch tomach). Nusach jest często nazywany Nusach Chabad. Nalegał, aby chasydzcy szocheci używali stalowych noży dla Szechity (zamiast dawnych kutych żelaznych noży), aby zapewnić lepsze przestrzeganie Kaszrutu . Wprowadził ‚ciepłą mykwę’ . Dwie ostatnie poprawki, które początkowo wywoływały burzę protestu ze strony niektórych przeciwników, zostały ostatecznie zaakceptowane również przez wszystkich ortodoksyjnych Żydów.

W latach 1781-1788 Rabin Schneur Zalman był bardzo zajęty organizowaniem i obroną pozycji chasydzkich wspólnot. Ale następne siedem lat (1788-1795) były stosunkowo spokojne, co dało Rabbiemu Schneurowi Zalmanowi upragnione możliwości poświęcenia więcej czasu na rozpowszechnienie Chassidusu.

Wraz z podziałem Polski w 1793 r. i ponownie w 1795 r., kiedy Rosja przejęła duże ziemie polskie gęsto zaludnione przez Żydów, pojawiły się liczne problemy gospodarcze, które zaostrzyły ograniczenia nałożone na Żydów przez rosyjski rząd. Rabin Schneur Zalman okazał się mądrym przywódcą nie tylko chasydów, ale i Żydów w ogóle. W ten sposób stworzył wzór dedykowanego przywództwa – zarówno jako przywódca chasydzki (“Rebbe”), jak i jako przywódca żydowski całej społeczności – wzór, który był kontynuowany przez jego następców, przywódców Chabadu po dziś dzień.

Ciężar przywództwa powoli zaczął wpływać niekorzystnie na jego zdrowie. Miał w tym czasie około 100 000 naśladowców, wyznawców (chasydów), a ich liczba stale rosła. Wielu ludzi oblegało go swoimi osobistymi problemami, materialnymi i duchowymi. Apelował do nich, aby szukaliwłasnej drogi w rozwiązaniu problemów materialnych, gorąco modląc się do swojego Ojca w Niebie i przychodzili do niego tylko z problemami duchowymi. Opublikował Tanję jako “przewodnik” dotyczący rozwiązań duchowych problemów. Ale to były ciężkie czasy dla Żydów w Rosji i Rebbe nie mógł uwolnić się od ciężaru i wielkiej odpowiedzialności przywództwa.

W 5558 r. (1798 r.) grupa ekstremistów wśród żydowskiej opozycji Rabina Schneura Zalmana oraz kilku jego czołowych chasydów doniosła rosyjskim władzom w Petersburgu, oskarżając ich o „zdradę” i spisek przeciwko Carowi. Fałszywe oskarżenie było dobrze “zsynchronizowane”. Terytorium Polski zostało dopiero niedawno zaanektowane przez Rosję, a Car Paweł był bardzo wrażliwy na wszelkie działania polskich nacjonalistów. Poza tym Rosja i Turcja były od lat w stanie wojny. Fakt, że Rabbi Schneur Zalman zebrał fundusze na wsparcie potrzebujących w Ziemi Świętej (która była częścią tureckiego imperium) był używany przez tych oszczerców jako “dowód”, że Rabin Schneur Zalman wraz z jego przmierzeńcami był “wrogiem” Rosji.

 

IV. Jud-Tes Kislew

W dzień po Simchat Tora 5559 (1798), Rabin Schneur Zalman został aresztowany i umieszczony w Twierdzy Piotra i Pawła w Petersburgu. Jego życie i przyszłość całego ruchu chasydzkiego było zagrożone – „zawisło na włosku”. Specjalna komisja została ustanowiona przez Cara w celu zbadania zarzutów. Rabin Schneur Zalman był w stanie przekonać śledczych w jego sprawie, że jego ruch był czysto religijny i nie miał nic wspólnego z kwestiami politycznymi. Korzystne raporty od lokalnych władz okręgu Rabina Schneura Zalmana pomogły przekonać Cara, że więzień był mędrcem, cadykiem i uczonym miłującym pokój, i że wszystkie oskarżenia przeciwko niemu i jego naukom były fałszywe. Pięćdziesiąt trzy dni po jego aresztowaniu, Rabin Schneur Zalman został poinformowany, że został uznany za niewinnego i że nie znaleziono niczego złego w jego ruchu. Został zwolniony w dniu 19-go Kislew. Ten dzień (Yud-Tes Kislev) stał się znany jako ” Rosz Haszana ” Chassydyzmu, ponieważ tego dnia nie tylko Przywódca, ale cały chasydzki ruch otrzymał nowe życie.

Wiadomość o uwolnieniu Rabina Schneura Zalmana rozeszła się szybko i przyniosła wielką radość jego licznym zwolennikom. Rabin Schneur Zalman wykorzystał okazję, aby spróbować ponownie doprowadzić do pokoju i harmonii między obozami przeciwnika. Natychmiast po powrocie do domu napisał specjalny list do wszystkich swoich naśladowców. Z pokorą i miłością zwrócił się do nich, aby zapomnieli o swoich żalach i starali się pozyskać przeciwników dzięki życzliwości i braterskiej miłości.

Przez następne dwa lata Rabin Schneur Zalman był zajęty przeciwdziałaniem nowemu zagrożeniu, które zawisło nad społecznością żydowską w Rosji ze strony rosyjskiej władzy. Car wyznaczył słynnego rosyjskiego poetę i męża stanu Gabriela R. Derżawina jako jednoosobową komisję do zbadania żydowskiego stanowiska i postaw Żydów w Rosji i zasugerował sposoby i środki radzenia sobie z “problemem żydowskim”.

Derżawin nienawidził Żydów, chociaż znał niektórych “dobrych Żydów”. Byli to pewni chasydzi Rabina Schneura Zalamana, który okazał mu życzliwość w jego nieszczęsnej młodości. Derżawin przejechał przez Białoruś, aby przeprowadzić dochodzenie na miejscu. Był także w Łoźnej. W październiku 1800 r. Powrócił do stolicy i przedstawił swój raport (“Opinia o Żydach”), który był mieszaniną prawd, półprawd i fałszu i był zdecydowanie niekorzystny dla Żydów, opowiadając się za szeregiem nowych ograniczeń i represji. Zawierał ten raport także niekorzystne odniesienie co do Rabina Schneura Zalmana, stwierdzając, że “niektórzy Żydzi narzekali na niego, że zabrał im ich dzieci i że wysłał ich złoto i srebro do Palestyny”.  Wyszło na to, że gdy Rabin Schneur Zalman starał się zapewnić, by ziemiańska szlachta i urzędnicy rządowi mieli  jak najlepsze rzeczy do powiedzenia na temat Żydów, niektórzy przeciwnicy chasydów  oczerniali Żydów, donosili Derżanowowi o chasydzkim przywódcy jak najgorsze opowieści. Jakkolwiek raport Derżawina był zły dla Żydów, zawierał przynajmniej jedno przychylne stanowisko księcia Lubomirskiego, wybitnego szlachcica i właściciela majątku na Białorusi, który był przyjacielem Rabina Schneura Zalmana. Kilku innych właścicieli majątków na Białorusi skierowało do Cara skargę na Derżawina.  Derżawin nawet nazywał te skargi “intrygami” przeciw niemu na dworze, jednak jego raport nie został przychylnie przyjęty przez Cara, a zła pozycja Żydów pozostała niezmieniona przez pewien czas, nie pogorszyła się bardziej…

 

V. Ostatnie lata

W międzyczasie przeciwnicy Rabina Schneura Zalmana ponownie zajęli się spiskowaniem przeciwko niemu i przeciwko ruchowi chasydzkiemu. Fałszywe oskarżenia zostały ponownie przekazane władzom w Petersburgu, po raz kolejny Rabin Schneur Zalman został wezwany do stolicy, by bronić siebie i swoich nauk. Tym razem trwało to dziewięć miesięcy, zanim Rabin Schneur Zalman odniósł pełne zwycięstwo nad swoimi oszczercami. W międzyczasie Cara Pawła zamordowano, a nowy Car, jego syn Aleksander I, nakazał oddalić sprawę.

Rabin Schneur Zalman już nie wrócił do Łoźny. Na zaproszenie Księcia Lubomirskiego zamieszkał on w mieście Lady (Liady), które było jednym z dóbr majątku Lubomirskiego. To właśnie w Ladach Rabin Schneur Zalman spędził resztę swojego życia. Ale nie było przeznaczone, aby zakończyć swoje życie w pokoju. 

W 1812 Napoleon najechał Rosję, a trasa inwazji prowadziła przez Białoruś. Rabin Schneur Zalman, który dwukrotnie był oskarżony o zdradę stanu, okazał się lojalnym patriotą. Przeczuwał, że jeśli francuski zdobywca podbije Rosję, sytuacja ekonomiczna Żydów może się poprawić, ale ich pozycja duchowa ucierpi. Dlatego też przeciwstawił się Napoleonowi i wezwał swoich licznych zwolenników, by udzielili całkowitego wsparcia rosyjskim działaniom wojennym przeciwko najeźdźcom. W rzeczy samej, jego wyznawcy, z których wielu znalazło się na liniach frontu, walcząc obok rosyjskich żołnierzy, byli w stanie dostarczyć bardzo przydatnych informacji rosyjskim generałom. Rosjanie byli wdzięczni Rabinowi Schneurowi Zalmanowi za to. Kiedy Napoleon zbliżył się do Ladów, generałowie rosyjscy sprowadzili konie i wozy, by ewakuować starzejącego się Rabina i jego rodzinę oraz wielu zwolenników. To właśnie w jednej z rosyjskich zim, Rebbe i jego rodzina znaleźli się na otwartych drogach, cierpiąc ciężkie trudy i niebezpieczeństwa. W wiosce w rejonie Kurska Rabin poważnie zachorował i zmarł w wieku sześćdziesięciu ośmiu lat.Jego ciało spoczęło w Hadiaczu, w rejonie Pieny i Połtawy Połtawa. 

 

Hebrajski napis na jego grobie brzmi następująco:

Tu ukryta jest Święta Arka 

Wielki i Boski Raw, pobożny i pokorny 

Święty i czysty, diadem Ariel 

Korona Tory, źródło mądrości 

Praktykował sprawiedliwość G-d i swoje sądy z Izraelem 

I wielu odwróciło się od grzechu; 

Nasz mistrz i nauczyciel, Szneur Zalman, syn Barucha, jego dusza odpoczywa w Edenie 

Tęskniący za świętością, jego dusza powróciła do G-d 

Pierwszego dnia tygodnia, 24. Tewet 

W roku 5573 Stworzenia

Rabin Schneur Zalman-Grób 

Kolel Tora-30 stycznia 2018

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, przy aktywnym udziale słuchaczy.

W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in.:
co jest ważniejsze Miszna czy Gemara…. (?)

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kollel zawiera shiurim (wykłady) i naukę sedarim(sesje).

Szwat 19

Istota pierwszej pozytywnej micwy (przekazania) zawarta jest w słowach Rambama: „Wiedza tego, że istnieje Pierwsza Istota, która spowodowała istnienie wszystkich istot; znajomość tego pozytywnego przekazu – jak powiedziane; „Ja’m Wiekuisty, twój Bóg… “

Micwa ta ma odniesienie do umysłu i intelektu. To prawda, że każdy syn  Izraela wierzy w Boga wiarą bezpośrednią, a jego serce całkowicie oddane jest Bogu, jednak nadal jest obowiązkiem umysłu i intelektu,  doprowadzenie tej wiary bezpośredniej do poziomu wiedzy i zrozumienia. Sens jest w tym, by zrozumieć, że istnieje Istota Pierwotna”; micwa ta określa wiedzę i zrozumienie intelektualne, jak napisane w Torze: “Znaj Boga, Ojca swojego, by służyć Mu z całego serca” 2 i to jest również napisane: „pamiętaj ten dzień itd…..”

Kolel Tora-29.01.2018

“… I wyciągnął Mojżesz rękę swoją na morze, i wróciło się morze za nastaniem poranku do łożyska swojego….”. (Księga Tory Szmot, 14:27)

W niniejszej sesji omawiana jest(m.in. ) jedna z najbardziej dramatycznych i słynnych scen biblijnych – cudowne przejście narodu żydowskiego przez Morze Czerwone – Exodus, dodane są komentarze midraszy.
Opowiada Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska przy aktywnym udziale słuchaczy.

“Jeżeli człowiek może pokonać swoje złe skłonności dla B-ga, to jest duży sukces…”   

VI Rebbe – Josef Jicchak Schneersohn

6th-lubavitcher-rebbe

6th-lubavitcher-rebbeJosef Jicchak Schneersohn (we wspólnocie nazywany w języku jidisz nazywany – Frierdikker Rebbe – Poprzedni Rabi) , urodził się w 1880 w wiosce Lubawiczw Rosji. Był jedynym synem Rabiego DowBera. Po swoim ojcu przejął przywództwo wspólnoty Chabad Lubawicz jako Szósty Rebbe oraz, gdy osiedlił się w USA i założył tam wspólnotę Chabad Lubawicz, został  pierwszym ich rabinem. Dorastał w Rosji. Był wielokrotnie aresztowany przez carską policję za próby kontaktów z zachodnimi rządami w związku z falami pogromów mającymi miejsce w Rosji na początku XX wieku. W 1927 roku został aresztowany przez władze bolszewickie za zwalczanie ateizacji Żydów. Od roku 1928 do 1934 podróżował szukając poparcia dla swojej wspólnoty w ZSRR (tam też przebywał przez większość czasu) i  stamtąd organizował  wspólnoty Chabadu za granicą. 

W 1934 osiedlił się na kilka lat w Warszawie  i zamierzał tu zostać, nawet w obliczu nadchodzącej wojny, w roku 1939 nie chciał wyjeżdżać z Warszawy. Ale czuł, że powinien wyjechać i w roku 1940 ostatecznie zdecydował się na opuszczenie miasta, które pokochał, zrobił to na prośbę wspólnoty wspólnoty; o dziwo pomógł mu Wilhelm Canaris, który załatwił Rebbe’mu immunitet. Rabin J.J. Schneersohn wyjechał do USA. Tam rozpoczął zakładanie, organizację „od zera” wspólnoty Chabad Lubawicz oraz dziłalność misjonarsko-kaznodziejską. 

W 1948 roku założył wioskę Chabad w Izraelu. 

Na swojego następcę wyznaczył swego młodszego zięcia Menachema Mendla Schneersona.

Rabin Josef Jicchak Schneersohn zmarł 10 Szwat 1950 roku w Queens (USA).

Na ilustracjach – Kamienica na Nalewkach, gdzie mieszkał Rebbe, Rabin Josef Jicchak Schneersohn, wycinek planu Warszawy tego rewiru, 

Nalewki 7

Plan-Nalewki

Kolel Tora-25.01.2018

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy

W nagraniu omawiany jest traktat Talmudu Bava Mecyja – ciąg dalszy, m.in.: szanuj rodziców swoich, szanuj mistrzów swoich…

 

 

10 Szwat

Rebe VI-Rebe VII

Rebe VI-Rebe VII

10 Szwat – Jud Szwat. Jest to jedna z najważniejszych dat w Kalendarzu Chasydzkim.

Nazywa się ten dzień „Jorcajt” Szóstego Rebbe Lubawicz, kiedy siódmy Rebbe  Chabad Lubawicz przejął przywództwo nad całym Ruchem.
Każdy z Rebbe Chabad Lubawicz nieustannie nawoływali chasydów do pracy, studiowania, samodoskonalenia się, by osiągali dobrych życiowych wyników samodzielnie, nie oczekując pomocy od innych. Rebbe wzywał: „Nie spoczywajcie na laurach, nie sądźcie, że przekładając na mnie odpowiedzialność, możecie sobie pozwolić na wszystko, nawet, nie daj B-g, na beztroskie, rozwiązłe życie”. Jak się mówi w Talmudzie: „Wszystko w rękach Niebia, z wyjątkiem strachu przed Nim….”

Szósty Rebe Josef Icchak Schneersohn (Rebe Rajats), jedyny syn Rabina Szoloma Ber Schneersona (Rebbe), urodził się 12 Tamuz 5640 (1880), Poprowadził Ruch Lubawiczer w wieku 39 lat po śmierci swojego ojca, 2 Nissan 5680 (21 marca 1920). Rebbe Schneerson Josef Icchak nazywany jest – Frierdiker Rebbe (Poprzedni Rebbe).
Lata aktywności Rebbego Rajats w Rosji można odnieść do najtrudniejszego okresu w historii Żydów. Komuniści widzieli w religii wielkie zagrożenie dla ich panowania nad umysłami ludzi, więc starali się usnąć wszystkich tych, którzy szerzą ideje religijne lub są oddani tradycjom i własnej wierze.
15 Siwan 5687, Rebbe został aresztowany i skazany na karę śmierci, którą następnie zastąpiono zesłaniem do Kostromy (Rosja). 12 Tamuza tego samego roku Rebbe Rajats zostaje zwolniony.

Przykuty do wózka inwalidzkiego, Rebbe przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych dnia 9 Adar-2, 1940. Tam Rebbe rozpoczyna działalność na rzecz rozpowszechniania nauki  Tory wśród amerykańskich Żydów.

Dnia 10 miesiąca Szwat 5710 o godzinie 08:45 (Szabat parszy Bo) Rabin Icchak Schneersohna Joysef odszedł z tego Świata, zwrócił swoją świętą duszę Stwórcy.

Rok po śmierci Rabina Josefa Icchaka Schneersona, 10 Szwat 5711 (1951) Siódmy Rebbe Menachem Mendel Schneerson formalnie przyjął nesiyut – został przywódcą Ruchu Chabad Lubawicz. Tego dnia wygłosił słynne maamar (rozważania) o misji Śiódmego Pokolenia.Następnego dnia, 11 Szwat oficjalnie przejął przywództwo nad Ruchem Lubawicz.

patrz też: https://chabad.org.pl/chabad-lubawicz/spisane-dawniej-i-dzis?start=15

9 Szwat

Zwój Tory Masiasza

Zwój Tory Masiasza

 

“Zwoje Tory Mesiasza” zakończone (1970)

Napisanie “Sefer Tory na powitanie Mesiasza”, zainicjowane na polecenie Szóstego Lubawiczer Rebbe, Rabina Josefa Icchaka Schneersohna w 1942 r., zostało zakończone 28 lat później na specjalnym spotkaniu zwołanym przez Lubawiczer Rebbe w piątek po południu dnia 9. Szewet’a, w przededniu 20-lecia śmierci Rabina Josefa Icchaka.

Wykład z Synagodze Łódzkiej – 22.01.2018

Wykład Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera, Chabad Lubawicz Polska, w którym Rabin omawia kolejny rozdział Drugiej Księgi Tory – SZMOT – Księgi Wyjścia – EXODUS.
W szczególności Rabin wyjaśnia szczegóły Wielkiego Wyjścia etc.

8 Szwat

Mojzesz-na-strone

Mojzesz-na-stroneKoniec “Ery Starszych” (1228 r.p.n.e.)

Ostatni ze Starszych (z’keinim), którzy byli współcześni z Joszua* i przeżyli go, zmarł w roku 2533 od stworzenia świata. Byli oni częścią łańcucha przekazu Tory, wymienionego na początku Sentencji Ojców (Pirke Awot): “Mojżesz przyjął Torę na Synaju i przekazał ją Joszuemu, Joszua przekazał ją Starszym, Starszym Prorokom … “
W starożytności ten dzień był obchodzony jako dzień postu.

*Według Księgi Wyjścia, Księgi Liczb Joszua był pomocnikiem, prawą ręką Mojżesza i stał się przywódcą ludu izraelskiego po śmierci Mojżesza.

Kolel Tora-23.01.2018

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy

W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in.:
jaka zguba jest ważniejsza ?… czyj majątek jest ważniejszy ?… 

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kollel zawiera shiurim (wykłady) i naukę sedarim(sesje).

 

 

Szwat 16

Mój ojciec powiedział: Chłód i herezja są rozdzielone bardzo cienką liniją! Mówi się: „Albowiem Wiekuisty, Bóg twój – to ogień trawiący…” (Dwarim 4:24) Boskość jest płominiem ognia. 

Nauka Tory i służba muszą płynąć prosto z gorącego serca tak, że każda cząstka mego ciała może wypowiedzieć : “Któż, o Panie, podobny do Ciebie, który wyrywasz biedaka z mocy silniejszego, 

z mocy grabieżcy – [biedaka] i nędzarza” (Techilim 34:10) 

– słowa Boga w Torze i modlitwy.

Szwat 14

Nasi Święci przodkowie, Rebbe’im od pokoleń, wołali do B-ga, co sprowadziło B-skie miłosierdzie w stosunku do chasydów, tych z nimi związanych, oddanych. To nie wszystko; też modlili się z myślą o Chasydach, pamiętając o ich przywiązaniu do Rebbe, odwzajemniając tę miłość i przywiązanie.
Pamiętając o kimś wywołujemy efekt wzbudzania najskrytszych mocy tej osoby. Obserewujemy, że gdy ktoś patrzy głęboko i uważnie na drugiego, ten (na którego spojrzenie skierowane) odwraca się i odwzajemnia spojrzenie, ponieważ przenikliwe spojrzenie budzi rdzeń duszy. Myślenie ma takie sam działanie.

Modlitwa Szma – sedno judaizmu

SZMA

SZMASZMA – SŁUCHAJ!

Przebywamy w kosmicznym mirażu. Dostrzegamy bezlik stworzeń, wszystkie pozornie samowystarczalne i niezależne istoty. Ale Żydzi wierzą, że tak naprawdę istnieje tylko jedna Prawdziwa Istota. Jeden B-g, który jest esencją wszystkiego. Jeden B-g manifestuje się w nieskończonej ilości kreacji.
Utrwalenie tej, jak się może wydawać, sprzecznej z intuicją myśli przyrodniej w naszej psychice jest naszym największym wyzwaniem, utrwalenie w prawdziwego uznania dla naszego Stwórcy i relacji z nim. W tym celu każdego ranka i nocy recytujemy “Szema” – trzy paragrafy z Tory (z Księgi Dwarim / Powtórzonego Prawa – 6: 4-9, 11: 13-21 oraz Księgi Bamidbar / Liczb -15: 37-41), które zaczynają się od stwierdzenia określającego istotę Judaizmu: „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym B-giem, Pan jest Jednym”. Następnie Szma omawia podstawy Judaizmu: miłość do B-ga, studiowanie Tory, zasadę B-skiej nagrody i kary oraz nasz exodus z Egiptu.
Kontemplowanie słów Szma pozwala nam wyjść w naszej świadomości poza granicy miraży, być i żyć odpowiednio.
Szma jest częścią modlitw porannych i wieczornych. Warto wyrecytować Szma, nawet wtedy, jeśli nie odmawiamy modlitw….
Kiedy:
– „Kiedy kładziesz się i kiedy wstajesz” (Powtórzonego Prawa 6: 7).
– Rano: w pierwszym ćwierci dnia – od momentu, gdy jest wystarczająco dużo światła, aby rozpoznać przypadkowego znajomego z niewielkiej odległości.
– Wieczorem / nocą – od momentu, kiedy gwiazdy pojawiają się aż do świtu. Najlepiej jednak przed północą.

Jak:
– Możesz recytować Szma w swoim języku, jeśli nie rozumiesz hebrajskiego.
– Upewnij się, że twoje środowisko jest czyste i schludne, skromne i upewnij się, że starannie artykułujesz i wypowiadasz każde słowo. Bez przerw podczas modlitwy.
– Zasłoń oczy prawą ręką, gdy recytujesz pierwszy werset, by odizolować się od rozpraszających zewnętrznych bodźców. Ten werset, z tego samego powodu., recytuj na głos (głośno)
– Idealnie, kiedy mężczyźni mają na sobie tałes i tefilin. 

Tu tekst modlitwy Szma po polsku: https://chabad.org.pl/judaizm-i-zycie/1050-szema

SZMA

shema-mez0234

Słuchaj, Izraelu! Wiekuisty jest naszym Bogiem, Wiekuisty jest jedyny!

A będziesz miłował Wiekuistego, Boga twojego całym sercem twoim, i całą duszą twoją, i całą mocą twoją. I niechaj będą słowa te, które przekazuję ci dzisiaj na sercu twoim! I wpajaj je dzieciom twoim, i rozmawiaj o nich, przebywając w domu twoim, i idąc drogą, i kładąc się, i wstając. I przywiążesz je jako znak na rękę twoją, i niechaj będą jako przepaska między oczyma twoimi. I napiszesz je na odrzwiach domu twojego, i na bramach twoich! I stanie się, gdy słuchać będziecie przykazań moich, które przekazuję wam dzisiaj, abyście miłowali Wiekuistego, Boga waszego, i służyli Mu całym sercem waszym i całą duszą waszą. Dam wtedy deszcz ziemi waszej w czasie swoim, wczesny i późny; i będziesz zbierał zboże twoje, i wino twoje, i oliwę twoją. Dam też trawę na polu twoim dla bydła twego; i będziesz jadł, a nasycisz się. Strzeżcie się, aby nie dało uwieść się serce wasze, abyście nie odstąpili i nie służyli bogom innym i nie korzyli się im. Gdyż zapłonie gniew Wiekuistego na was i zamknie On niebo, i nie będzie deszczu, ziemia też nie wyda plonu swego; a zginiecie rychło z ziemi pięknej, którą Wiekuisty daje wam. I tak przyjmijcie te słowa moje do serca waszego, i do duszy waszej; i zawiążcie je jako znak na rękę waszą, i niechaj będą przepaską między oczyma twoimi. A nauczajcie ich synów waszych, mówiąc o nich, gdy siedzisz w domu twoim, i gdy idziesz drogą, i gdy kładziesz się, i gdy wstajesz. I napiszesz je na odrzwiach domu twego, i na bramach twoich: Aby pomnożyły się dni wasze, i synów waszych na ziemi, którą zaprzysiągł Wiekuisty ojcom waszym oddać im jak długo niebo nad ziemią. I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł: “Powiedz synom Izraela, a poleć im, aby zrobili sobie frędzle na krajach szat swoich, w pokoleniach swych, i niech dodadzą na frędzlach narożnych nić z błękitu. A niechaj to będzie dla was cicit, abyście spoglądając nań wspominali na wszystkie przykazania Wiekuistego, i spełniali je, a nie podążali za sercem waszym i za oczyma waszymi, za którymi się uganiacie. Abyście pamiętali i spełniali wszystkie przykazania moje, a byli świętymi Bogu waszemu. Jam Wiekuisty, Bóg wasz, którym wywiódł was z ziemi Egiptu, aby być wam Bogiem, Jam Wiekuisty, Bóg wasz!

shema-mez0234

Z opowieści chasydzkich – opowiedział Rabin Josef Jicchak Schneersohn: “O podróżniku”.

Podróżnik

PodróżnikWśród rzeszy zwolenników Rabina Izraela Baala Szem Towa , założyciela ruchu chasydzkiego, był też jeden Żyd, który pracował na roli w małej wiosce rolniczej w pobliżu Międzyrzecza. Baal Szem Tew miał szczególną empatię dla tych prostych wiejskich Żydów-rolników, których bardzo wysoko cenił za ich rzetelność, uczciwość i gorliwą wiarę w B-ga . Tak więc, ilekroć wyżej wspomniany wieśniak przyjeżdżał spędzić Szabat ze swoim Rabinem, był witany niezwykle serdecznie i radośnie.

Na zakończenie jednej z takich wizyt Baal Szem Tow poprosił o go: “Proszę, w drodze do domu, zatrzymaj się przed Międzyrzeczem, chcę, abyś pozdrowił jednego z moich najbliższych i najznakomitszych uczniów, uczonego i pobożnego Rabina DowBera. “

Wieśniak był zachwycony, że może choć czymkolwiek przysłużyć się swojemu ukochanemu Rabinowi. Gdy tylko przybył do Międzyrzecza, zaczął pytać o wielkiego Rabina DowBera, ale nikt wśród uczonych i mistyków miasta zdawał się znać “wielkiego Rabina DowBera”. W końcu ktoś zasugerował, aby spróbował zapytać pewnego “Reb Ber’a”, zubożałego nauczyciela, który mieszkał na obrzeżach miasta.

Wieśniak został skierowany do uliczki w najbiedniejszej części miasta. Wzdłuż obu stron błotnistej ścieżki stały w rzędach zniszczone rudery, opierając się o drewniane bale lub jedna o drugą. Tam znalazł “dom” nauczyciela, starą, rozklekotaną chatę z potłuczonymi szybami w malutkich otworach okiennych. Wnętrze było niezwykle ubogie. W środku nasz wędrownik zastał rozdzierającą serce smutną scenę: mężczyzna w średnim wieku siedział na drewnianym klocku, przy “stole” złożonym z szorstkiej deski ustawionej na innych drewnianych klockach. Przed nim siedziały chederowe rzędy dzieci na “szkolnych stołkach” przy deskach na klockach udających szkolne ławki. Ale majestatyczna twarz nauczyciela nie pozostawiała wątpliwości w umyśle wieśniaka – był pewny, że rzeczywiście znalazł tego, kogo szukał.

Rabbi DowBer serdecznie powitał gościa i błagając go o wybaczenie, zapytał: czy może jego gość mógłby wrócić później, kiedy już skończy bieżącą lekcję?

Kiedy wieśniak wrócił tegoż wieczoru, zniknęły „szkolne meble”, a pokoik z klasy zamienił się w sypialnię: deski i klocki zostały teraz przestawione jako łóżka dla dzieci nauczyciela. Rabin DowBer siedział na wolnym klocku, zanurzony w książce, którą trzymał w dłoniach.

Rabin DowBer podziękował swojemu gościowi za przekazanie informacji od Rebego i zaprosił go, by usiadł, wskazując na stojące obok łóżko. W tym momencie wieśniak nie mógł już się powstrzymać. Zdumiony tym, co zastał w domu Mistrza – straszną nędzą i ubóstwem wybuchnął: “Rabi DowBer! Jak możesz żyć w ten sposób? Sam jestem daleko nie bogacz, ale przynajmniej w moim domu znajdziesz, dzięki B-gu, podstawowe sprzęty niezbędne do życia: krzesła, stół, łóżka dla dzieci … “

“W rzeczy samej?” – odparł Rabin DowBer – “Ale dlaczego teraz nie widzę twoich mebli? Jak sobie radzisz bez tego?”

“Co masz na myśli?  Sądzisz, że dźwigam swoje meble wszędzie, gdziekolwiek pójdę?” Słuchaj, kiedy podróżuję, zabieram to, co jest potrzebne w podróży, ale w domu ?! Dom, mieszkanie to zupełnie inna sprawa! “

“Ale czy nie wszyscy jesteśmy podróżnikami na tym świecie?” – powiedział łagodnie Rabbi DowBer. “W domu? O tak … Dom to  jest zupełnie inna sprawa …”

1 Szwat

5-books-torah

5-books-torah

 

Mojżesz “powtarza Torę”

 

Dnia pierwszego miesiąca Szwat roku 2488 od stworzenia świata Mojżesz zwołał naród żydowski i rozpoczął “powtórzenie Tory” zawarte w Księdze Dwarim – Powtórzonego Prawa. Trwało to 37 dni i zakończyło się dnia 7 mieisąca Adar tez roku.

Ciniut – skromność

skromność

skromnośćPokutuje opinia (nie wiadomo właściwie, skąd się wzięła?!), że jedynym powodem skromnego stroju żydowskiej kobiety jest unikanie pokus. Być może tak jest w innych religiach, dla judaizmu nie jest to prawdą. Żydowski sposób skromnego ubierania się nie dotyczy tylko tego, jak inni postrzegają kobietę, ale raczej tego, jak postrzegają kobiety same siebie.

Okrycie, zasłonięcie czegoś nie zawsze oznacza wstyd. 

Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak traktujemy zwój Tory? Nigdy nie zostawiamy go rozłożonym, otwartym, osłoniętym. Jest ukryty za wieloma warstwami. Tora jest przechowywana wewnątrz synagogi w Arce, za zasłoną, owinięta specjalnym pokrowcem, mocno spięta pasem. Torę otwieramy, „obnażamy” tylko wtedy, gdy ma być użyta do świętego celu – do czytania podczas modlitw. W takie szczególne momenty ostrożnie odsłaniamy zasłonę, otwieramy drzwi Arki, ze szczególną dbałością wydobywamy Torę, odkrywamy ją i rozpakowujemy. Jak tylko skończymy modlitwy i czytanie, natychmiast zwijamy, ponownie okrywamy, zasłaniamy, wkładamy na jej właściwe miejsce – do Arki.

Dlaczego to wszystko robimy? Dlaczego sobie zadajemy tyle trudu, by okryć, „opakować” Torę? Wstydzimy się czegoś? Czy jest coś do ukrycia? Czy jest coś brzydkiego w Torze?

Oczywiście, że nie ! Wręcz przeciwnie!

Robimy to ponieważ Tora jest naszą najświętszą rzeczą, ponieważ jest tak święta, wyjątkowa i cenna, że nigdy nie zostawiamy jej niepotrzebnie narażoną. Trzymamy ją w ukryciu, ponieważ nie chcemy narazić ją na ewentualne zlekceważenie, niedbałość. Gdyby Tora była zawsze otwarta, na widoku, w zasięgu ręki, mogłaby zwyczajnie spowszednieć, a jej świętość przeistoczyła się w coś nieistotnego, nieważnego. Trzymając ją z dala od oczu, tak by pojawiała się przed nami tylko w najbardziej wzniosłych momentach, okazujemy naszą estymę dla Tory.

To samo dotyczy naszych ciał. Ciało jest świętym stworzeniem B-ga. Jest to święty dom duszy. Sposób, w jaki okazujemy nasz szacunek dla ciała, polega na utrzymywaniu go w tajemnicy. Nie dlatego, że jest haniebne, ale dlatego, że jest tak piękne i cenne.

Naturalnie, dotyczy to męskich ciał, a także praw skromnego stroju. Jednak jeszcze bardziej dotyczy to kobiet. Ciało kobiece ma piękno i moc, które mają przewagę nad mężczyznami. Kabaliści uczą, że ciało kobiety ma głębsze piękno, ponieważ jej dusza pochodzi z wyższego poziomu. Z tego powodu jej ciało musi być dyskretnie przykryte, osłonięte.

W świecie, w którym ciało kobiety zostało zredukowane do taniego przedmiotu reklamowego, nie potrzebujemy dowodów na prawdziwość tej mądrości. To, co wszystko jest odsłonięte i łatwo dostępne nie może być święte. Wszak to, co jest naprawdę cenne dla nas, trzymamy w ukryciu…

 

„Krocz skromnie ze swoim B-giem„- Micah 6: 8.

Podstawą żydowskiego życia jest skromność.

Spacerujemy, bądź śpieszymy do pracy, przechodzimy przez ulicę, Komunikujemy się z innymi ludźmi, sposób, w jaki się ubieramy. Zawsze, jako dzieci B-ga, musimy działać, postępować, pamiętając, jaką rolę odgrywamy na tym świecie na rolę, zachowując się z godnością i skromnością.

Dokładne wytyczne wymogów co do skromnego ubioru zależą od czasu i miejsca – okoliczności. Ale podstawową zasadą – zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet – jest noszenie szaty, ubrania, które nie poniżają osoby przez nadmierne zaakcentowanie ciała, tak jakby to, a nie dusza i jej charakter i cechy, jest głównym pierwiastkiem osobowości człowieka.

Skromność tworzy przestrzeń prywatną – przestrzeń nacechowaną godnością osobistą, w której istniejemy. Kiedy powstrzymujemy się od zwracania nadmiernej uwagi na nasze zewnętrzne ja, rdzeń naszej osobowości, duch B-ży istniejący w każdym z nas, może promieniować, bez przeszkód przez migające neony zewnętrznej charyzmy. Skromność w ubieraniu i zachowaniu pozwala nam wchodzić w interakcję ze światem w naprawdę potężny sposób, gdy nasze wewnętrzne ja wysuwa się na pierwszy plan.

Tak więc skromność nie oznacza zaprzeczenia samego siebie, ani nie zmusza nas do ukrywania się. Tworzy raczej prywatną przestrzeń – godną przestrzeń – w której możemy pracować, rozwijać się, bez troski o zewnętrzny osąd lub aprobatę.

I nawet kiedy jesteśmy sami, w najbardziej intymnych okolicznościach, musimy być odpowiednio ubrani, ponieważ nie ma miejsca, gdzie B-g nie jest obecny.

Oto kilka podstawowych wskazówek dotyczących skromnego stroju:

* Skąpe ubrania, które są wycięte, aby odsłonić części ciała, lub ciasne ubrania, które zwracają nadmierną uwagę na kształt ciała, są w pewnym sensie ekshibicjonizmem – demonstrowaniem siebie  na zewnątrz.

* Kobiety zamężne zakrywają włosy. Lubawiczer Rebbe zachęcał kobiety do tego, by  okryciem głowy służyła atrakcyjna peruka, w miejsce prozaicznego okrycia głowy.

* Praktyką żydowskich kobiet też jest noszenie spódnic o takiej długości, wystarczające na zakrycie kolan zamiast spodni.

Koel Tora – 11.01.2018

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. o załadunku i rozładunku – o pomocy zwierzętom – kontynuacja analizy tematów poprzednich sesji z dalszym rozwinięciem – kolejny wątek barajty.
Baraita
Baraita lub barajta (z jęz.z aram. barayta’, hebr. bara’ah – znalezione na zewnątrz), w judaizmie nauki stanowiące część tradycji ustnej, która nie znalazła się w Misznie. Obejmują wypowiedzi tanaitów dotyczące zagadnień podobnych do zawartych w Misznie, ujętych jednak często w odmienny sposób i nie uznanych za kanoniczne.

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kollel zawiera shiurim (wykłady) i naukę sedarim(sesje). 

23 Tewet – Deportacja Żydów z Portugalii

Banicja Portugalskich Żydów

Banicja Portugalskich ŻydówDekret o wydaleniu portugalskich Żydów (1496 r.)

Po śmierci króla Joao Portugalii w 1494 roku, jego syn, król Manuel I wstąpił na tron. Kiedy zakwestionowano jego legalność jako następcy tronu, Manuel chciał poślubić księżniczkę Isabel z Hiszpanii, córkę Ferdynanda i Izabeli, aby umocnić swoją pozycję. Jako wstępny warunek małżeństwa, hiszpański monarcha zażądał, aby Portugalia wypędziła Żydów – wielu z nich było banitami z Hiszpanii z 1492 r., którzy znaleźli schronienie w sąsiedniej Portugalii.
Manuel zgodził się, a pięć dni po podpisaniu kontraktu małżeńskiego, dnia 23 miesiaca Tewet roku 5257 wydał dekret, w którym portugalscy Żydzi mieli w ciągu jedenastu miesięcy opuścić kraj.

Doceniając wartość i znaczenie Żydów dla ekonomiki Portugalii, Manuel był niezadowolony z potencjalnej utraty tego atutu ekonomicznego i wymyślił sposób, aby Żydzi pozostali w Portugalii – ale …. jako chrześcijanie…
Początkowo wydał rozporządzenie, by Żydzi opuścili jeden z trzech portów, ale wkrótce ograniczył ich do opuszczenia tylko z Lizbony.
Gdy nadszedł październik 1497 r., tysiące Żydów zgromadziło się tam. Zostali ochrzczeni siłą, po przymusem. Wielu Żydów zdecydowało się pozostać i trzymać swoje pochodzenie i wiarę w tajemnicy; nazywano ich Marranos lub Krypto-Żydami.

Przez następne 350 lat “osławiona” Inkwizycja prześladowała, torturowała i paliła na stosach tysiące “marranos” w całej Hiszpanii, Portugalii i ich koloniach za kontynuowanie potajemnego praktykowania wiary żydowskiej i tradycyjnycyjnych rytuałów żydowskich.